Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od ustnej umowy pożyczki

Pytanie: Pożyczam kwotę 3000 zł. Osoba pożyczająca przekazuje mi weksel własny na kwotę 3000 zł. Brak umowy pożyczki jest tylko weksel. Strony są osobami fizycznymi. 1. Czy należy po zapłacie weksla odprowadzić kwotę podatku do urzędu...

Zakup prawa do korzystania z ogródka działkowego a podatek od czynności cywilnoprawnych

Pytanie: Czy zakup prawa do korzystania z ogródku działkowego (dzierżawy ogródku działkowego) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jak przy zakupie gruntu? Jeżeli tak to w jakim terminie po zakupie...

Pożyczka udzielona fundacji przez fundatora a PCC

Pytanie: Czy pożyczka udzielona Fundacji przez Fundatora tj. Diecezję (Kościoła Prawosławnego) podlega opodatkowaniu podatkiem pcc? Pożyczka jest udzielona na cele statutowe fundacji, jeżeli fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku...

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

Pytanie: Spółka z o.o. posiada 5000 zł kapitału. Wspólnik posiadający udziały o wartości 4.950 zł chce udzielić spólce pożyczki w wysokości 50.000.Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim. Jakich obowiązków...

Przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Pytanie: Spółka z o.o., której udziałowcami są dwie osoby fizyczne przeznaczyła zysk za 2016 r. na kapitał zakładowy. Czy od takiego zdarzenia należy zapłacić PCC? Jeżeli tak to od którego dnia liczyć termin 14 dni, od daty...

Zakup maszyny poza terytorium Polski a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pytanie: Przedsiębiorca nabył maszynę od osoby fizycznej w Czechach. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od miejsca zawarcia umowy sprzedaży maszyny....

PCC od umów pożyczek udzielanych przez podatników VAT

Pytanie: Czy należy zapłacić podatek PCC od pożyczki udzielonej przez spółkę komandytową innej spółce komandytowej? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z dwóch stanowisk odnośnie skutków...