Forum

Nawigacja po forum
aby założyć posty i tematy.

transport betonu a MPP

podatnik vat transportuje (tzw gruszką z pompą) dla innego podatnika beton i wypompowywuje go na budowach. Czy taka transakcja przekraczająca 15 tys zł podlega MPP?

To zależy od tego czy przyjąć, że jest tutaj świadczona jedna kompleksowa usługa transportowa czy dwie podlegające odrębnemu opodatkowaniu usługi, tj. usługa transportowa i usługa pompowania. W pierwszym przypadku nie ma MPP, w drugim jest dla usługi pompowania betonu. Mi bliżej do drugiego stanowiska, ale pewności co do jego prawidłowości nie mam.

Inaczej miałaby się rzecz, gdyby transportu i wypompowania betonu dokonywał sprzedawca. W takim przypadku transport i wypompowanie raczej stanowiłyby czynności pomocnicze dla dostaw betonu (podobnie 0111-KDIB3-1.4012.141.2018.1.BW) i MPP by nie było.