Forum

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

sprzedaż udziałów w spółce z oo

czy osoba fizyczna sprzedająca udziały w spółce z o.o. może zaliczyć do kosztów także koszty usług prawnych, czy tylko same koszty nabycia udziałów?

Koszty usług prawnych też mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów, np.: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdil3-2-4011-174-2017-1-mka-koszty-uzyskania-184962481