O kancelarii

Kancelaria istnieje od 2013 r. i specjalizuje się w wyjaśnianiu oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Jej właścicielem jest Tomasz Krywan, prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 2003 r.) i doradca podatkowy (nr wpisu na listę doradców podatkowych – 11058), który współpracując z największymi wydawnictwami i serwisami podatkowymi w Polsce (m.in. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., grupa INFOR, Wiedza i Praktyka sp. z o.o.) udzielił ponad 30.000 odpowiedzi na pytania podatkowe oraz opracował kilkaset artykułów i komentarzy. Publikuje w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Jak wygląda współpraca?

Krok 1

Za pomocą formularza internetowego
przekazujesz stan faktyczny, pytania oraz
wybierasz termin jej opracowania
(24 lub 72 godziny). Możesz również wysłać wiadomość na adres tk@podatkoweopinie.pl

Krok 2

Otrzymujesz wiadomość zwrotną z ofertą cenową opracowania opinii podatkowej.

Krok 3

Jeżeli akceptujesz ofertę, dokonujesz wpłaty na podany w wiadomości zwrotnej rachunek bankowy. Jeżeli chcesz otrzymać opinię
jak najszybciej – przesyłasz
potwierdzenie zlecenia przelewu
na adres e-mail Kancelarii.

Krok 4

Otrzymujesz opinię podatkową w wersji
elektronicznej oraz fakturę
(na życzenie opinię otrzymasz
również w wersji pisemnej).

Aktualności

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku osób fizycznych możliwe jest zaliczanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do końca 2021 r. w przypadkach takich wartością początkową jest co do zasady cena nabycia tych środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolnione są od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. istnieje możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. Z dniem 1 stycznia 2022 r. dokonane zostaną dwie korzystne dla podatników zmiany w przepisach określających ta możliwość. Co ważne, z oby tych zmian będzie można skorzystać już rozliczając się za rok 2021. Umożliwienie korzystania ze wspólnego rozliczenia w roku zawarcia związku […]

Czytaj więcej