Stawka ryczałtu w wysokości 8,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu).

Jedną z tych stawek będzie stawka 8,5%. Stawką tą będą opodatkowane:

  1. przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z zastrzeżeniem przychodów, dla których opodatkowana przewidziane będą inne stawki),
  2. przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  3. przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  4. przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
  5. przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  6. prowizje uzyskane przez komisantów ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  7. prowizje uzyskane przez kolporterów prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  8. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.