Forum

aby założyć posty i tematy.

rejestracja VAT

20 września przedsiębiorca przekroczył limit zwolnienia VAT 200 tys i zarejestrował się VAT-R. Czy od faktur zakupowych otrzymanych przed tą datą może odliczyć VAT?

Może (przynajmniej z części takich faktur), ale w trybie korekty na zasadach wynikających z przepisów art. 91 ust. 7-7d ustawy o VAT.