Stosowanie oznaczenia IMP

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Jedno z takich oznaczeń dotyczy podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Takie kwoty podatku naliczonego są oznaczane oznaczeniem „IMP” (zob. § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

Import towarów rozliczany na zasadach ogólnych

Oznaczenie “IMP” stosowane powinno być do wszystkich kwot podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym do kwot podatku naliczonego z tytułu importu towarów rozliczanego na zasadach ogólnych (bez uproszczeń). Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w jednej z odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, w której czytamy, że „przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT z deklaracją należy wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast w polu NrDostawcy wpisać jego nr – jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP”.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU