Stosowanie oznaczeń TT_WNT oraz TT_D

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Do oznaczeń tych należą oznaczenia TT_WNT oraz TT_D (zob. § 10 ust. 4 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Oznaczenia te związane są z uproszczoną procedurą opodatkowania tzw. wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, którą w Polsce określają przepisy art. 135-138 ustawy o VAT.

Beneficjentami tej procedury są drudzy w kolejności podatnicy uczestniczący w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Jeżeli są to polscy podatnicy, ich obowiązkiem jest, między innymi:

  1. wykazanie w polu K_11 (z oznaczeniem TT_D) i uwzględnienie w polu P_11 nowego pliku JPK_VAT dostawy dokonanej na rzecz ostatniego w kolejności nabywcy,
  2. wykazanie w polu K_23 (z oznaczeniem TT_WNT) i uwzględnienie w polu P_23 nowego pliku JPK_VAT kwoty stanowiącej cenę zakupu towaru od pierwszego w kolejności podatnika uczestniczącego w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej według procedury uproszczonej (bez VAT, gdyż procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku; żadnej kwoty nie należy wykazywać ani uwzględniać w polach K_23 i P_23 nowego pliku JPK_VAT);
  3. podanie wartości „1” w polu P_66 nowego pliku JPK_VAT.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU