Stosowanie oznaczenia SW

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT. Jednym z takich oznaczeń jest oznaczenie „SW” stosowane do oznaczania dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT (zob. § 10 ust. 4 pkt 1 wskazanego rozporządzenia).

Pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Oznaczenia “SW” nie należy stosować do oznaczania krajowych dostaw wysyłkowych towarów, lecz dostawy stanowiące tzw. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Do takiej sprzedaży dochodzi w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz podmiotu, który nie jest obowiązany do rozliczania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (zob. art. 2 pkt 23 ustawy o VAT). Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest zatem szczególnym rodzajem transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU