Forum

aby założyć posty i tematy.

Faktura przed dostawą a przychód podatkowy

Klient z kraju trzeciego zwrócił się z prośbą o wystawienia faktury przed dostawą i wpłatą pieniędzy. Na jej podstawie będzie dokonywał płatności, a po ok 2-3 tyg. będzie następowała dostawa. Faktura będzie w walucie EUR. Czy wystawienie faktury na 100% zamówienia przed dostawą i wpłatą pieniędzy będzie rodziło obowiązek rozpoznania przychodu w PIT i po jakim kursie powinno nastąpić przeliczenie?

Tak, wystawienie faktury spowoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 ust. 1c pkt 1 updof). Przychód w walucie obcej należy w tej sytuacji przeliczyć według kursu średniego EUR ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (zob. art. 11a ust. 1 updof).