Przykładowe porady podatkowe

Stosowanie stawki 0% do usług turystyki

1. Stan faktyczny Jesteśmy Organizatorem Turystyki z uprawnieniami. Organizujemy wyjazdy turystyczne na całym świecie...

Zagraniczny VAT jako koszt uzyskania przychodów

Czy kwoty podatku VAT zapłacone za granicą mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Czy ma znaczenie...

Usługi wykonywane na jednostkach pływających a mechanizm odwrotnego obciążenia

1. Stan faktyczny Moje pierwsze pytanie dotyczy nowelizacji ustawy o VAT, rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).