Forum

aby założyć posty i tematy.

zapłata przez terminal płatniczy a zwolnienie z kasy

podatnik vat wykonujący usługi dla konsumentów do tej pory przyjmował płatności na rachunek bankowy i korzystał ze zwolnienia instalowania kasy fiskalnej (poz 37 załącznika rozp. zwolnień z rejestracji na kasie fisk). Obecnie zainstalował terminal płatniczy w siedzibie firmy, czy płatność poprzez ten terminal wypełnia przesłanki wpłaty na konto czyli poz 37 załącznika, czy traktowana jest jako płatność gotówkowa?

Moim zdaniem tak, ale organy podatkowe uważają inaczej. Stanowisko takie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął między innymi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM), w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.49.2020.2.KK) oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP). Cytat z ostatniej interpretacji: „(...) tym samym sprzedaż towarów i usług, za które Klient ureguluje kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej Wnioskodawcy. Przy czym nie ma znaczenia fakt, że dokonywana płatność dokonywana będzie zdalnie poprzez wprowadzenie danych Klienta przez pracownika Spółki a nie bezpośrednio przez Klienta na miejscu np. w sklepie