Forum

aby założyć posty i tematy.

kasa fiskalna

podatnik czynny vat, posiadający już kasę fiskalną otrzymuje zapłaty od osób fizycznych za usługi (nauka angielskiego) na rachunek bankowy. Czy powinien po otrzymaniu zapłaty na rachunek transakcję zarejestrować na kasie, czy może skorzystać ze zwolnienia nr 37 rozporządzenia o kasach i tych płatności nie ewidencjonować i księgować je zbiorczą kwotą na koniec miesiąca?

Usługi w zakresie edukacji (z kilkoma nieistotnymi tutaj wyjątkami) są bezwzględnie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 30 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji w tym przypadku podatnik może nie ewidencjonować świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej bez oglądania się na zwolnienie z poz. 37 załącznika. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że posiada on już kasę rejestrującą, nie wyłącza to możliwości korzystania ze zwolnień  z obowiązku ewidencjonowania.