Usługi oznaczane kodem GTU_11

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Do usług, w których przypadku konieczne jest stosowanie oznaczeń liczbowych/GTU, należą usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 332 z późn. zm.). Świadczenie tych usług powinno być przez podatników oznaczane kodem GTU_11 (zob. § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia).

Do zestawienia oznaczeń GTU

Do zestawienia oznaczeń transakcji