Łączona stawka ryczałtu w wysokości 8,5% i 12,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu).

Jedną z tych stawek będzie łączona stawka 8,5% (dla przychodów do kwoty 100.000 zł) i 12,5% (do nadwyżki przychodów ponad 100.000 zł). Według tych stawek opodatkowane będą:

 1. przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (osiągane zarówno „prywatnie”, jak i w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej),
 2. przychody ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 3. przychody ze świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 4. przychody z wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 5. przychody z tytułu wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 6. przychody z tytułu świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.