Podatek od spadków i darowizn

Zwolnienie nabycia przez osoby z tzw. grupy '0' a notarialne poświadczenie dziedziczenia

Pytanie: Osoba fizyczna nabywa spadek, w postaci gospodarstwa rolnego składającego się z budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, nieruchomości pół uprawnych, po zmarłym ojcu. Osoba ta nie wystąpiła do sądu o wydanie...

Darowizna przelana na konto dewelopera a zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Pytanie: Syn zakupił dla matki mieszkanie. Na ten cel wziął kredyt gotówkowy. Pieniądze z kredytu wpłynęły na konto syna, który dokonał przelewu na konto dewelopera. W tytule przelewu napisano "zapłata za mieszkanie umowa nr ........

Wypłata spadkobiercy należności za usługę wykonaną przez spadkodawcę

Pytanie: Urząd Miasta będzie płacił nabywcy spadku (mężowi zmarłej żony) należność w wysokości brutto 5.500 zł za wykonaną przez zmarłą żonę usługę na rzecz Urzędu. Jakie obowiązki podatkowo-informacyjne posiada Urząd wobec Urzędu...

Opodatkowanie darowizny podatkiem od spadków i darowizn a jej odwołanie

Pytanie: Osoba z polskim obywatelstwem o wietnamskich korzeniach obecnie mieszkająca w Polsce (Obdarowany) zawarła ze swoim ojcem narodowości wietnamskiej (Darczyńca) w dniu 01 marca 2014 r. oraz w dniu 16 marca 2014 r. umowy darowizny środków...

Opodatkowanie spadku znajdującego się za granicą

Pytanie: Sprawa dotyczy nabycia spadku po obywatelu niemieckim zamieszkałym w Niemczech (głównie nieruchomość położona w Niemczech) przez polskiego obywatela zamieszkałego w Polsce. Czy nabycie spadku powoduje powstanie polskiego obowiązku...

Udzielenie i umorzenie nieoprocentowanej pożyczki

Pytanie: Czy ojciec może udzielić nieoprocentowanej pożyczki córce na okres 4 lat? Czy córka w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyska przychód z tytułu świadczenie nieodpłatnego? Czy np. po...

Darowizna nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku a obowiązek złożenia zeznania SD-3

Pytanie: Czy w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości ok 4.500 (czyli mieszczącej się w kwocie wolnej od podatku), której nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, istnieje konieczność składania deklaracji...

Dział spadku a zgłoszenia SD-Z2

Pytanie: Jak w formularzu SD-Z2 wykazać sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, w którym dział spadku występuje po 1/3 pomiędzy mężem zmarłej i jej dwójką dzieci, jeżeli sporządzono wyłącznie umowę o częściowy dział...

Przeznaczenie środków z majątku odrębnego na zakup wspólnego domu a podatek od spadków i darowizn

Pytanie: Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Kupili dom za 1150 tys., w którym mają udziały po 50%, czyli po 575 tys. zł. Mieszkanie to zostało sfinansowane z: kredytu który wzięli wspólnie w kwocie 500 tys. (po 250 tys....

Darowizna pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

Pytanie: Czy darowizna pomiędzy małżonkami posiadającymi rozdzielność majątkową jest zwolniona z podatku z tyt. spadków i darowizn zawsze? Czy też na zasadach ogólnych zwolniona do kwoty 9637zł ? Czy też tylko jeśli zgłosi...

Darowizna nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku a zeznanie SD-3

Pytanie: Czy w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości ok 4.500 (czyli mieszczącej się w kwocie wolnej od podatku), której nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, istnieje konieczność składania deklaracji...

Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia SD-Z2

Pytanie: Kiedy upływa termin sześciu miesięcy na zgłoszenie SDZ? Podatnik dostał darowiznę 13.04.2017 r. Kiedy upływa 6 miesięcy - 13.10.2017 r. czy 14.10.2017 r.? Odpowiedź: Termin dokonania zgłoszenia na formularzu SD-Z2 upłynął...

Zeznanie SD-3 a kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Pytanie: Czy w zeznaniu SD-3 podaje się wartość nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości pod odjęciu kwoty wolnej przynależnej II grupie podatkowej (jestem bratankiem) czy podaje się tą wartość w 100%? Jeżeli wartość nabytego w...