Forum

aby założyć posty i tematy.

Rabat pośredni od dostawcy zagranicznego

Zamawiamy maszynę w UE, następnie wskazaną przez nas maszynę kupuje polska firma leasingowa, z którą zawieramy umowę leasingu operacyjnego. Uzgodniliśmy z dostawcą maszyny rabat (jest to już kolejna maszyna przez nas zamawiana i leasingowana). Czy przyznanie rabatu pośredniego od dostawcy unijnego rodzi skutki w podatku VAT?

Moim zdaniem nie. Przyjmuje się, że rabaty pośrednie powinny być rozliczane na gruncie VAT, jeżeli są przyznawane kolejnym nabywcom towarów. Tutaj zaś nie ma kolejnego nabywcy towaru. Poza tym w związku z dostawą maszyny dokonaną przez dostawcę maszyny zapewne nie wystąpił VAT (ze względu na WDT), a w tego typu przypadkach rabatów pośrednich również według mnie nie trzeba rozliczać w podatku VAT.

MarMaz has reacted to this post.
MarMaz

Sytuacja taka, jak opisana przez MarMaz, ale dodatkowo leasingobiorca kupuje części do leasingowanych maszyn, już bezpośrednio od producenta maszyny. Jest to kilka transakcji w roku, rozliczanych jako WNT. Producent maszyn chce przyznać rabat z tytułu zakupów maszyn. Jak powinno to być rozliczone: korekta faktur na zakup części i  korekta WNT, ale wartość rabatu może być wyższa niż dokonane zakupy części?

Czy możliwe jest tu zastosowanie rabatu pośredniego, bo dotyczy maszyn a nie części? Z rabatów pośrednich korzysta się w sytuacji, gdy nie ma bezpośrednich transakcji zakupu-sprzedaży miedzy podmiotami, w naszej sytuacji mamy też bezpośrednie zakupy.

Czy w przypadku rabatu pośredniego musi nastąpić wpływ środków pieniężnych, czy można go skompensować z fakturami za zakup części?

Teoretycznie jeżeli przyznany przez producenta rabat dotyczy tylko leasingowanych maszyn, nie trzeba korygować WNT części. Ale jeżeli producent skoryguje faktury dokumentujące dostawy części, raczej bezpieczniej byłoby odpowiednio skorygować WNT. Tak czy siak sytuacja nie jest oczywista i bez uzyskania interpretacji indywidualnej trudno o pewność co do prawidłowego sposobu postępowania.

Co do stosowania rabatu pośredniego - nie jest precyzyjnie określony zakres i zasady jego stosowania. Nie ma zatem przeszkód, aby zastosować go we wskazanej sytuacji, jak również dokonać kompensaty rabatu z należnościami z tytułu części. Innymi słowy - problemem nie jest czy można, ale jakie to powoduje skutki podatkowe.