Strona główna

Jak wygląda współpraca?

Krok 1

Za pomocą formularza internetowego
przekazujesz stan faktyczny, pytania oraz
wybierasz termin jej opracowania
(24 lub 72 godziny). Możesz również wysłać wiadomość na adres tk@podatkoweopinie.pl

Krok 2

Otrzymujesz wiadomość zwrotną z ofertą cenową opracowania opinii podatkowej.

Krok 3

Jeżeli akceptujesz ofertę, dokonujesz wpłaty na podany w wiadomości zwrotnej rachunek bankowy. Jeżeli chcesz otrzymać opinię
jak najszybciej – przesyłasz
potwierdzenie zlecenia przelewu
na adres e-mail Kancelarii.

Krok 4

Otrzymujesz opinię podatkową w wersji
elektronicznej oraz fakturę
(na życzenie opinię otrzymasz
również w wersji pisemnej).

Aktualności

Czy wybór zwolnienia podmiotowego bez dokonania zawiadomienia może być skuteczny?

Czy wybór zwolnienia podmiotowego bez dokonania zawiadomienia może być skuteczny?

Przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł – zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez […]

Czytaj więcej

Czy w okresie zawieszenia działalności można odliczać VAT

Czy w okresie zawieszenia działalności można odliczać VAT

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają między innymi prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców), jak również mają obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (zob. art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców). W […]

Czytaj więcej

Czy można odliczać VAT z faktur otrzymywanych od dostawców kart paliwowych?

Czy można odliczać VAT z faktur otrzymywanych od dostawców kart paliwowych?

Od dłuższego czasu istnieją wątpliwości budzi czy i w jakim zakresie dostawy paliwa oraz innych towarów opłacane za pomocą kart paliwowych mają charakter tzw. dostaw łańcuchowych. W grę wchodzą dwa schematy opodatkowania. Pierwszy schemat W przypadku pierwszego schematu opodatkowania dostawa paliwa lub innego towaru opłacana za pomocą karty paliwowej ma charakter dostawy łańcuchowej. W efekcie […]

Czytaj więcej