Inwentaryzacja na koniec roku w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich

Pytanie: Czy i jak należy przeprowadzać inwentaryzację na koniec roku w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów? Czy spisowi podlegają otwarte materiały - tzn. żele, szampony, odżywki (nie przeznaczone do odsprzedaży) - u fryzjerek, a u kosmetyczek - maseczki, kremy itp.? Jeśli tak to w jaki sposób należy dokonać ich wyceny? Obecna interpretacja MF mówi o ujęciu ich niezależnie od stopnia zużycia Jednak rozporządenie mówi o cenie zakuou nie więcej niż wartość rynkowa. Otwarta butelka nie jest warta tyle co nowy produkt. W jaki sposób więc należy dokonać realnej wyceny inwentaryzacji w tych zakładach? Czy zatem zakup tych produktów należy ewidencjonować w kolumnie 10 - zakup materiałów i towarów hadlowych? Chodzi o materiały do "produkcji" usługi kosmetycznej/fryzjerskiej, a nie do odsprzedaży.

Odpowiedź: Podatnicy prowadzący zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mają na koniec roku obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury, którym obejmować powinni, między innymi, napoczęte żele, szampony, odżywki, maseczki i kremy (w cenie ich zakupu).

Uzasadnienie: Jak stanowi § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 748) – dalej r.p.k.p.r., podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na, między innymi, koniec każdego roku. Dotyczy to również podatników prowadzących zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. A zatem podatnicy prowadzący takie zakłady mają na koniec roku obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury.
Mając to na uwadze wskazać pragnę, że wszystkie wskazane towary (tj. żele, szampony i odżywki u fryzjerek oraz maseczki i kremy u kosmetyczek) stanowią materiały pomocnicze, tj. materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (zob. § 3 pkt 1 lit. c r.p.k.p.r.). W konsekwencji podlegają one wpisaniu do księgi w ramach spisu z natury.

Dotyczy to również towarów otwartych i częściowo zużytych. Nie ma bowiem przepisy wyłączającego obowiązek obejmowania takich towarów spisem z natury. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 października 2012 r. (ITPB1/415-870/HD czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 r. (IPTPB1/415-147/14-4/KSU). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „finalny efekt usługi fryzjerskiej lub kosmetycznej jest wyrobem gotowym, zaś materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu (jak np. farby), bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (jak np. szampony, maseczki, odżywki), zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych. Identycznie należy traktować te materiały, które zostały otwarte (napoczęte) w trakcie świadczenia usług”.

Przyjmuje się przy tym, że otwarte (napoczęte) materiały pomocnicze należy obejmować spisem z natury bez uwzględniania ich częściowego zużycia, tj. według ceny zakupu. Jak czytamy w cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 r. (IPTPB1/415-147/14-4/KSU), „materiały zużywane w toku świadczonych usług należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - "Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu". Materiały podlegają ujęciu w całości - zatem bez względu na to, czy dane opakowanie kosmetyku jest pełne, czy też częściowo zużyte - w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r. (nie według procentowego oszacowania ich zawartości)”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 28 lutego 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi