Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Koszt wynajęcia mieszkania jako koszt podróży służbowej

Pytanie: Podatnik ma firmę - świadczenie usług public relations. Siedzibę firmy ma w miejscowości X. Ostatnio świadczy usługę dla firmy w miejscowości Y. Żeby ja dobrze wykonywać musi być w siedzibie firmy, dla której świadczy...

Przelew z walutowego rachunku firmowego na walutowy rachunek prywatny a różnice kursowe

Pytanie: Po jakim kursie należy wycenić wpływ waluty na rachunek walutowy przedsiębiorcy, w sytuacji gdy dokonuje on przelewu ze swojego rachunku walutowego prywatnego na rachunek walutowy firmowy?   Odpowiedź: Uważam, że dla...

Zaliczki jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Firma osoby fizycznej zalicza do przychodów podatkowych otrzymane zaliczki w dacie ich otrzymania, sugerując się stanowiskiem Ministra Finansów, że zapłata definitywna i ostateczna przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi...

Przychód z tytułu sfinansowania pracownikowi studiów podymplomowych

Pytanie: Czy na mocy obowiązujących przepisów prawnych pracodawca, który opłacił naukę na studiach podyplomowych z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów „Executive Doctor of Business Administration”...

Wysokość ulgi na dziecko w przypadku ukończenia studiów przez pełnoletnie dziecko

Pytanie: Jak policzyć ulgę prorodzinną na dziecko, które w trakcie roku skończyło studia i obroniło pracę magisterską? Mąż z żoną uzyskali w 2014r. dochody przekraczające próg uprawniający do ulgi na 1 dziecko. Mają dwie...

Zakup gruntu i budowa na kredyt a opodatkowanie dochodu ze sprzedaży domu

Pytanie: Osoba fizyczna kupiła nieruchomość gruntową pod budowę domu rodzinnego. Grunt został kupiony w 2011 roku, w 2012 i 2013 trwała budowa domu. Na zakup gruntu i budowę domu został zaciągnięty kredyt bankowy. W 2014 roku nastąpiła...

Kwota korekty z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: W marcu 2015 r. przeznaczyliśmy samochód jako środek trwały na 100% działaności. W kwietniu szef zadecydował, że zmnienia przenaczenie ze 100% na 50/50%. Zrobiliśmy korektę VAt-u naliczonego. Czy Vat nieodliczony powiększy w...

Rozliczenie wydatków na zagospodarowanie ogrodu

Pytanie: Jaką stawką amortyzować zagospodarowanie ogrodu przynależący do domu przyjęć? Zagospodarowanie terenu polegało sporządzeniu projektu ogrodu, nasadzeniu drzew i krzewów i kwiatów, założeniu trawników,...

Samochód wykupiony z leasingu a likwidacja spółki jawnej

Pytanie: Spółka jawna (2 wspólników, KPiR) wykupiła samochód osobowy z leasingu operacyjnego (po cenie preferencyjnej), a po około miesiącu od tego zdarzenia planuje zlikwidować działalność. W jaki sposób...

Sprzedaż gruntu z budynkiem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na karcie podatkowej, ale do końca 2014 r. rozliczałem się na zasadach ogólnych i jestem (zawsze byłem) zwolniony z VAT do wysokości limitu. W 1993 r. nabyłem do majątku...

Opodatkowanie działalności prywatnego muzeum osoby fizycznej

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pamiątek turystom i organizowania innych imprez. Wkrótce zostanie właścicielem nieruchomości (darowizna od matki) położonej na terenie wiejskim. Nieruchomość...

Wniesienie do spółki z o.o. wkładu w postaci udziałów w innej spółce z o.o.

Pytanie: Osoba fizyczna ma 98% udziałów w ALFA Spółce z o.o. Osoba ta zakłada nową Spółkę z o.o. Udziały w nowej Spółce chce pokryć aportem w postaci udziałów w ALFA Spółce z o.o. W ten sposób...

Odpisy amortyzacyjne od samochodu nabytego w drodze darowizny jako koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała samochód w darowiźnie od córki, a następnie go wniosła do firmy jako środek trwały. Czy w zaistniałej sytuacji może go amortyzować i zaliczać odpisy...

Obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych przez podatników osiągających przychody z działów specjalnych

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.699), wprowadzającej zmianę między innymi w art. 15 ust. 2...

Zakup roweru kosztem uzyskania przychodu

Pytanie: Podatnik świadczy usługi medyczne (lekarz dentysta), chce zakupić rower, który posłuży do dojazdów do pracy, czy będzie to koszt podatkowy?   Odpowiedź: Tak, podatnik może zaliczyć wydatek na nabycie roweru do...

Ulepszenie samochodu będącego środkiem trwałym

Pytanie: W grudniu 2014 r, podatnik zakupił używany samochód ciężarowy do 3,5 t (jeden rząd siedzeń) za kwotę 10.247,97 zł netto. W dniu zakupu samochód ten został przyjęty jako środek trwały do którego zastosowano...

Koszty napojów zużywanych podczas spotkań z kontrahentami jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wodę mineralną , kawę , herbatę - zakupione w celu poczęstowania klienta w trakcie rozmowy? Czy powinno to...

Umowa przedwstępna i zadatek a powstanie przychodu ze sprzedaży mieszkania

Stan faktyczny: Sprzedawca zamierza podpisać w sierpniu 2015 r. przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania nabytego umową darowizny w 2014 r. Cena mieszkania 25.000 zł. W ciągu 3 dni po zawarciu umowy przedwstępnej ma być zapłacony zadatek w...

Opodatkowanie wynajmu części prywatnego domu przez osobę prowadzącą działalność w zakresie wynajmu

Pytanie: Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przeważającej części jako wynajem i dzierżawę nieruchomości opodatkowaną podatkiem liniowym, może rozliczać w ramach najmu prywatnego i opodatkowywać ryczałtem...

Spółka jawna oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane

Pytanie: Wspólnik spółki jawnej jest jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o. - nie posiada w spółce z o.o. udziałów. Oba podmioty handlują ze sobą. Czy z punktu widzenia ustawy o CIT są to podmioty...

Nabycie budynku z amortyzowaną inwestycją w obcym środku trwałym

Pytanie: Amortyzuję nakłady na inwestycję w budynku obcym stawką 10% . Planuję zakup tego budynku Czy powinnam nieruchomość wprowadzić w osobną pozycję do ewidencji środków trwałe i amortyzować stawką 2,5% a nakłady nadal w stawce...

Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

Pytanie: Jak rozliczyć sprzedaż akcji pracowniczych na giełdzie francuskiej? Podatnik był pracownikiem banku. W trakcie zatrudnienia otrzymał nieodpłatnie opcje na akcje pracownicze. W sierpniu 2015 sprzedał swoje akcje pracownicze na giełdzie...

Skutki otrzymania zwrotu części maltańskiego podatku od dywidendy

Pytanie: Jeden z naszych klientów posiada spółkę na Malcie. Na Malcie podatek dochodowy od spółek wynosi 35%. Spółka maltańska go zapłaciła. Dla uproszczenia załóżmy dochód maltańskiej spółki to...

Brak informacji PIT-11 lub PIT-8C a obowiązek sporządzenia zeznania PIT-36 lub PIT-37

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku kiedy jeden z pracodawców nie dosłał druku PIT-0 na czas (przez co nie złożenie kompletnego zeznania podatkowego na druku PIT-37 przed końcem kwietnia jest niemożliwe)?   Odpowiedź: W...

Amortyzacja przez spółkę cywilną nieruchomości zakupionej przez małżeństwa wspólników

Pytanie: Małżonkowie A i B nabyli na współwłasność z małżonkami C i D zabudowaną nieruchomość. Udział we współwłasności obu małżeństw wynosi po 1/2. Małżonkowie CiD zaciągnęli kreyt bankowy na zakup udziału w...

Opodatkowanie zwrotu środków z IKZE

Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicz się poprzez PIT 36L. Za 2015 otrzymała także PIT-8C, gdzie w częsci D wykazano zwrot środków z IKZE. W jaki sposób podatnik ma rozliczyć się z tego przychodu? W momencie...

Kwoty zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT a zeznanie PIT

Pytanie: Podatnik otrzymał PIT-R. Czy kwoty z kolumny d (kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy) należy ująć w zeznaniu rocznym PIT-37?   Odpowiedź: Nie, kwot z kolumny d otrzymanej informacji PIT-R...

Opodatkowanie nagród w konkursie dla pracowników ajentów

Pytanie: W firmie został zorganizowany konkurs dla "najlepszego sprzedawcy" (sprzedawcami są pracownicy Ajentów) bardzo proszę o informację, czy od nagród (finansowych i rzeczowych) organizator nalicza i odprowadza do US 10% podatku od...

Opodatkowanie nagrody w konkursie internetowym

Pytanie: Deweloper po wybudowania osiedla mieszkaniowego ogłosił konkurs na nazwę dla maskotki osiedla ( figurka na ogólnym placu zabaw). Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej firmy oraz na jej profilu w mediach społecznościowych....

Opcja wykupu a podatkowa kwalifikacja umów leasingu

Pytanie: Spółka cywilna podpisała umowę Full Service Leasing jako Korzystający. Przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy. Okres trwania umowy - 5 lat. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 74.000 zł. Opłaty...

Wsteczne korzystanie z ulgi na wychowanie dziecka

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą rozliczam się wg skali podatkowej. Mam dziecko, które w 2014 roku skończyło 26 lat i nigdy nie dokonywałam odliczenia ulgi na dziecko - księgowa nie poinformowała mnie, że mam taką...

Opodatkowanie ryczałtem przychodów z wynajmu na doby

Pytanie: Nie prowadzę działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie, które nabyłam wraz z mężem (wspólność majątkowa) dwa lata temu. Od czasu do czasu mieszkaliśmy tam. Mieszkanie mieści się w innym mieście niż stałe miejsce...

Prywatny wykup samochodu z leasingu przez jednego ze wspólników spółki cywilnej

Pytanie: Wspólnik spółki cywilnej za zgodą drugiego wspólnika, wykupuje samochód osobowy z leasingu operacyjnego na własne nazwisko, do celów prywatnych, nie związanych z działalnością gospodarczą....

Przekazanie darowizny spółce komandytowej przez wspólnika tej spółki będącego spółką z o.o.

Pytanie: Czy darowizna pieniężna od spółki z o.o. dla spółki komandytowej (sp. z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej) rodzi jakieś obowiązki podatkowe w którejś ze...

Wycofanie budynku z działalności gospodarczej celem jego prywatnego wynajmu opodatkowanego w formie ryczałtu

Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, mały podatnik na pełnych księgach, Vatowiec, który wybudował nieruchomość pod własną siedzibę, faktury ujmował w księgach na koncie środki trwałe w budowie, odliczał Vat...

Opodatkowanie sprzedaży dżemów

Pytanie: Po godzinach osoba fizyczna planuje rozpocząć sprzedaż dżemów przez siebie przygotowanych, z owoców z własnego ogrodu. Czy nie prowadząc działalności gospodarczej wystarczy, że dochody te uwzględni raz do roku w PIT-28 i...

Przekazywanie pieniędzy pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

Pytanie: Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona generalnie nie pracuje, uzyskuje małe dochody z najmu garażu, uzyskanego z dziedziczenia. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około 8.000 zł na bieżące rachunki i koszty...

Wysokość ryczałtu z tytułu sprzedaży własnoręcznie robionych ciast

Pytanie: Czy działalność gospodarcza polegająca na domowym wypieku ciast i sprzedaży ich odbiorcom (kawiarnie) opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powinna być potraktowana jako usługa gastronomiczna i opodatkowana stawką...

Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty ekwiwalentu urlopowego

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem Sądu, Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty na rzecz byłej Pracownicy ekwiwalentu urlopowego wraz z ustawowymi odsetkami . Kwota ekwiwalentu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w miesiącu wypłaty , jest przychodem...

Amortyzacja samochodu nabytego przez spółkę komandytową od wspólnika

Pytanie: Czy zakup samochodu osobowego przez spółkę zo.o. spółkę komandytową od wspólnika (osoby fizycznej) będzie stanowił dla spółki koszt podatkowy (tzn. czy amortyzacja tego samochodu będzie kosztem dla...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu odstępnego umowy leasingu

Pytanie: Przedsiębiorca przejął leasing po innej firmie. Okres trwania umowy wynosi 8 miesięcy. Czy wartość z faktury za leasing powinna być rozliczana przez ewidencję kilometrów czy może być jednorazowo w całości zaliczana do...

Zaległe wpłaty na ZFSŚ jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Od 2009 r. robiliśmy odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, ale ze względu na bardzo duże problemy finansowe w firmie nie przelewaliśmy odpisanych kwot na wydzielony rachunek funduszu oczywiście ( prowadzimy pełną księgowość) o...

Koszty wynajmu domu, w którym mieszkają zleceniobiorcy, jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna rozliczając się na podstawie PKPiR, zatrudniam obywateli Ukrainy na podstawie umów zleceń. Wynajmuję dom, w którym mieszkają . Potrącam zleceniobiorcom z wynagrodzenia...

Stawka ryczałtu z tytułu obciążenia nabywcy kosztami transportu towarów

Pytanie: Firma jednoosobowa (ryczałt ewidencjonowany) sprzedała towar Spółce. Firma nie posiada samochodu dostawczego. Firma zleciła więc Innej Firmie (transportowej) dowóz towarów do Spółki. W związku z powyższym...

Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie samochodu o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

Pytanie: Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, otrzymał samochód o wartości 7.000 zł jako darowiznę od swojej matki. Jako że wartość darowizny mieści się w kwocie wolnej (art. 9 uopsd), a podatnik nie otrzymał...

Wypłata zysku przez spółkę komandytową

Pytanie: Spółka komandytowa wypracowała zysk na koniec roku 2017, jednak uchwała o podziale zysku zostanie podjęta przez wspólników Spółki w lutym 2018 r., a pieniądze z zysku wypłacone zostaną w marcu 2018 r. Czy...

Strata w towarach handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Pytanie: Jeżeli na podstawie protokołu zniszczenia księguję w koszty sumę kwot netto zakupionych wcześniej i zniszczonych towarów. Na koniec roku wychodzi mi strata z działalności jeżeli uwzględnię inwentaryzację (jest mniejsza niż...

Ujęcie w PKPiR nieruchomości będącej towarem handlowym

Pytanie: W której kolumnie podatkowej książki przychodów i rozchodów należy ujmować koszty związane z nabyciem oraz utrzymaniem nieruchomości będącej towarem handlowym? Do kosztów związanych z nabyciem nieruchomości...

Śmierć podatnika a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Pytanie: W 2017 roku podatniczka uzyskiwała przychody z tytułu najmu nieruchomości opodatkowane ryczałtem. Zmarła w ciągu 2017 roku. Czy jej córka - jedyny spadkobierca- ma obowiązek stosownie do art 97 § 1 Ordynacji podatkowej...

Stawka ryczałtu od wynajmu w przypadku małżonków uzyskujących przychody z wynajmu opodatkowane na różnych zasadach

Pytanie: Małżonkowie z ustaloną rozdzielnością majątkową, jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wynajmują dwie nieruchomości. Jedna jest własnością męża, druga żony. Mąż w 2017 roku miał przychody w wysokości...

Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie znaku towarowego

Pytanie: Pytanie dotyczy art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, który mówi między innymi o tym, że nie stanowią kosztów uzyskania odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jeżeli...

Sprzedaż leasingowanego samochodu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą rozliczam się na zasadach ogólnych, KPiR. W 2013 roku zakupiłam samochód osobowy w leasing , raty leasingowe księgowałam w koszt ale od 01-03-2016 zawiesiłam...

Ulepszenie jednorazowo zamortyzowanego środka trwałego

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca PKPiR zakupiła samochód ciężarowy za 15000 zł, który został zamortyzowany jednorazowo. Po kilku miesiącach nastąpiło ulepszenie tego środka trwałego w kwocie 20000 zł. Czy kwotę ulepszenia...

Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci składnika należącego do majątku wspólnego małżonków

Pytanie: Osoba fizyczna wniosła do spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości wchodzącej w skład majątku objętego wspólnością małżeńską podatnika i jego małżonki. Czy dla ustalenia kosztu uzyskania przychodu ta...

Koszty zakupu wyposażenia za środki otrzymane w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Czy zakup wyposażenia sfinansowany środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (a...

Koszty budowy placu samochodowego przy domu częściowo wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej

Pytanie: Właściciel firmy transportowej zakupił dom mieszkalny, w którym wydzielił jego część (35%) na prowadzenie działalności gospodarczej (biura + tabor samochodowy). W związku z tym, że teren wokół domu powinien zostać...

Zapłata podatku dochodowego wspólników z rachunku spółki jawnej

Pytanie: Wspólnikami spółki jawnej są : małżonkowie i ich dzieci. Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych każdego wspólnika może być opłacone z rachunku bankowego spółki...

Potrącalność kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji konkretnych zleceń

Pytanie: Spółka komandytowa wykonuje usługi konserwacji maszyn przemysłowych. Każdy koszt, tj. koszty materiałów, paliwa, jak i wynagrodzenia poszczególnych pracowników, dotyczący zlecenia jest  przypisany...

Zakup samochodu przez spółkę komandytową od wspólnika

Pytanie:  Czy zakup samochodu osobowego przez spółkę zo.o. spółkę komandytową od wspólnika (osoby fizycznej) będzie stanowił dla spółki koszt podatkowy (tzn. czy amortyzacja tego samochodu będzie kosztem dla...

Podwyższone koszty uzyskania przychodów u przedstawicieli handlowych

Pytanie: Czy stosuje się podwyższone koszty uzyskania dla przedstawicieli handlowych, skoro miejscem pracy jest siedziba firmy oraz region, w którym mieszkają. Pracownicy dysponują samochodami służbowymi. Odpowiedź: Podwyższone...

Data powstawania przychodów z wynajmu

Pytanie: Podatnik wystawia faktury za najem. W grudniu 2017 roku, podatnik chce wystawić fakturę za wynajem: styczeń 2018. Zgodnie z umową najmu, płatność za dany miesiąc jest do 10 dnia danego miesiąca czyli za listopad do 10 listopada. W...

Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika-małżonka

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla...

Otrzymanie dofinansowanie do przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła

Pytanie: Osoba fizyczna otrzymała z budżetu Miasta dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła. Samo Miasto uzyskało środki na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i...

Opodatkowanie dywidendy otrzymanej od brytyjskiej spółki LTD

Pytanie: Wspólnik Spółki LTD w Wielkiej Brytanii prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w kraju. Jak wygląda sprawa opodatkowania w Polsce? Czy otrzymana dywidendę jako wspólnika spółki zagranicznej LTD...

Inwentaryzacja na koniec roku w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich

Pytanie: Czy i jak należy przeprowadzać inwentaryzację na koniec roku w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów? Czy spisowi podlegają otwarte materiały - tzn. żele, szampony,...

Opodatkowanie przychodów ze zbiórki internetowej (crowdfunding)

Pytanie: Młoda osoba, zajmująca się twórczością muzyczną /komponuje i śpiewa/ zgłosiła do polskiego serwisu społecznościowego projekt wydania płyty. Użytkownicy serwisu w przypadku zainteresowania inicjatywą twórcy, mogli...

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości częściowo nabytej w drodze darowizny

Pytanie: W styczniu 2017 r. zmarł mąż z którym miałam wspólne mieszkanie własnościowe. Przekształcenie w odrębną własność miało miejsce w 2007 r. W drodze spadku nabyłam jako żona 1/2 mieszkania. Drugą część po 1/4 z...

Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie ulepszonej przed wprowadzeniem do EŚT

Pytanie: Podatnik otrzymał w 2012 r. w darowiźnie nieruchomość zabudowaną. Nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Wartość budynku to 220.000 zł. Przez następne 5 lat trwał remont budynku. W 2017 r. rzeczoznawca wycenił...

Stawka ryczałtu przy tworzeniu mebli na wymiar

Pytanie: Działalność gospodarcza, usługi stolarskie. Podatnik zamierza prowadzić usługi stolarskie - zabudowy, szafy itp. dla osób fizycznych. Czy może być na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka? Odpowiedź:...

Zakup garnituru a koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której charakter wymaga odpowiedniej prezencji zewnętrznej. Dokonuję sprzedaży zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej od VAT. Czy zakup garnituru bądź też obuwia będzie...

Amortyzacja hali wybudowanej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zamierza zakupić działkę – grunt z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Na tym gruncie stoi hala (betonowa, stale związana z gruntem). Hala nie jest z prawem wieczystego...

Przychód ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

Pytanie: Co będzie przychodem z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, a co będzie przychodem w przypadku wystąpienia wspólnika z takiej spółki w przypadku objęcia tych praw w części...

Zgłoszenie prowadzenia działalności generującej przychody wyłączające możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT do dnia dzisiejszego wykonywałem działalność na kodzie PKD 91.03.Z polegała ona na odremontowaniu starego dworku, nigdy nie uzyskałem przychodu z tej działalności remont nadal trwa....

Zmiana udziałów w zysku spółki osobowej

Pytanie: Wspólnicy spółki osobowej posiadają następujący udział w zysku spółki komandytowej: Pan (X)-90% sp z o.o. (Y)- 2% Pani (A) -8%. Zysk spółki narastająco od początku roku 1.500.000  zł do dnia 31/08/2017...

Sfinansowanie ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania kredytu zaciągniętego na jego zakup

Pytanie: W 2014 r. nabyłam mieszkanie, za cenę 200.000 zł. Na zakup tego mieszkania zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy w kwocie 180.000 zł. W 2016 r. mieszkanie to sprzedałam za kwotę 240.000 zł. Kupujący zgodnie z zapisem w akcie notarialnym...

Ulga prorodzinna a dziecko z poprzedniego małżeństwa

Pytanie: Jan Kowalski ma małoletnie dziecko z poprzedniego małżeństwa (ulgę na te dziecko w swoim PIT rozlicza była żona) i ma drugie dziecko z obecną żoną. Kowalski za 2017 rok rozlicza się z żoną, ale ich dochody przekroczyły limit...

Opłata za odstąpienie leasingu w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie: Przedsiębiorca przejął leasing po innej firmie. Okres trwania umowy wynosi 8 miesięcy. Czy wartość z faktury za leasing powinna być rozliczana przez ewidencję kilometrów czy może być jednorazowo w całości zaliczana do...

Otrzymanie refundacji kosztów wynagrodzenia małżonka

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla...

Data powstawania przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zawarłem umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dnia 11.10.2017 r. otrzymałem od Ubezpieczyciela zestawienie...

Obliczanie odsetek od zaległości podatkowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

Pytanie: Podatnik zmuszony był dokonać korekty deklaracji rocznej PIT 36 za 2017 rok. Zaliczka za grudzień zwiększyła się w stosunku do pierwotnej deklaracji. Pierwotną deklarację złożono 20.03.2018 r., natomiast korektę 20.08.2018 r. Jak...

Skutki opłacania gotówką usług księgowych

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe. Większośc moich płatności jest dokonywana gotówką. Są to kwoty rzędu 100-600 zł miesięcznie. Umowy z klientami zawarte są na czas nieokreślony. Płatności dokonywane są miesięcznie. Czy płatności...

Sprzedaż praw do administrowania grupą na Facebook'u

Pytanie: Jak należy opodatkować sprzedaż praw do administrowania grupy na Facebook'u? Sprzedaż będzie dokonywala osoba fizyczna nieprowadząca działności gospodarczej, która kilka lat temu założyła taką grupę na facebooku i chce ją...

Sprzedaż fermy przez rolnika ryczałowego

Pytanie: Rolnik ryczałtowy będący osobą fizyczną, nie będący czynnym podatnikiem VAT chce sprzedać nieruchomość - Fermę na której hodował drób będąc członkiem grupy producentów rolnych, której sprzedawał...

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży wynajmowanych lokali

Pytanie: W 1998 roku kupiłam prywatnie kilka lokali usługowych i zaczęłam je wynajmować. Najem rozliczam na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jak zaczęłam je wynajmować to zaczęła również księgować koszt amortyzacji wg...