Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku osób fizycznych możliwe jest zaliczanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do końca 2021 r. w przypadkach takich wartością początkową jest co do zasady cena nabycia tych środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa od ceny ich nabycia. Potwierdzały to wielokrotnie w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe,  czego przykładem mogą być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. (sygn. ILPB1/415-994/09-2/AA), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2012 r. (sygn. ITPB1/415-968/12/AK) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-185/13-4/AP).

Z dniem 1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie. W treści art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT dokonane bowiem zostanie zastrzeżenie, że jeżeli odpłatnie nabyte przez podatników środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane, ich wartością początkową jest cena ich nabycia, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.