Przykładowe porady podatkowe

Wynajem mieszkania a ulga mieszkaniowa

1. Stan faktyczny W listopadzie 2012 r. otrzymałem darowiznę od ojca - mieszkanie o wartości 250.000 zł. W marcu 2015 r....

Odliczenie VAT z faktury za organizację konkursu obejmującej wartość nagród

Zleciliśmy (spółka z o.o.) firmie zewnętrznej przeprowadzenie konkursu promocyjnego. Od firmy tej otrzymaliśmy fakturę...

Dochód ze sprzedaży mieszkania a wypłata zachowku

Czy w przypadku gdy zostałem zmuszony do wypłacenia zachowku wyrokiem sądu, co de facto zmusiło mnie do sprzedaży...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).