Forum

aby założyć posty i tematy.

spółka jawna 2021

spółka jawna istniejąca od 2014, dwóch wspólników (osoby fizyczne, PIT liniowy). Czy dobrze rozumiem (w związku ze zmianami), że wspólnicy w 2021 w dalszym ciągu mogą płacić podatek PIT liniowy, spółka nie staje się płatnikiem CIT i nie trzeba składać żadnej informacji o wspólnikach.

Tak, w przypadku spółek jawnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nic się nie zmieniło. A więc podatnikami podatku dochodowego z tytułu działalności takich spółek pozostają wspólnicy tych spółek, którzy mogą, między innymi, korzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego.