Forum

Nawigacja po forum
aby założyć posty i tematy.

członek zarządu bez wynagrodzenia a pakiet medyczny

członek zarządu sp z o.o. nie pobiera wynagrodzenia, ale jednocześnie świadczy na rzecz spółki usługi nie związane z zarządem. Spółka opłaca mu pakiet medyczny.

Następnie cała kwota pakietu jest przez spółkę refakturowana na niego (jako przedsiębiorcę). Czy jest to właściwe działanie, czy spółka powinna potraktować to świadczenie jako jego przychód i opodatkować je PIT i ozusować?

Jeżeli spółka obciąża członka zarządu kosztami przedmiotowego pakietu medycznego, fakturowanie (refakturowanie) odsprzedaży usług medycznych jest według mnie rozwiązaniem prawidłowym. Natomiast jeżeli ta osoba nie ponosi kosztu przedmiotowego pakietu, uzyskuje z tytułu jego otrzymywania podlegający PIT przychód (albo przychód z art. 13 pkt 7 updof, czy przychód z działalności gospodarczej, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego trudno to stwierdzić).