Przykładowe porady podatkowe

Wysokość odsetek w przypadku niespełnienia warunku wydatkowania przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat

1. Stan faktyczny Chciałbym prosić o pomoc w wyliczeniu należnej kwoty podatku wraz z odsetkami. W grudniu 2013 roku zmarł...

Wystawienie faktury do części paragonu

Prowadzę sklep. Zdarza się, że klient kupuje kilka rzeczy na jeden paragon, lecz życzy sobie wystawienia faktury do tylko części...

Odliczenie VAT z faktury za organizację konkursu obejmującej wartość nagród

Zleciliśmy (spółka z o.o.) firmie zewnętrznej przeprowadzenie konkursu promocyjnego. Od firmy tej otrzymaliśmy fakturę za...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).