Przykładowe porady podatkowe

Przekazywanie pieniędzy z majątku osobistego do prywatnego a podatek od spadków i darowizn

Stan faktyczny Jesteśmy małżeństwem pozostającym we wspólności ustawowej. Mam rachunek bankowy (rachunek A)...

Sprowadzanie używanych samochodów z państw UE w celu sprzedaży w Polsce

PORADA PODATKOWA   1. Stan faktyczny Mój klient prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Ma europejski NIP....

Dofinansowanie spółki z o.o. przez zagranicznego wspólnika

1. Stan faktyczny Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej nazywana Spółką A) mająca siedzibę w Polsce...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).