Oferta

 

PORADY PODATKOWE KONSULTACJE ONLINE

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego online. Osoby zainteresowane rozwiązaniem swojego problemu podatkowego mogą przekazać pytanie za pomocą opracowanego formularza (po zarejestrowaniu się w serwisie lub bez rejestracji). Doradca podatkowy działający online to gwarancja wygody – możecie Państwo skonsultować się dowolny problem podatkowy z każdego miejsca za pomocą strony internetowej. Jeśli zależy Państwu na otrzymaniu profesjonalnych porad podatkowych przez internet, serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem oraz szczegółowym zakresem usług, które znajdują się poniżej.

 

 


CENNIK PORAD ONLINE (ceny zawierają VAT 23%):

PORADA ONLINE STANDARDOWA – 250 zł (czas realizacji – do 72 godzin) lub 350 zł (czas realizacji – do 24 godzin)

Porada online standardowa zawiera wskazanie mających zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym przepisów, sposób lub możliwe sposoby ich zastosowania oraz stanowiska reprezentowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne (jeżeli istnieją). W przypadku rozbieżności interpretacyjnych porada zawiera również stanowisko doradcy podatkowego oraz zalecenia co do sposobu postępowania.

 

PORADA ONLINE ROZBUDOWANA – według wyceny zaproponowanej przez Kancelarię

Udzielenie porady online rozbudowanej proponowane jest w przypadku szczególnie rozbudowanych stanów faktycznych; udzielenie porady rozbudowanej może zostać również zaproponowane w przypadku dużej ilości pytań zawartych w ramach jednego zlecenia.


 

W ciągu 12 godzin od przekazania pytania skontaktujemy się z Państwem potwierdzając przyjęcie zlecenia lub – w przypadku konieczności udzielenia porady rozbudowanej – informując o kwocie wyceny. Ostatecznie zlecacie Państwo opracowanie porady dokonując wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii (Deutsche Bank: 85 1910 1048 2691 7278 9539 0001). Termin udzielenia porady rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania potwierdzenia zlecenia przelewu (na adres tk@podatkoweopinie.pl) lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii (jeżeli potwierdzenie zlecenia przelewu nie zostanie przesłane).

 


 

WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Kancelaria świadczy również usługi opracowywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN). Interpretacje indywidualne (wydawane obecnie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) zawierają ocenę stanowiska wnioskującego o ich wydanie podmiotu w zakresie stosowania przepisów podatkowych. Mają one funkcję ochronną, w tym:

  1. zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji (o ile spełnione są określone przepisami warunki).
  2. zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej,
  3. w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

 


CENNIK USŁUG OPRACOWYWANIA WNIOSKÓW O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Standardowy koszt usługi opracowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej to 600 zł (zawiera VAT 23%). W przypadku rozbudowanych stanów faktycznych, istniejących wątpliwości co do sposobu stosowania przepisów lub większej ilości pytań kierowanych do organu interpretacyjnego koszt opracowania wniosku zależy od wyceny zaproponowanej przez Kancelarię.

 

W ciągu 12 godzin od przesłania zlecenia opracowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej skontaktujemy się z Państwem potwierdzając przyjęcie zlecenia lub informując o kwocie wyceny. Ostatecznie zlecacie Państwo opracowanie wniosku dokonując wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii (Deutsche Bank: 85 1910 1048 2691 7278 9539 0001). Termin opracowania wniosku to 96 godzin (wyłączając dni wolne od pracy) od momentu przesłania potwierdzenia zlecenia przelewu (na adres tk@podatkoweopinie.pl) lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii (jeżeli potwierdzenie zlecenia przelewu nie zostanie przesłane).