Forum

aby założyć posty i tematy.

wynajem mieszkania przez przedsiębiorcę dla realizacji zlecenia

przedsiębiorca (podatnik czynny) wynajął mieszkanie (zamiast hotelu) od firmy zajmującej się wynajmem dla realizacji zlecenia daleko od miejsca zamieszkania. Co miesiąc otrzymuje fakturę ze stawką zwolnioną na sam najem i stawkami 23 i 8% na koszty eksploatacji.. Czy może odliczyć vat od tej faktury? Czy wszystkie te wydatki są dla niego KUP?

Jak najbardziej, przedsiębiorca może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za eksploatację (nie ma tutaj zastosowania wyłączenie prawa do odliczenia dotyczące usług noclegowych) oraz zaliczać wszystkie wskazane wydatki do KUP (są to koszty ponoszone przez niego w celu osiągnięcia przychodów, które nie są wymienione jako niestanowiące KUP).

A w których przypadkach mogłoby mieć zastosowanie wyłączenia prawa do odliczania dotyczącego usług hotelowych?

Wyłączenie prawa do odliczenia dotyczy nie tyle usług hotelowych, co usług noclegowych. Za usługi takie należy w mojej ocenie uznać wszelkie usługi zakwaterowania, których istotą jest przenocowanie osoby lub osób.

Usług noclegowych nie można jednak utożsamiać z usługami związanymi z zakwaterowaniem sklasyfikowanymi w dziale 55 PKWiU. Większość usług noclegowych należy co prawda do takich usług, lecz usługami noclegowymi nie są według mnie usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i pozostałych środkach transportu (PKWiU 55.90.13.0). Usługami noclegowymi nie są również usługi hoteli i podobnych obiektów świadczone w ciągu dnia na godziny.