Zakres stosowania oznaczeń transakcji

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Zakres stosowania tych oznaczeń został wskazany w poniższych wpisach:

SW – transakcje oznaczane symbolem SW

EE – transakcje oznaczane symbolem EE

TP – transakcje oznaczane symbolem TP

TT_WNT oraz TT_D – transakcje oznaczane symbolami TT_WNT oraz TT_D

MR_T oraz MR_UZ – transakcje oznaczane symbolami MR_T oraz MR_UZ

B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA – transakcje oznaczane symbolami B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA

MPP – transakcje oznaczane symbolem MPP

IMP – transakcje oznaczane symbolem IMP

Dokumenty inne niż faktury

Według mnie – inaczej niż w przypadku oznaczeń GTU – oznaczenia dotyczące transakcji wykazywane być powinny również w przypadku transakcji, które nie są udokumentowane fakturą. Przemawia za tym fakt, że obowiązkiem oznaczania objęte są, między innymi, transakcje stosunkowo rzadko dokumentowane fakturami (np. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT), jak również treść Broszury informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów, gdzie konsekwentnie mowa jest o oznaczeniach transakcji dotyczących dokumentów, a nie – jak rzecz się ma w przypadku oznaczeń GTU – faktur.

Do zestawienia oznaczeń GTU