Wykazywanie faktur wystawianych do sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1 października 2020 r. obowiązują zmienione zasady wykazywania w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną również przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodanie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT spowodowało, że obecnie:

  1. faktury takie należy zawsze (a nie tylko – jak rzecz się miała do 30 września 2020 r. – niekiedy) w miesiącu ich wystawienia wykazywać w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT (z oznaczeniem „FP”), przy czym faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione;
  2. dla celów prowadzonej ewidencji VAT oraz obowiązku przesyłania nowego pliku JPK_VAT przyjmuje się, że wartość sprzedaży i kwota podatku z tytułu sprzedaży, o której mowa, zostały wykazane w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej; wyłączać to konieczność zmniejszania obrotu wykazanego w tych raportach o kwoty wynikające z ujmowanych w ewidencji VAT faktur wystawianych do sprzedaży udokumentowanej również przy zastosowaniu kas rejestrujących (co do 30 września 2020 r. miało miejsce w przypadku udokumentowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktur sprzedaży na rzecz podatników).

Dotyczy to wszystkich wystawianych przez podatników faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną również przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym faktur wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Wyraźnie stwierdziło to Ministerstwo Finansów w opublikowanych odpowiedziach na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT , w których przeczytać można, że „faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na żądanie osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług”, jak również że „faktury (z oznaczeniem „FP”) wystawione na rzecz rolników ryczałtowych są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług”.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU