Forum

aby założyć posty i tematy.

pożyczka od sp. z o.o. dla członka zarządu (powołanie) i jednocześnie wspólnika

spółka z o.o. chce pożyczyć wspólnikowi, a jednocześnie członkowi zarządu (powołanie) środki pieniężne ze środków obrotowych spółki. Spółka jest podatnikiem VAT i nie ma w przedmiocie działalności udzielania pożyczek. Czy u wspólnika powstanie dochód PIT jeśli pożyczka będzie nieoprocentowana lub oprocentowana poniżej wartości rynkowych? czy pożyczkobiorca powinien zapłacić podatek PCC od tej pożyczki?

Jeżeli chodzi o PIT - tak, w tej sytuacji u wspólnika powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia będący przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o PIT). Jeżeli zaś chodzi o PCC - przyjmuje się najczęściej, że jeżeli jest to pożyczka udzielona incydentalnie (co zapewne ma w przedstawionej sytuacji miejsce, skoro spółka nie ma w przedmiocie działalności udzielania pożyczek), świadczenie usługi pożyczki nie podlega pod ustawę o VAT, a w konsekwencji umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu PCC.