Przykładowe porady podatkowe

Raty od kredytu na zakup mieszkania lub samochodu jako koszty uzyskania przychodów

Stan faktyczny  Prowadzę działalność gospodarczą - gabinet lekarski. Planuję inwestycję w postaci zakupu...

Nieodpłatne otrzymanie akcji zagranicznej spółki

1. Stan faktyczny Jestem etatowym pracownikiem polskiej firmy, która jest spółką-córką amerykańskiej...

Przesłanki szacowania obrotu przez organy podatkowe

Pan X, umową z dnia 25 listopada 2007 r. (obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.) wynajął Panu Y część budynku oraz 30%...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).