Usługi oznaczane kodem GTU_12

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Do usług oznaczanych kodami GTU należą określone przepisami usługi niematerialne, tj.:

 1. usługi doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
 2. usługi w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),
 3. usługi prawne (PKWiU 69.1),
 4. usługi zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
 5. usługi firm centralnych (PKWiU 70.1),
 6. usługi marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1),
 7. usługi badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),
 8. usługi badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72),
 9. usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)

Świadczenie tych usług powinno być w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT oznaczaneza pomocą kodu GTU_12 (zob. § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia).

Uwaga zmiana!

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie stosowania kodu GTU_12. Zmiany te polegały na:

 1. przypisaniu do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych kodem „GTU_12” symboli PKWiU,
 2. objęciu kodem GTU_12 usług audytu finansowego (PKWiU 69.20.1),
 3. objęciu kodem GTU_12 usług w zakresie rachunkowości (69.20.2), a nie – jak rzecz się miała do 30 czerwca 2021 r. – usług księgowych,
 4. objęciu kodem GTU_12 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5), a nie – jak rzecz się miała do 30 czerwca 2021 r. – usług szkoleniowych.

Do zestawienia oznaczeń GTU

Do zestawienia oznaczeń transakcji