Przykładowe porady podatkowe

Skutki podatkowe wycofania ze spółki z o.o. wniesionych do niej aportem działek

PORADA PODATKOWA   1. Stan faktyczny Sprawa dotyczy spółki z o.o. w której mam 99,75% udziałów...

Koszty używania samochodu firmowego używanego częściowo do celów prywatnych jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność od maja 2014 roku. We wrześniu 2014 roku zawarłem umowę leasingu...

Opodatkowanie działalności prowadzonej w Polsce i w Niemczech

1. Stan faktyczny Obywatel Polski i Niemiec prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Niemczech. W obydwu przypadkach...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).