Przykładowe porady

 • Fakturowanie sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego

  1. Stan faktyczny Prowadzimy platformę internetowa, która łączy kupujących bezpośrednio z rolnikami i małymi wytwórcami. Strony umowy kupna – sprzedaży to wytwórca i kupujący. Dodatkowo kupujący płaci za usługę obsługi zamówienia, która fakturowana jest przez nas. Pojawiła się kwestia możliwości wystawiania faktur dla firm (przedszkola, restauracje itd.). Jak to zrobić? 2. Podstawa prawna art. 2 […]

 • Dochód ze sprzedaży mieszkania a wypłata zachowku

  Czy w przypadku gdy zostałem zmuszony do wypłacenia zachowku wyrokiem sądu, co de facto zmusiło mnie do sprzedaży odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat, nadal muszę zapłacić podatek od sprzedaży tego mieszkania?  Podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 22 ust. 6c oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o […]

 • Odliczanie VAT z faktur za paliwo do samochodu zastępczego

  Mam w firmie samochód z adnotacją VAT-1b. Samochód ten uległ wypadkowi. Na czas naprawy otrzymałem „zwykły” samochód osobowy. Czy z faktury za paliwo do tego samochodu mogę odliczyć VAT? Podstawa prawna: art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, […]

 • Zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości a ulga odsetkowa

  Czy jest możliwość odliczenia od podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania wydatków ponoszonych na spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem nabycia mieszkania w drodze spadku) pomimo faktu korzystania z ulgi odsetkowej? Podstawa prawna art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 2 oraz art. 21 ust. 30 ustawy z dnia 26 lipca […]

 • Prowadzenie w Polsce działalności poprzez amerykańską spółkę LLC

  Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, firma zajmuje się sprzedażą przez Internet. Aktualnie jestem na granicy pierwszego progu podatkowego, po przekroczeniu podatek wzrośnie na 32%. Mam spółkę LLC w USA. Czy prowadzenie działalności w Polsce poprzez tę spółkę mogłoby być dla mnie opłacalne? Podstawa prawna art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. […]

 • Rezygnacja z wystawienia faktury zaliczkowej ze względu na wystawienie faktury końcowej

  Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli kilka dni po otrzymaniu zaliczki wydajemy towar i wystawiamy fakturę końcową? Podstawa prawna: art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106f oraz art. 106i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr […]

 • Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez osobę fizyczną zamieszkałą w Niemczech

  Stan faktyczny Osoba fizyczna na stałe mieszka w Niemczech i tam znajduje się jej centrum interesów życiowych. Jest to Polak, który posiada podwójne obywatelstwo – Polskie i Niemieckie. Osoba ta od lat prowadzi w Niemczech firmę z branży ślusarskiej (wykonuje i sprzedaje płoty, ogrodzenia, balustrady itp.). W październiku 2014 r. osoba ta kupiła w Polsce […]

 • Rozliczenie importu usług w deklaracji VAT-7

  Stan faktyczny Dokonuję nabycia od sprzedawcy z Chin kluczy do gier, które następnie odsprzedaje za pośrednictwem Allegro z VAT 23%. Jak wykazać w deklaracji VAT-7 import usług z tytułu nabycia kluczy do gier oraz odsprzedaż kluczy? Podstawa prawna art. 19a ust. 1 i 8, art. 28b, art. 31a oraz art. 86 ust. 2 pkt 4 […]

 • Zwrot aportu wniesionego do spółki kapitałowej

  Stan faktyczny  Spółka X założyła spółkę Y z podmiotem Z w 2014 roku. Na pokrycie kapitału zakładowego wniosła aport o wartości 410.000 zł. 10.000 zł poszło na kapitał zakładowy i w zamian za to spółka X otrzymała udziały o wartości nominalnej 10.000 zł, 400.000 zł poszło na kapitał zapasowy. W 2015 roku spółka X chce […]

 • Odliczenie VAT z tytułu zakupu ubrań z logo firmy

  Kupiłem dla swoich pracowników ubrania z logo mojej firmy.  Ubrania będą się znajdować w siedzibie firmy, pracownicy przychodząc do pracy będą obowiązani się w nie przebierać. Czy mogę odliczyć VAT z faktury za ubrania? Czy przekazanie ubrań pracownikom powinienem opodatkować podatkiem VAT? Podstawa prawna: art. 7 ust. 2-7, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 […]

 • Dochód przekraczający 1,2 mln EUR a stosowanie norm szacunkowych przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

  1. Stan faktyczny Proszę o poradę w kwestii opodatkowania działów specjalnych od 01.01.2016 w związku z dodaniem art. 15 ust. 2 u.p.d.o.f. Od lat stosowaliśmy normy szacunkowe przy opodatkowaniu działów specjalnych. W 2015 przekroczymy 1,2 mln EUR, czyli od 1 stycznia 2016 r. będziemy zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji niekorzystne dla nas […]

 • Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności

  1. Stan faktyczny Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu jestem czynnym podatnikiem VAT na podatku liniowym. Do prowadzonej działalności wprowadziłem prywatny samochód sporządzając oświadczenie. Szacowana wartość w 2012 r.: 20.600 zł. Nie odliczałem VAT przy zakupie samochodu. Samochód amortyzowałem stosując roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40%. Minęło już ponad 30 miesięcy, więc auto jest […]

 • Rozliczanie podatku od zagranicznych umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  1. Stan faktyczny Staram się wypełnić PIT za 2014 r. i mam z tym pewien problem. W roku 2014 uzyskałem dochód z kilku źródeł. Od polskich pracodawców dostałem PIT’y i one nie stanowią problemu, jednak pracowałem także dla zagranicznych podpisując umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Jestem programistą pracującym zdalnie z Polski. Nie odprowadzałem […]

 • Działalność w zakresie zakładania i odsprzedaży spółek a VAT

  1. Stan faktyczny Zajmuję się zakładaniem spółek z o.o. i ich odsprzedażą. Wygląda to w sposób następujący: Moja firma, której forma prawna to spółka z o.o. spółka komandytowa, zakłada inne spółki gdzie jest 100% udziałowcem, następnie udziały te są sprzedawane, zakładane spółki nie rozpoczynają działalności gospodarczej. Czy w przypadku, gdy, przykładowo, sprzedaję udziały w takiej […]

 • Stosowanie stawki 0% do usług turystyki

  1. Stan faktyczny Jesteśmy Organizatorem Turystyki z uprawnieniami. Organizujemy wyjazdy turystyczne na całym świecie zazwyczaj faktury Vat marża, ale także faktury Vat 23%. Dowiedziałam się, że w przypadku świadczenia usług poza Polską i Unią Europejską usługi turystyczne są opodatkowane stawką 0%. Czy możemy zastosować taką stawkę? Czy w takim wypadku robiąc wyjazd na Mauritius powinniśmy […]

 • Uniknięcie stosowania przepisów o tzw. "cienkiej kapitalizacji"

  1. Stan faktyczny Posiadam spółkę z o.o. której jestem większościowym wspólnikiem. Chciałbym udzielić spółce pożyczkę, jednak zastanawia mnie kwestia zaliczenia w kosztów odsetek od takiej pożyczki. Mianowicie chodzi o tak zwaną „cienką kapitalizację”. Czytałem o sposobie spłaty tak, aby najpierw spłacić kapitał główny, a później odsetki przez co można je zaliczyć w całości w koszty. […]

 • Opodatkowanie w formie ryczałtu a rozpoczęcie działalności gospodarczej przez żonę

  Stan faktyczny Do zeszłego roku prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego, w ramach której zajmowałem się głównie usługami świadczonymi w internecie. Po uzyskaniu interpretacji indywidualnej, że główna część mojej działalności może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5% zlikwidowałem działalność, a po miesiącu otworzyłem nową na ryczałcie (aby nie czekać całego roku na […]

 • Raty od kredytu na zakup mieszkania lub samochodu jako koszty uzyskania przychodów

  Stan faktyczny  Prowadzę działalność gospodarczą – gabinet lekarski. Planuję inwestycję w postaci zakupu mieszkania. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rat kredytu? Jak to rozwiązać prawnie? Jak sprawa wygląda przy zakupie samochodu na firmę – czy raty kredytu też można odliczyć od kosztów? Podstawa prawna art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 […]

 • Odliczenie VAT z faktury za organizację konkursu obejmującej wartość nagród

  Zleciliśmy (spółka z o.o.) firmie zewnętrznej przeprowadzenie konkursu promocyjnego. Od firmy tej otrzymaliśmy fakturę za usługę marketingową na łączną kwotę wynagrodzenia za przeprowadzenia konkursu oraz wartości przekazanych zwycięzcom nagród. Czy możemy odliczyć w całości VAT z otrzymanej faktury? Podstawa prawna: art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. […]

 • Import towarów z Chin przez Niemcy - rozliczenie PIT i VAT

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Firma ABC jest jednoosobową firmą, zarejestrowanym podatnikiem VAT, zarejestrowanym podatnikiem do transakcji unijnych (PL), podatki rozlicza w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Zakupy towarów są dokonywane w Chinach towar jest następnie sprzedawany w Polsce. Firma prowadzi tylko działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Firma dokonuje zakupu lamp LED w […]

 • Przesłanki szacowania obrotu przez organy podatkowe

  Pan X, umową z dnia 25 listopada 2007 r. (obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.) wynajął Panu Y część budynku oraz 30% miejsc parkingowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podnajmu wynajętej powierzchni własnym staraniem pod usługi i handel osobom trzecim. Najemca (Pan Y) zobowiązał się płacić za każdy rok najmu kwotę 1.800 zł […]

 • Umowy o dzieło zawierane między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

  Czy dwie osoby fizyczne nie mające firmy mogą podpisywać umowy o dzieło? Z jakiego artykułu? Mam na myśli siebie, ja zajmuję się korektą, składem i projektowaniem okładek. Zawieram umowę z autorem tekstu. Jakie są koszty uzyskania przychodu? 50% czy 20%? Na jaki PIT trzeba wpłacić podatek do US? Czy na PIT-5? Jak rozlicza się umowę […]

 • Opodatkowanie premii otrzymywanych od zagranicznego kontrahenta pracodawcy

  Mam pytanie odnośnie skutków otrzymywania przelewów zagranicznych (przez Western Union) przez osobę prywatną. Pracuję w zaopatrzeniu, średnio co 2 miesiące otrzymuję przelew w wysokości 2.700 USD jako bonus za złożone zamówienia. Bonus obieram w placówce bankowej lub za pośrednictwem swojego konta. Na jakich zasadach te kwoty są opodatkowane? Jakiego formularza się używa? Czy PIT muszę […]

 • Opodatkowanie dywidend otrzymywanych ze spółki z Wyspy Man

  Jaki podatek w Polsce zapłacę od dywidendy otrzymanej ze spółki na Wyspie Man?  Podstawa prawna art. 3 ust. 1, art. 11a ust. 1, art.30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 6, 9 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 […]

 • Koszty używania samochodu firmowego używanego częściowo do celów prywatnych jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

  Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność od maja 2014 roku. We wrześniu 2014 roku zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego Skoda Fabia (spełnia wymogi leasingu przewidzianego przez ustawę o PIT – umowa jest zawarta na 30 miesięcy), z którego korzystam zarówno w celach związanych z moją działalnością gospodarczą, jak również w celach prywatnych. Nie wprowadziłem tego pojazdu […]

 • Samochód ciężarowy o dwóch rzędach siedzeń a odliczanie VAT od wydatków na paliwo oraz innych wydatków eksploatacyjnych

  Podatnik VAT czynny (wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane) posiada samochód Volkswagen Transporter 2,4D. Jest to samochód ciężarowy posiadający dwa rzędy siedzeń. Przed 1 kwietnia 2014 r. samochód ten miał przeprowadzone badanie VAT-4 (pojazd samochodowy, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu). Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podatnik nie […]

 • Zagraniczny VAT jako koszt uzyskania przychodów

  Czy kwoty podatku VAT zapłacone za granicą mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Czy ma znaczenie to czy podatnik zamierza odzyskać podatek VAT za granicą czy nie? Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 […]

 • Dropshipping a VAT

  Stan faktyczny: Składam VAT UE (współpracuję z jedna firma w UE – usługi). Składam również VAT-7. Sprowadziłam kilkukrotnie towar z Chin za pomocą agencji celnej. Zarówno nabycie towaru, jak i jego późniejszą sprzedaż rozliczyłam w prawidłowy sposób. W chwili obecnej współpracuję również z pewną fabryką z Chin, dla której sprzedaję produkty na rynku polskim (pośredniczę […]

 • Korygowanie przychodu w związku ze zwrotem towarów

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, prowadzę sklep internetowy. Otrzymuję czasem zwroty sprzedawanych towarów. Czy w takich przypadkach należy korygować przychód w miesiącu wstecznie czy w miesiącu otrzymania zwrotu? Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i 1c-1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z […]

 • Rozliczenie faktury korygującej ze stawki VAT 23% na "odwrotne obciążenie"

  W lipcu 2014 r. spółka wykonała usługę dla firmy niemieckiej. Usługę tę udokumentowała fakturą ze stawką VAT 23% zamiast bez podatku VAT z adnotacją odwrotne obciążenie. Czy wystawiając fakturę korygującą spółka musi posiadać potwierdzenie jej otrzymania? W jakiej deklaracji VAT-7 spółka powinna rozliczyć wystawioną fakturę korygującą? Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. […]

 • Wystawienie faktury do części paragonu

  Prowadzę sklep. Zdarza się, że klient kupuje kilka rzeczy na jeden paragon, lecz życzy sobie wystawienia faktury do tylko części kupionych rzeczy. Czy mogę wystawić taką fakturę? Podstawa prawna: art. 111 ust. 3a pkt 1 oraz art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: […]

 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

  Sprzedaliśmy towar do nabywcy z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Faktura została wystawiona w dniu 31 października 2013 r. W tym samym dniu towar został nadany w firmie kurierskiej. Towar został doręczony nabywcy przez kuriera w dniu 4 października 2014 r., zaś 8 października otrzymaliśmy od nabywcy potwierdzenie otrzymania towaru. W jakiej deklaracji VAT-7 powinniśmy […]

 • Świadczenie usług najmu a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu

  Jestem osobą zatrudnonioną na etacie, z którego w 2013 r. otrzymałem wynagrodzenie w kwocie 87.900 zł. Prowadzę również działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu według stawki 5,5% (usługi) i 3% (handel). Moje dochody z tytułu prowadzonej działalności na dzień 4 listopada 2014 r. wyniosły 28.000 zł. W roku 2015 rozszerzam działalność o wynajem nieruchomości mieszkalnych. Na […]

 • Rozliczenie VAT z tytułu nabycia kluczy licencyjnych od firmy z Chin

  Otrzymałem fakturę wystawioną przez firmę z Chin. Kupiłem od nich towar w postaci kodów do gier (CD-KEY), które zostały wysłane do mnie na adres email. Na tym transakcja się zakończyła. Czy muszę z tytułu tego zakupu zapłacić jakiś podatek lub cło? Czy po prostu cena z faktury jest ostateczna? Faktura wygląda tak, że jest napisane […]

 • Odliczenie VAT z faktury za prenumeratę

  W dniu 29 września 2014 r. otrzymałem fakturę za prenumeratę czasopisma w 2015 r. Fakturę zapłaciłem w dniu 9 października 2014 r. Czy podatek VAT z tej faktury mogę odliczyć w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień, październik czy jeszcze inny miesiąc? Podstawa prawna: art. 19a oraz art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 […]

 • Wynajem mieszkania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

  Jestem osobą fizyczną, prowadzę firmę transportową (w związku z czym jestem zarejestrowany jako podatnik VAT). Zamierzam kupić mieszkanie pod wynajem. Czy przychody z tytułu wynajmu mogę opodatkowywać „prywatnie”? Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. […]

 • Skutki podatkowe wycofania ze spółki z o.o. wniesionych do niej aportem działek

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Sprawa dotyczy spółki z o.o. w której mam 99,75% udziałów objętych (poza wkładem pieniężnym w wysokości 49 000 zł) w zamian za wniesione aportem działki budowlane. Wniesienie aportem miało miejsce w 2007 r. Plany się pozmieniały i dziś chciałbym działki te wycofać z powrotem do mojego majątku prywatnego, a spółkę […]

 • Stosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wywożonych własnym transportem nabywcy

  1. Stan faktyczny Firma czeska ma NIP EU chce kupić towar (A) w Polskiej firmie ze stawką VAT 0%. W związku z tym wypisuje oświadczenie, że towar własnym samochodem wywozi do siebie do Czech. Czy możemy wystawić fakturę z 0 % VAT? Firma czeska ma NIP EU chce kupić towar (A) w Polskiej firmie ze […]

 • Dofinansowanie spółki z o.o. przez zagranicznego wspólnika

  1. Stan faktyczny Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej nazywana Spółką A) mająca siedzibę w Polsce ma dwóch udziałowców – pierwszy wspólnik to osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, drugim wspólnikiem jest spółka prawa duńskiego B (do reprezentowania spółki A jest upoważniony jeden z udziałowców spółki duńskiej B będący osobą fizyczną). Obaj wspólnicy mają po 50% udziałów. […]

 • Sprowadzanie używanych samochodów z państw UE w celu sprzedaży w Polsce

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Mój klient prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Ma europejski NIP. Kupuje używane (starsze niż 6 miesięcy od rejestracji) samochody na aukcjach internetowych w krajach Unii Europejskiej. Może albo dostawać fakturę Vat holenderską lub fakturę netto na firmę. Następnie sprzedaje samochody w Polsce i w innych krajach podmiotom gospodarczym i klientom […]

 • Przekazywanie pieniędzy z majątku osobistego do prywatnego a podatek od spadków i darowizn

  Stan faktyczny Jesteśmy małżeństwem pozostającym we wspólności ustawowej. Mam rachunek bankowy (rachunek A) założony tylko na siebie (do którego dostęp ma również żona). Mamy również z żoną wspólny rachunek bankowy (rachunek B). Na rachunek A otrzymuję darowizny od ojca. W związku z ich otrzymywaniem składam zgłoszenia SD-Z2. Pieniądze z mojego rachunku A przelewam na wspólny […]

 • Koszty używania samochodu służbowego udostępnianego prezesowi zarządu (niebędącemu pracownikiem) do użytku prywatnego

  1. Stan faktyczny Jesteśmy spółką z o.o., w której jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest krajowa osoba fizyczna, będąca jednocześnie prezesem zarządu spółki. Dla ZUS jest to działalność gospodarcza osoby fizycznej i prezes spółki niebędący jej pracownikiem (bo nie może zatrudnić sam siebie) odprowadza do ZUS co miesiąc składkę zdrowotną (od pozostałych składek jest zwolniony, […]

 • Wysokość odsetek w przypadku niespełnienia warunku wydatkowania przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat

  1. Stan faktyczny Chciałbym prosić o pomoc w wyliczeniu należnej kwoty podatku wraz z odsetkami. W grudniu 2013 roku zmarł mój wujek, który w drodze spadku przekazał mi swój majątek, w tym mieszkanie własnościowe. Na mocy postanowienia sądu z lipca 2014 r. nabyłem spadek. W styczniu 2015 r. na mocy postanowienia o dziale spadku i […]

 • Amortyzacja wynajmowanych lokali

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Czy mogę amortyzować lokale mieszkalne i użytkowe w nieruchomościach przedwojennych, które nabyłem: 1) Po śmierci matki 3/16 w 1969 roku. 2) Kupiłem od brata 3/16 w 1994 roku. 3) Nabyłem w drodze darowizny od ojca 2/16 w 2002 roku. W 2002 wraz z siostrą mieliśmy udziały po 8/16, w 2005 […]

 • Opodatkowanie działalności salonu fryzjerskiego

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Mam zamiar otworzyć salon fryzjerski. Salon będzie spory (143 m2), koszt wynajęcia to 8.000 zł netto/mc, połowę lokalu chcę podnająć kosmetyczce. Póki co wydzielę cztery stanowiska. Jestem fryzjerem z portfelem klientów, chce zatrudnić na początek dwóch fryzjerów + ja. Liczę na obroty przynajmniej na początek w wysokości 15.000-20.000 zł/mc, myślę […]

 • Koszty dotyczące mieszkania jako koszty uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zdalnie

  1. Stan faktyczny Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie IT, pracuję zdalnie z domu dla klientów rozsianych geograficznie. Do tej pory kosztów dotyczących mieszkania nie zaliczałem do kosztów uzyskania przychodów. Kupuję dom szeregowy (5 pokoi za 500 tys. zł) i zastanawiam się nad ewentualnymi korzyściami podatkowymi, jeśli część kosztów wziąłbym na firmę. Może amortyzacja części, […]

 • Przekazanie składników działalności gospodarczej w ramach podziału majątku małżonków

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Mąż prowadził jednoosobową działalność gospodarczą od 01.12.2012 do 30.09.2017 r. W dniu 01.06.2016 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, na skutek której dokonano wyceny majątku na 100 000 zł. Dokonano podziału majątku: mąż otrzymał działalność jednoosobową wraz z ruchomościami, a żona miała otrzymać od męża w gotówce 50 000 zł jako […]

 • Opodatkowanie wynajmu mieszkań

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Jestem przedsiębiorcą, zajmuję się pośrednictwem handlowym z krajów „państwa trzeciego”, korzystam ze zwolnienia z vat oraz kasy fiskalnej. Planuję zakupić na kredyt (zaciągnięty na firmę lub prywatnie, decyzji jeszcze nie podjąłem) dwa mieszkania, które następnie wynajmę na cele mieszkalne (wynajem długoterminowy). Czy mogę te mieszkania nabyć jako osoba prywatna, a […]

 • Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Moja narzeczona otworzyła działalność gospodarczą w zakresie usług introligatorskich i rozlicza się na zasadzie karty podatkowej. Nie jest VAT-owcem – czy w tej sytuacji powinna wystawiać rachunki czy faktury ze zwolnieniem z VAT? Czy na rachunkach lub fakturach powinna pisać z jakiego tytułu przysługuje jej zwolnienie? Jeśli tak, to jakie […]

 • Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży działek rolnych

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny W drodze sądowego działu spadku mam otrzymać 3 działki, z tego dwie rolne: 0,2365 ha i 1,3917 ha i jedną usługową: 0,6219 ha. Wszystkie trzy po otrzymaniu chce przeznaczyć na sprzedaż. Spadkobierca zmarł w październiku 2015 r., a więc nie upłynęło jeszcze 5 lat, aby sprzedać działki bez podatku dochodowego. […]

 • Opodatkowanie sprzedaży kursów online tworzonych przez osoby trzecie

  PORADA PODATKOWA 1. Stan faktyczny Planuję uruchomić portal, który w swoim założeniu będzie oferował kursy online, których autorami tych będą osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej (co ma być główną ideą tego portalu). Klient będzie kupował kurs u mnie, jako u właściciela portalu, natomiast ja będę rozliczał się z autorami tych kursów raz w miesiącu lub […]

 • Sprzedaż mieszkania otrzymanego od rodziców w darowiźnie

  1. Stan faktyczny W styczniu 2016 dostałam mieszkanie w formie darowizny od swoich rodziców. Budynek był wybudowany w 2013 roku, i od tego momentu moi rodzice byli jego właścicielami. W tym momencie chcę to mieszkanie sprzedać. Czy w takiej sytuacji jestem zwolniona od zapłaty 19 % podatku? Wiem, że przepisy do końca 2018 r., mówiły, […]

 • Rozliczenie kosztów dotyczących mieszkania kupionego na wynajem

  1. Stan faktyczny W sierpniu br. zakupiłem mieszkanie, które zamierzam oferować na wynajem krótkoterminowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ mieszkanie musiało przejść gruntowny remont (wyburzenie ścianek działowych, wymiana glazury, instalacji elektrycznej i wodnej, malowanie i inne podobne prace) nie mogłem wprowadzić go od razu jako środka trwałego i amortyzować. W tym czasie poniosłem szereg kosztów […]

 • Założenie spółki przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

  1. Stan faktyczny Prowadzę jednoosobową działalność gdzie rola ogranicza się wyłącznie do pośrednictwa handlowego chiny-polska, nie posiadam towarów, nie jestem vatovcem oraz nie posiadam kasy fiskalnej. Rozliczam się na zasadach ogólnych. Druga odrębna firma jednoosobowa jest założona na moją siostrę, firma zajmuje się importem towarów z chin. Jest czynnym podatnikiem VAT, posiada kasę fiskalną, rozlicza […]

 • Przechowywanie faktur kosztowych

  1. Stan faktyczny Czy należy kolekcjonować faktury kosztowe w ww. przypadku? Czy można wystawiać tylko faktury sprzedaży, a nie posiadać w ogóle udokumentowanych kosztów? Jeżeli np. limit na ryczałcie wynosi 150.000 zł to można wystawić faktury sprzedażowe na taką kwotę i w ogóle nie posiadać faktur kosztowych lub posiadać faktury kosztowe bezpośrednio niezwiązane z wykonaniem […]

 • VAT z tytułu dostaw komisowych do innego państwa członkowskiego

   1. Stan faktyczny  Spółka polska z siedzibą w Polsce prowadząca działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży, zawarła umowę dotycząca sprzedaży produktów na zasadach komisu z butikiem w Holandii. Obie firmy są podatnikami zarejestrowanymi w swoich krajach jako podatnicy podatku od wartości dodanej (podatnicy podatku VAT czynni), jak również jako podatnicy VAT-UE. W miesiącu […]

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku

  1. Stan faktyczny Mama i dwie córki posiadają nieruchomość – działkę. Mama posiada udział 4/6, 1 córka 1/6, 2 córka 1/6. Udziały w działce dla matki i córek zostały ustanowione w ramach spadku po śmierci małżonka/ojca w roku 1996. Nabycie działki przez ojca nastąpiło w latach 60 lub 70. Matka oraz córki chcą sprzedać działkę […]

 • Usługi wykonywane na jednostkach pływających a mechanizm odwrotnego obciążenia

  1. Stan faktyczny Moje pierwsze pytanie dotyczy nowelizacji ustawy o VAT, rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach tzw. odwrotnego obciążenia. Nasza firma świadczy usługi konserwacyjno-malarskie oraz usługi metalizacji (natryskiwanie powłok metalicznych na gorąco metodą łukową) (główne PKD 33.15.Z). Wykonujemy metalizację dla dwóch kontrahentów, na nowo budowanych jednostkach pływających (projekty stoczniowe typu off-shore). W obu przypadkach […]

 • Opodatkowanie sprzedaży poprzez magazyn w Wielkiej Brytanii

  1. Stan faktyczny Jestem czynnym podatnikiem VAT i VAT UE, prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Moje wątpliwości dotyczą rozliczeń sprzedaży na Amazonie w UK. Wysyłam towar do magazynu w Anglii. I. Początkowo moja ewidencja sprzedaży była następująca: kontrahent: sprzedaż detaliczna (ponieważ Amazon wysyłał towar do osób prywatnych, na życzenie wystawiana była faktura) wartość sprzedaży w […]

 • Odliczenia dotyczące samochodu posiadającego adnotację VAT-1A

  1. Stan faktyczny Samochód w leasingu operacyjnym Fiat Fiorino 1.4 (samochód dostawczy, typ ciężarowy), badanie techniczne zawiera wpis VAT-1a. Pytanie dotyczy zasady odliczana VAT od rat leasingu i zakupu paliwa. 2. Podstawa prawna art. 86 ust. 1 oraz art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: […]

 • Nieodpłatne otrzymanie akcji zagranicznej spółki

  1. Stan faktyczny Jestem etatowym pracownikiem polskiej firmy, która jest spółką-córką amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie NASDAQ. 15 marca 2018 r. w ramach nagrody obiecano mi nieodpłatne przyznanie akcji (tzw. „restricted stock units”) tejże amerykańskiej firmy-matki. Akcje będą mi przekazane w 4 równych transzach przez kolejne 4 lata, 15 marca każdego roku (tzw. „vesting”) – […]

 • Opodatkowanie działalności prowadzonej w Polsce i w Niemczech

  1. Stan faktyczny Obywatel Polski i Niemiec prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Niemczech. W obydwu przypadkach występuje jako osoba fizyczna. Jego działalność polega na produkcji w Polsce bram i ogrodzeń dla klientów niemieckich (zazwyczaj osoby fizyczne). Wygląda to w ten sposób, że w Polsce kupuje on stal (pręty kształtowniki, ceowniki itp.) i wykonuje z […]

 • Opodatkowanie wynajmu na zasadach ogólnych

  1. Stan faktyczny Jak rozliczać wynajem mieszkania na zasadach ogólnych? 1. Wpłacanie miesięcznych zaliczek: jaki tytuł wpłaty, jakiś formularz, itd.? 2. Jeśli opłata za mieszkanie nastąpi raz w roku, to czy płacę zaliczki? 3. Czy umowa najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych musi być zgłaszana do urzędu skarbowego? 2. Podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt […]

 • Obsługa floty samochodowej a VAT

  1. Stan faktyczny Polska spółka będącą osobą prawną zarejestrowaną do VAT realizuje świadczenie w ramach obsługi floty samochodowej i usługi serwisów samochodowych w zakresie w jakim dostaje zlecenie od firm zewnętrznych. Serwis i obsługa dotyczy samochodów osobowych, najczęściej są to samochody sportowe, elitarne i nowoczesne. Spółka swoją działalność operacyjną wykonuje zlecając to innym firmom – sama […]

 • Wynajęcie części domu na prowadzenie działalności gospodarczej

  1. Stan faktyczny Od 2009 r. jestem właścicielem domu jednorodzinnego (darowizna od babci, która zmarła rok temu) w Gdańsku. W domu znajduje się biuro mojej żony i moje (razem prowadzimy firmę). Zamysł: wynajęcie części pokoi firmie kolegi jako magazyn, wystawianie faktur na 23%, ale nie z mojej działalności gospodarczej (dom nie został wprowadzony do majątku […]

 • Amortyzacja środka trwałego objętego dotychczas wspólnością majątkową po śmierci małżonka

  1. Stan faktyczny Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą amortyzuje środek trwały objęty ustawową wspólnością majątkową. W chwili, gdy zamortyzowana 70% wartości umiera małżonek przedsiębiorcy, który sam nie był przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nadal chce prowadzić biznes i amortyzować ten środek trwały. Z chwilą śmierci kończy się wspólność ustawowa małżeńska, a w wyniku dziedziczenia ustawowego z dwojgiem […]

 • Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży doładowań przy wykorzystaniu amerykańskiej spółki LLC

  1. Stan faktyczny Prowadzę firmę w Polsce , kupuję doładowania do telefonów od Polskiej firmy z VAT 23% (kupuję, czyli drukuję je na terminalu na paragonie) i sprzedaję te karty spółce LLC zarejestrowanej w USA przepisując 14 cyfrowy kod do komputera (wysyłając go elektronicznie na adres email spółki LLC). Paragony zostają u mnie, ale można […]

 • Wynajem mieszkania a ulga mieszkaniowa

  1. Stan faktyczny W listopadzie 2012 r. otrzymałem darowiznę od ojca – mieszkanie o wartości 250.000 zł. W marcu 2015 r. sprzedałem to mieszkanie za 290.000. zł, z czego: za 103.000 zł spłaciłem kredyt mieszkaniowy za swoje mieszkanie, 100.000 zł przekazałem ojcu w darowiźnie, za 50.000 zł spłaciłem kredyt (również wcześniej zaciągnięty na potrzeby ojca), […]

 • Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez większościowego udziałowca a przepisy o "cienkiej kapitalizacji"

  1. Stan faktyczny Posiadam spółkę z o.o. której jestem większościowym wspólnikiem. Chciałbym udzielić spółce pożyczkę, jednak zastanawia mnie kwestia zaliczenia w kosztów odsetek od takiej pożyczki. Mianowicie chodzi o tak zwaną „cienką kapitalizację”. Czytałem o sposobie spłaty tak, aby najpierw spłacić kapitał główny, a później odsetki przez co można je zaliczyć w całości w koszty. […]

 • Opodatkowanie podatkiem VAT usług organizacji wyjazdów na konferencje

  1. Stan faktyczny Organizujemy konferencje i wyjazdy integracyjne. Mamy licencję organizatora turystyki. Organizujemy konferencje we Włoszech (zakwaterowanie, wyżywienie, dla niektórych dojazd oraz sala konferencyjna z wyposażeniem, przerwy kawowe) dla osób z państw Unii Europejskiej, osób spoza Unii Europejskiej oraz osób z Polski (przy czym część osób nie płaci wpisowego na konferencję, lecz nabywa tylko usługę […]

 • Stosowanie stawki 0% do usług turystyki

  1. Stan faktyczny Jesteśmy Organizatorem Turystyki z uprawnieniami. Organizujemy wyjazdy turystyczne na całym świecie zazwyczaj faktury Vat marża, ale także faktury Vat 23%. Dowiedziałam się, że w przypadku świadczenia usług poza Polską i Unią Europejską usługi turystyczne są opodatkowane stawką 0%. Czy możemy zastosować taką stawkę? Czy w takim wypadku robiąc wyjazd na Mauritius powinniśmy […]

 • Limit przychodów obowiązujący podatników korzystających z opodatkowania w formie karty podatkowej

  1. Stan faktyczny Prowadzę działalność opodatkowaną w formie karcie podatkowej, gdzie moim głównym kodem PKD jest 33.20.Z (Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia). Jednocześnie wszystkie moje faktury wystawiam z tabeli stawek karty podatkowej z części 1 punkt 22, czyli usługi w zakresie tele- i radiomechaniki. Ostatnimi czasy ktoś zasugerował, że przy sprzedaży moich usług dla […]