Stosowanie oznaczeń MR_T oraz MR_UZ

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Do oznaczeń tych należą oznaczenia MR_T oraz MR_UZ (zob. § 10 ust. 4 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Oznaczenia te stosowane powinny być do oznaczania czynności opodatkowanych na określonych przepisami art. 119 i art. 120 ustawy o VAT zasadach marży, tj.:

  1. oznaczenie MR_T właściwe jest dla oznaczenia świadczenia opodatkowanych według procedury marży usług turystyki,
  2. oznaczenie MR_UZ właściwe jest do oznaczania opodatkowanych według procedury marży dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU