Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu, tj.:

  1. stawka 17%,
  2. stawka 15%,
  3. stawka 10%,
  4. stawka łączona 8,5% (dla przychodów do kwoty 100.000 zł) i 12,5% (do nadwyżki przychodów ponad 100.000 zł),
  5. stawka 8,5%,
  6. stawka 5,5%,
  7. stawka 3%,
  8. stawka 2%.