Stosowanie oznaczenia WEW

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.
Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne (zob. § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 11 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

Do dowodów sprzedaży i zakupy, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne. Z Broszury informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją oraz odpowiedzi Ministra Finansów na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT wynika, że dokumentami wewnętrznymi oznaczanymi w ten sposób są przykładowo:

  1. dowody wewnętrzne dokumentujące nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa,
  2. dokumenty zbiorcze dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej,
  3. dowody wewnętrzne dokumentujące korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o VAT,
  4. dowody dokumentujące sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury,
  5. dowody dokumentujące sprzedaż „bezrachunkową”,
  6. dowody wewnętrzne lub noty dokumentujące rabaty pośrednie.

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import usług oraz dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Oznaczenia „WEW” nie należy stosować w przypadku transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego, tj. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Wynika to wprost z innej z opublikowanych odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, w której można przeczytać, że „transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony”.

Korekty dotyczące ulgi na złe długi oraz korekty dokonywane przez dłużników

            Oznaczenia „WEW” nie należy stosować w przypadku wykazywania korekty przez podatników korzystających z ulgi na złe długi oraz odpowiadających im korekt dokonywanych przez dłużników. Wynika to wprost z jednej z opublikowanych odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, w której można przeczytać, że „w przypadku korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi, należy wprowadzać poszczególne faktury – na podstawie których podatnik wykonuje korekty – z uwzględnieniem danych kontrahenta i kwot. Dlatego do korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie wierzyciela i dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW””.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU