Aktualności

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług

Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z firmą Ekspertia Patrycja Lechowska. Wspólnie proponujemy pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji, rejestracji działalności, obsługi księgowej oraz pomocy w kontaktach z administracją I. Dotacje Zdobędziemy dla Państwa środki na rozpoczęcie działalności. Zawnioskujemy o dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy. Zachęcimy do skorzystania z usług rozwojowych, które zaowocują dynamicznym wzrostem prowadzonej […]

Czytaj więcej

Faktury ustrukturyzowane

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił (i skierował do rozpatrzenia przez Senat) ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych Faktury ustrukturyzowane będą fakturami wystawianymi przez podatników przy użyciu […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu w wysokości 8,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 8,5%. Stawką tą będą opodatkowane: przychody z […]

Czytaj więcej

Łączona stawka ryczałtu w wysokości 8,5% i 12,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie łączona stawka 8,5% (dla przychodów do kwoty 100.000 […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu w wysokości 10%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 10%. Według tej stawki opodatkowane będą przychody […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu w wysokości 15%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 15%. Według tej stawki ryczałtu opodatkowane będą […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu dla przychodów z wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 17%. Według tej stawki ryczałtu opodatkowane będą […]

Czytaj więcej

Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu, tj.: stawka 17%, stawka 15%, stawka 10%, stawka łączona 8,5% (dla przychodów do […]

Czytaj więcej

Rozszerzenie możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

Z uchwalonej przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. ustawy nowelizującej wynika, że z początkiem 2021 r. znacznie rozszerzona zostanie możliwość korzystania przez podatników z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu. Nastąpić to – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nic się w tym zakresie nie zmieni – ma na dwa […]

Czytaj więcej

Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 r.

Przepisami art. 27g ustawy o PIT określona jest tzw. ulga abolicyjna. Istotą ulgi abolicyjnej jest zniesienie skutku metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją. Ulga ta znajduje zastosowanie do szeroko określonych źródeł przychodów uzyskiwanych za granicą: z pracy najemnej, działalności […]

Czytaj więcej

Wykazywanie faktur wystawianych do sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1 października 2020 r. obowiązują zmienione zasady wykazywania w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną również przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodanie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT spowodowało, że obecnie: faktury takie należy zawsze (a nie tylko – jak rzecz się miała do 30 września 2020 r. – niekiedy) […]

Czytaj więcej

Stosowanie oznaczenia WEW

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne (zob. § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 11 ust. 8 pkt […]

Czytaj więcej