Objaśnienia w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

W dniu 22 lipca 2020 r. opublikowane zostały objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W objaśnieniach tych Minister Finansów omówił przepisy podatkowe wprowadzone przepisami tzw. specustaw koronawirusowych. Objaśnienia są dostępne tutaj.

Dodać warto, że opracowanie to stanowi ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania przepisów (objaśnienia podatkowe), o którym mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Stosownie zaś do art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Zatem, zastosowanie się do wskazanych Objaśnień powodować będzie objęcie podatnika ww. ochroną prawno-podatkową.