Przykładowe porady podatkowe

Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności

1. Stan faktyczny Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem czynnym podatnikiem VAT na podatku...

Przekazywanie pieniędzy z majątku osobistego do prywatnego a podatek od spadków i darowizn

Stan faktyczny Jesteśmy małżeństwem pozostającym we wspólności ustawowej. Mam rachunek bankowy (rachunek A) założony tylko...

Fakturowanie sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego

1. Stan faktyczny   Prowadzimy platformę internetowa, która łączy kupujących bezpośrednio z rolnikami i małymi...

Jak wygląda współpraca

Krok nr 1

Za pomocą formularza internetowego przekazujesz treść pytania oraz wybierasz termin jej opracowania (24 godziny lub 72 godziny).

Krok nr 2

Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub wycenę porady.

Krok nr 3

Dokonujesz zapłaty za udzielenie porady i – jeżeli chcesz uzyskać poradę jak najszybciej – przesyłasz potwierdzenie zlecenia przelewu na adres elektroniczny Kancelarii.

Krok nr 4

Otrzymujesz (w ciągu 24 godzin lub 72 godzin) poradę w wersji elektronicznej oraz fakturę (na życzenie poradę otrzymasz również w wersji pisemnej).