Strona główna

Jak wygląda współpraca?

Krok 1

Za pomocą formularza internetowego
przekazujesz treść pytania oraz
wybierasz termin jej opracowania
(1 lub 3 dni).

Krok 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia
zlecenia lub wycenę porady.

Krok 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady. Jeżeli chcesz uzyskać poradę
jak najszybciej – przesyłasz
potwierdzenie zlecenia przelewu
na adres e-mail Kancelarii.

Krok 4

Otrzymujesz poradę w wersji
elektronicznej oraz fakturę
(na życzenie poradę otrzymasz
również w wersji pisemnej).