Usługi rachunkowo-księgowe

INTELIGENTNA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Specjalizujemy się w prowadzeniu wszystkich form księgowości z naciskiem na aspekt zarządczy i informacyjny. Księgując dokumenty, dostrzegamy pola do optymalizacji.

Współpracujemy zarówno z osobami prowadzącymi mikroprzedsiębiorstwa, jak również ze spółkami działającymi w kraju i za granicą.

Traktujemy księgowość jako źródło bezcennych informacji w procesie podejmowania kluczowych decyzji odnośnie zarządzania firmą.

Sporządzamy obowiązkowe sprawozdania finansowe, lecz również analizy i sprawozdania na potrzeby zarządcze. 

WYBÓR FORMY PRAWNEJ I FORMY OPODATKOWANIA

Przeprowadzimy Państwa przez proces rejestracji działalności gospodarczej. Dobierzemy odpowiednią formę prawną oraz wskażemy optymalną formę opodatkowania.

Zaplanujemy strukturę przedsiębiorstwa, by efektywnie nim zarządzać, a jednocześnie chronić majątek osobisty.

Doradzimy, jak skorzystać z preferencji w zakresie składek ZUS. Zaproponujemy najkorzystniejszą formę zatrudnienia pracowników.

Przygotujemy kompletną dokumentację oraz zapewnimy wsparcie, by mogli Państwo rozwinąć skrzydła, nie martwiąc się o formalności.  

AUDYT KSIĘGOWY I PODATKOWY

Koncentrujemy się na aktywnym doradztwie. Oferujemy usługę audytu, w ramach której sprawdzimy czy korzystają Państwo z najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie podatków.

Poszukamy rozwiązań, by w bezpieczny sposób zoptymalizować opodatkowanie prowadzonej działalności. 

Aktualności

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku osób fizycznych możliwe jest zaliczanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do końca 2021 r. w przypadkach takich wartością początkową jest co do zasady cena nabycia tych środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolnione są od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. istnieje możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. Z dniem 1 stycznia 2022 r. dokonane zostaną dwie korzystne dla podatników zmiany w przepisach określających ta możliwość. Co ważne, z oby tych zmian będzie można skorzystać już rozliczając się za rok 2021. Umożliwienie korzystania ze wspólnego rozliczenia w roku zawarcia związku […]

Czytaj więcej