Forum

aby założyć posty i tematy.

transakcje łańcuchowe

1/Kupiliśmy towar od firmy austriackiej posługującej się w tej transakcji polskim numerem VAT. Faktura wystawiona z polskim VAT. Towar przyjechał z Rosji. Transakcja pomiędzy Rosją (inny podmiot lub magazyn firmy austriackiej w Rosji) a firmą austriacką na warunkach CPT, a między firmą austriacką a nami DDP. Spółka austriacka poinformowała nas, że dokonała odprawy w Polsce, na CMR jest pieczęć „towar zwolniony po odprawie celnej”. Czy prawidłowo rozliczyła tę transakcję wystawiając dla nas fakturę z polskim VAT? Czy dla polskiej firmy istnieje jakieś ryzyko w związku z tą transakcją np. nierozliczenia VAT przez spółkę austriacką? Płatności dokonaliśmy w EUR (brutto) na rachunek widniejący na białej liście. Towar nie jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Cena towaru zgodna z cenami rynkowymi. O co możemy poprosić naszego dostawcę, aby zabezpieczyć się pod kątem należytej staranności w VAT?

2/Zakup WNT od firmy włoskiej na niemieckim NIP. Miejsce załadunku towaru w Poznaniu. Firma nie ma polskiego NIP. Wg mnie jest to dla nas dostawa wg art. 17 ust. 1 pkt 5, natomiast sprzedawca upiera się, że dostawa wewnątrzwspólnotowa, bo towar wyjechał z Niemiec, tylko był „przystanek w Polsce”. Czy prawidłowo sprzedawca traktuje tę transakcję jako WDT, zamiast opodatkowana poza granicami kraju. Jak my powinniśmy ją rozpoznać?