Podatek od nieruchomości

Podatek od garażu wybudowanego na gruncie należącym do gminy

Pytanie: Pan Jan Kowalski 7 lat temu dokonał zakupu od osoby fizycznej murowanego garażu ( na podstawie umowy kupna/sprzedaży - nie Aktu Notarialnego). Garaż ten uzytkowany jest przez w/w, jednak nie opłaca on podatku od nieruchomości od...

Podatek od nieruchomości od gruntu i budowli wynajętych od gminy będącej wieczystym użytkownikiem gruntu

Pytanie: Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, które w użytkowaniu wieczystym posiada gmina i które wynajmuje Spółce. Czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest w takiej sytuacji Spółka czy Gmina. Gmina nie...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynków

Pytanie: Czy urządzenia i instalacje położone wewnątrz budynków należy odrębnie opodatkować podatkiem od nieruchomości? Odpowiedź: Do 27 czerwca 2015 r. nie ulega wątpliwości, że urządzenia i instalacje położone wewnątrz...

Spółki niemające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości

Pytanie: Czy spółki nieposiadające osobości prawnej (jawne, cywilne) powinny składać deklarację na podatek od nieruchomości czy też wspólnicy tych spółek - jako współwłaściciele nieruchomości (według...

Wysokość podatku od nieruchomości od hali garażowej

Pytanie: Jesteśmy TBS-em, spółką akcyjną, prowadzimy także działalność deweloperską jako inwestor. Pytanie dotyczy wybudowanego w ramach działalności deweloperskiej budynku z lokalami mieszkalnymi oraz halą garażową wyodrębnioną...

Grunty nabyte przez wspólników spółki cywilnej a podatek od nieruchomości

Pytanie: Dwóch podatników działających jako wspólnicy spółki cywilnej X zakupiło działkę sklasyfikowana jako Bp. Obaj prowadzą działalność gospodarczą osoby fizycznej pod spółką X. Czy zakupione grunty winny...

Podatek od nieruchomości będącej własnością spółki jawnej

Pytanie: Podatnicy - małżonkowie, są wspólnikami spółki jawnej, posiadają na terenie gminy działkę w części sklasyfikowaną jako RV a w części Bi. Składają deklaracje na podatek od nieruchomości wykazując całą działkę,...

Wysokość podatku od nieruchomości od mieszkań będących własnością dewelopera

Pytanie: Według jakich stawek należy opodatkować podatkiem od nieruchomości grunty i budynki mieszkalne w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, które są własnością Dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż. Proszę...

Podatnik podatku od nieruchomości w stosunku do tablic i pylonów reklamowych!

Pytanie: Posiadamy tablice reklamowe oraz pylony, które umieściliśmy na cudzym gruncie, będącym właśnością osób fizycznych oraz innych firm- jesteśmy obciążani wówczas za najem powierzchni pod tablice reklamowe. Związanie...