Aktualności

Stawka ryczałtu w wysokości 10%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 10%. Według tej stawki opodatkowane będą przychody […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu w wysokości 15%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 15%. Według tej stawki ryczałtu opodatkowane będą […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu dla przychodów z wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 17%. Według tej stawki ryczałtu opodatkowane będą […]

Czytaj więcej

Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu, tj.: stawka 17%, stawka 15%, stawka 10%, stawka łączona 8,5% (dla przychodów do […]

Czytaj więcej

Rozszerzenie możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

Z uchwalonej przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. ustawy nowelizującej wynika, że z początkiem 2021 r. znacznie rozszerzona zostanie możliwość korzystania przez podatników z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu. Nastąpić to – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nic się w tym zakresie nie zmieni – ma na dwa […]

Czytaj więcej

Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 r.

Przepisami art. 27g ustawy o PIT określona jest tzw. ulga abolicyjna. Istotą ulgi abolicyjnej jest zniesienie skutku metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją. Ulga ta znajduje zastosowanie do szeroko określonych źródeł przychodów uzyskiwanych za granicą: z pracy najemnej, działalności […]

Czytaj więcej

Wykazywanie faktur wystawianych do sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1 października 2020 r. obowiązują zmienione zasady wykazywania w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną również przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodanie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT spowodowało, że obecnie: faktury takie należy zawsze (a nie tylko – jak rzecz się miała do 30 września 2020 r. – niekiedy) […]

Czytaj więcej

Stosowanie oznaczenia WEW

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne (zob. § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 11 ust. 8 pkt […]

Czytaj więcej

Zakres stosowania oznaczeń transakcji

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku […]

Czytaj więcej

Stosowanie oznaczenia IMP

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku […]

Czytaj więcej

Stosowanie oznaczeń B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku […]

Czytaj więcej

Stosowanie oznaczeń MR_T oraz MR_UZ

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku […]

Czytaj więcej