Forum

aby założyć posty i tematy.

świadczenie usług dla spółki przez członków zarządu

chciałem zapytać, czy podatkowo jest do obrony świadczenie usług (w ramach odrębnej, własnej działalności, PIT 19%) dla własnej spółki z o.o. przez członków zarządu, będących jednocześnie udziałowcami spółki?

Jest to podatkowo (i nie tylko podatkowo) jak najbardziej dopuszczalne i do obrony, ale ponieważ są to usługi świadczone pomiędzy pomiotami powiązanymi, trzeba pamiętać o stosowaniu cen rynkowych (ich niestosowanie grozi bowiem określeniem  dochodu stron oraz podstawy opodatkowania podatkiem VAT u świadczących usługi udziałowców).

a czy są jakieś ograniczenia w uznaniu kosztów podatkowych przez spółkę z tytułu takiej współpracy z udziałowcami, np kwotowe?

Nie, nie ma. Jest tylko wyłączenie z kosztów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników niebędących pracownikami (art. 16 ust. 1 pkt 38).