Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • Składki za członkowstwo w organizacji międzynarodowej jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka polska świadcząca usługi spedycyjne jest członkiem organizacji skupiającej blisko 1700 niezależnych firm spedycyjnych ze wszystkich zakątków świata. Podmioty chcące zostać jej członkiem muszą legitymować się ugruntowaną pozycją na rynku oraz odpowiednimi referencjami potwierdzającymi profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług. Członkostwo w organizacji międzynarodowej daje firmie: dostęp do ogólnoświatowej sieci agentów, którzy spełniają określone kryteria […]

 • Koszty adaptacji środków trwałych kontrahenta jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka produkująca karmę dla zwierząt codziennie dostarcza towar na fermy swoich klientów. Transport odbywa się własnym transportem, karma jest dostarczana do silosów na karmę postawionych na fermach klientów. Spółka celem ułatwienia rozładunku, zainwestowała w system rozładunku karmy u odbiorców, poprzez przerobienie silosów u kontrahentów w taki sposób aby można było od spodu ładować karmę. To […]

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych przez małego podatnika

  Pytanie: Czy mały podatnik w 2017 roku kupując fabrycznie nowy środek trwały o wartości ok.300 tyś zł ma prawo skorzystać jednocześnie zarówno z jednorazowej amortyzacji 50.000,00 EUR, jak i nowej możliwości 100.000,00 zł? Czy też może skorzystać z obu tych możliwości, ale na dwóch różnych środkach trwałych. Np. na tym za 300 tyś korzystamy z limitu […]

 • Zakup usługi przeprawy promowej a podatek u źródła

  Pytanie: Pracownik udał się w podróż służbowa do Danii. Korzystał z promu, by przeprawić się z Rostocku na teren Danii. Za prom zapłaciła spółka z o.o. w Polsce. Czy należy odprowadzić podatek u źródła w takim przypadku? Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji na spółce nie ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła. Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu […]

 • Podatek u źródła w przypadku wynajmu samochodu za granicą

  Pytanie: Podatnik – pośrednik firmy DE – umożliwia dokonanie rezerwacji samochodu za pomocą strony internetowej przy zakupie biletów lotniczych. Podatnik dokonał takiej rezerwacji na co otrzymał od pośrednika potwierdzenie zapłaty. Podatnik będący najemcą samochodu dostał fakturę za dodatkowe koszty bezpośrednio od firmy będącej właścicielem samochodu. Teraz za jeden wynajem samochodu mamy dwa różne dokumenty jeden na […]

 • Podatek od nieruchomości komercyjnych a budynek o mieszanym charakterze

  Pytanie: Spółka  nabyła w 2016 r. udział w nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa to działki zabudowane budynkiem kamienicy (budynek o charakterze usługowo-biurowo-apartamentowym). Łączna powierzchnia użytkowa kamienicy wynosi 2712 m2 w tym: 1) Powierzchnia biurowo-usługowa wynosi 2022 m2 2) Powierzchnia mieszkalna wynosi 689,00 m2 Spółka nabyła udział w prawie własności nieruchomości, który obejmuje trzy kondygnacje budynku o powierzchni […]

 • Moment powstania przychodu w przypadku wydobywania kryptowalut

  Pytanie: Spółka zakupiła serwer komputerowy „koparkę” służącą do kopania kryptowalut. W związku z tym koparka wykopała jakąś sumę. W jakim momencie spółka osiąga przychód do opodatkowania, czy w momencie wykopania przez koparkę kryptowalut czy w momencie wypłaty tych środków na konto bankowe? Odpowiedź: Uważam, że w momencie wydobycia kryptowalut przez koparkę nie powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem […]

 • Skutki podatkowe odpłatnego przejęcia długu

  Pytanie: Spółka A posiada dług w kwocie 100.000 zł netto (VAT 23.000 zł). VAT został odliczony, a od terminu płatności nie upłynęło 150 dni. Spółka B przejęła dług za wynagrodzeniem równym wartości przejętego zadłużenia tj. 123.000 zł brutto. Czy prawidłowym jest, iż z tytułu tego przejęcia długu spółka A rozpozna przychód podatkowy w kwocie 100.000 zł, natomiast […]

 • Koszty ponoszone przez dewelopera po odbiorze budynku

  Pytanie: Czy koszty ponoszone przez developera po odbiorze budynku, ale przed sprzedażą mieszkań stanowią koszty pośrednie czy bezpośrednie? Wątpliwość dotyczy kwalifikacji kosztów działalności developerskiej – na pośrednie i bezpośrednie. Działalność spółki polega na budowie i sprzedaży lokali mieszkalnych. Po odbiorze budynku poszczególne lokale są wyceniane wg poniesionych nakładów, i w miarę upływu czasu wydawane poszczególnym nabywcom. […]

 • Koszty związane z zakupem akcji jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

  Pytanie: Firma nabyła akcje za pośrednictwem domu maklerskiego i kupując bezpośrednio od emitenta, z zamiarem sprzedaży z zyskiem , w związku z powyższym musiała dokonać opłaty w KDPW tytułem: nadania kodu identyfikującego, opłat wnoszonych na rzecz GLEIF. Czy koszty te należy wyodrębnić jako koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych, czy można zaliczyć je jako koszty […]

 • Przychody z opłat licencyjnych jako zyski kapitałowe

  Pytanie: Czy przychody spółki za opłaty licencyjne liczone jako % od sprzedaży od 2018r traktujemy jako zyski kapitałowe w CIT?- odrębne źródło przychodów? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy opłaty licencyjne, o których mowa, są bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przez spółkę przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Jeżeli tak, nie są to przychody z zysków kapitałowych, […]

 • Zakup licencji na Windows a obowiązek poboru podatku u źródła

  Pytanie: Spółka otrzymała fakturę za zakup licencji Windows. Jest to zakup rocznej licencji dla określonej liczby użytkowników. Wystawcą faktury jest kontrahent z Izraela. Czy zakup takiej licencji obliguje nas do zapłaty podatku u źródła? Jeżeli nie, to czy jesteśmy zobowiązani ująć dane z tego zakupu w deklaracji IFT-2R? Spółka jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka nie […]

 • Strata z odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: Pytanie dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Z przepisu wynika, że strata ze zbycia wierzytelności stanowi koszt podatkowy do wysokości uprzednio zarachowanego przychodu należnego. Nie ma natomiast zapisu jak taka stratę wyliczyć. Mianowicie czy chodzi o różnicę pomiędzy kwotą brutto a otrzymaną ceną, czy […]

 • Kary nakładane na firmę transportową jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Mam pytanie odnośnie kosztów w firmie transportowej związanych z opłatami za dostarczenie uszkodzonego towaru lub nieterminowym dostarczeniu. Firma transportowa Sp. z o.o. jest obciążana przez swoich kontrahentów, jeżeli towar ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas transportu albo jeżeli jest zwłoka w dostawie. Firma transportowa jest obciążana takimi kosztami w dwojaki sposób: 1. Firma transportowa odkupuje partię […]

 • Przychody i koszty z tytułu inwentaryzacji towarów

  Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową i usługową .Na koniec każdego roku podatkowego przeprowadza inwentaryzację towarów. Koszt towarów w ciągu roku rozlicza na zasadzie FIFO . Rozliczenie inwentaryzacji rozlicza w terminie do 25.03 następnego roku i ujmuje w księgach roku poprzedniego , którego inwentaryzacja dotyczy oraz rozliczeniu rocznym CIT. Czy spółka postępuje prawidłowo nie uwzględniając […]

 • Usługi szkoleniowe a podatek u źródła

  Pytanie: Firma zleciła szkolenie pracowników do przeprowadzenia w niemczech. Firma niemiecka przekazała nam certyfikat rezydencji. Czy w tym przypadku mamy obowiązek potrącić podatek u źródła przy płatności za fakturę? Odpowiedź: Nie, nie macie Państwu obowiązku potrącenia podatku u źródła (przy czym obowiązku takiego nie mielibyście Państwo również, gdyby firma niemiecka nie przekazała Państwu certyfikatu rezydencji). Uzasadnienie: W określonych […]

 • Zakup za granicą środka trwałego za gotówkę

  Pytanie: Podatnik VAT dokonał zakupu środka trwałego za kwotę 8000 tyś euro.Zapłacił gotówką.Kupił od firmy niemieckiej posiadającej nip unijny na terenie Niemiec. Co można teraz zrobić? Czy można odliczyć VAT? Odpowiedź: W świetle stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe podatnik nie może zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od przedmiotowego środka trwałego. Prawo takie może […]

 • Odsetki od pożyczek na działalność deweloperską jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka prowadząca działalność deweloperską otrzymała pożyczkę na zakup gruntu. Zakup gruntu opodatkowany był 23% vat. Wartość pożyczki wynosiła 123.000 zł. Z kwoty tej sfinansowany został zakup gruntu netto oraz VAT. Spółka wystąpiła o zwrot vat, otrzymała zwrot po 180 dniach, wówczas zwróciła część pożyczki tj . 23.000 zł. Pozostała część pożyczki tj 100.000 zł wraz […]

 • Dopłata do spółki z o.o.

  Pytanie: Spółka z o.o. zgodnie z umową (matka) zrobiła dopłatę na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce córce (spółce z o.o.) i przelała na jej konto kwotę 100000 zł. Jakie skutki podatkowe rodzi ta operacja, zakładając iż wpis do KRS nastąpił w kolejnym roku po podjęciu uchwały i przelaniu pieniędzy na konto. Jakie skutki podatkowe rodzi ta […]

 • Podatek należny z tytułu importu usług u podatnika korzystającego z opodatkowania w formie estońskiego CIT

  Pytanie: Spółka z o.o. podmiotowo zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, która wybrała opodatkowanie w formie CIT estońskiego, rozpoznała import usług z USA. W związku z powyższym wykazała VAT na formularzu VAT-9M i zapłaciła podatek według stawki, jaka obowiązuje na daną usługę w Polsce. Czy VAT z tego tytułu […]

 • Zakup usługi certyfikującej a podatek u źródła

  Pytanie: Spółka zakupuje od dostawcy zagranicznego z UK usługę certyfikującą polegającą na poświadczaniu naszej zgodności ze standardami w zakresie traktowania pracowników. Czy płatność za taką usługę podlega pod podatek u źródła? Odpowiedź: Nie, według mnie w przestawionej sytuacji spółka nie ma obowiązku pobierania podatku „u źródła”. Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych […]

 • Połączenie dwóch spółek opłacających estoński CIT

  Pytanie: Czy w przypadku połączenia dwóch spółek stosujących estoński CIT, spółka przejmująca będzie mogła nadal się rozliczać w tej formie? Jak ma się do tego art. 28l ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.d.o.p.? Odpowiedź: Ze względu na fakt, że spółka przejmowana korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, nie nastąpi w przedstawionej sytuacji […]

 • Obowiązek składania informacji CIT-N2

  Pytanie: Spółka A z o.o. posiada po 100% udziałów w dwóch spółkach z o.o. X i Y. Spółki X i Y w roku 2021 spełniały definicję spółki nieruchomościowej. Spółka A jest zobowiązana do złożenia informacji CIT N2. Czy na tym formularzu można wpisać dane dwóch spółek nieruchomościowych czy należy złożyć dwa formularze CIT N2? Odpowiedź: Uważam, […]

 • Skutki CIT przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o. o.

  Pytanie: Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o. o.? Spółka komandytowa jest małym podatnikiem, jej udziałowcami jest spółka komandytowa – komandytariusz oraz spółka z o.o. – komplementariusz. Spółka komandytowa jest podatnikiem CIT od 01.05.2021. Spółka podjęła decyzję o przekształceniu w sp. z o.o. Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z […]

 • Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

  Pytanie: Prowadzę spółkę komandytową, którą chcę przekształcić w spółkę z o.o. Jakie konsekwencje podatkowe będzie mieć przekształcenie? Odpowiedź: Skutkiem przekształcenia będą przede wszystkim zmiany w sposobie opodatkowania wspólników spółki. Ponadto jeżeli w ramach przekształcenia dojdzie do przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki komandytowej na kapitał zakładowy spółki z o.o., u wspólników spółki powstaną przychody […]

 • Koszty podróży służbowej wspólników spółki komandytowej jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Dwóch wspólników – komandytariuszy Sp. z o.o. spółki komandytowej pojechało w delegację. Jeden z nich jest prezesem zarządu. Czy koszty delegacji (dieta, hotel/ryczałt za nocleg, ryczałt za używanie samochodu lub kilometrówka) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu spółki która jest płatnikiem podatku CIT? Odpowiedź: Tak, koszty te mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów […]

 • Powstawanie przychodów ze sprzedaży akcji

  Pytanie: W którym momencie powstaje przychód podatkowy ze sprzedaży akcji w sytuacji kiedy spółka posiada pakiet akcji kupiony za pośrednictwem biura maklerskiego. Akcje te w ciągu roku obrotowego są wielokrotnie sprzedawane i kupowane, dywidendy nie są wypłacane. Następuje jedynie zmiana wartości i akcji w ramach pakietu akcji będącego w stałym „obrocie”. Kiedy powstaje w takim […]

 • Koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wniesionej jako aport

  Pytanie: Czy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport nieruchomości gruntowej będzie dla spółki z o.o. kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu również wówczas, gdy wartość nominalna objętych udziałów wielokrotnie przewyższa wartość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie przedmiotu aportu przez wnoszącego aport? Odpowiedź: Tak, wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport nieruchomości gruntowej stanowi […]

 • Zapłata na konto faktura a wyłączenie z kosztów płatności na rachunki spoza "białej listy"

  Pytanie: Spółka zapłaciła za towar kontrahentowi na konto faktora. Konto to zgodnie z zawiadomieniem od faktora jest rachunkiem nie podlegającym raportowaniu przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z 29.08.1997 Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm). Konto nie jest widoczne na białej liście . Czy towar, za który zapłacony w […]

 • Odliczenie darowizny zamortyzowanego środka trwałego

  Pytanie: Czy można odliczyć od dochodu wartość rynkową przekazanego środka trwałego na cele kultu religijnego, który to ŚT został już w całości zamortyzowany? 2. Vat został odliczony od ceny nabycia z fv, potem został naliczony od nieodpłatnej dostawy wg wartości rynkowej, jaka kwota będzie do odliczenia brutto czy netto ceny rynkowej? Odpowiedź: Tak, podatnik może dokonać takiego […]

 • Koszty opłaty ECHA-REACH

  Pytanie: Czy firma ciepłownicza, która jest producentem odpadów paleniskowych (żużlu i popiołów) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za rejestrację tych odpadów w systemie ECHA-REACH? Rejestracja w systemie REACH jest obowiązkiem firmy ciepłowniczej, która wprowadza na rynek produkty paleniskowe jako „substancje” (uboczne produkty spalania). W momencie przekazania popiołów i żużlu innym podmiotom (sprzedaży lub nieodpłatnego […]

 • Rozliczenie kosztów podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie dotyczących nieruchomości przeznaczonych do odsprzedaży

  Pytanie: Spółka zakupiła prawo wieczystego użytkowania kilku działek jako inwestycję( w celu dalszej odsprzedaży). Na mocy aktu notarialnego dokonała zapłaty oraz zgodnie z umową dokonała zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie proporcjonalnie od dnia nabycia praw do majątku. Rozliczenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie oraz podatku od nieruchomości udokumentowano notą obciążeniową, […]

 • Zapłata rat kredytowych na rachunek spoza białej listy

  Pytanie: Czy firma, która spłaca kredyt, wpłaty są dokonywane na rachunek banku, który nie widnieje na białej liście, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania wartość odsetek? Odpowiedź: Według mnie okoliczność, że przedmiotowe wpłaty dokonywane są na rachunek banku, który nie widnieje na białej liście, nie będzie wyłączać możliwości zaliczania odsetek do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Odsetki […]

 • Rozliczenie kosztu nabycia dzieła sztuki

  Pytanie: Spółka zakupiła w Stanach Zjednoczonych obraz znanego artysty za kwotę 2.100 USD. Do tego opłaciła należności celne w wysokości 900 PLN oraz usługę transportową w wysokości 1 306,36 EUR. Czy można zaksięgować taki zakup od razu w koszty wyposażenia gabientu Prezesa (koszty reprezentacji) czy taki wydatek powinien stanowić środek trwały niepodlegający amortyzacji? Odpowiedź: Nabyte przez dzieło […]

 • Rozliczenie kosztu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pytanie: Spółka komandytowa była zobowiązana do uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2017 na podstawie stosownej deklaracji wystawionej przez wierzyciela. W związku z nieprzekazaniem księgowości ww deklaracji nie została ona ujęta w kosztach roku 2017. W roku 2018 wierzyciel rozpoczął postępowanie komornicze i dokonał zajęcia przysługującyh mu wierzytelności za rok 2017. Czy spółka może uznać, […]

 • Amortyzacja środków trwałych w zestawach

  Pytanie: Zgodnie z MSSF 16 (środki trwałe) w przypadku kwot nieistotnych można agregować kilka/kilkanaście elementów, które oddzielnie mają nieistotną wartość w zestawy/grupy i amortyzować je jako jedną pozycję. Mowa jest o urządzeniach wykorzystywanych w działalności gospodarczej powyżej 12 miesięcy. Przewidywany okres używania tych aktywów to 15 miesięcy. Czy dla celów podatkowych również można dokonywać amortyzacji agregując […]

 • Nabycie licencji stanowiących towar handlowy a podatek

  Pytanie: Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku u źródła. Firma z Czech (spółka s.r.o.) sprzedaje licencje oprogramowania komputerowego do firmy w Polce (sp. z o.o.), w której posiada 100% udziałów. Następnie polska spółka odsprzedaje zakupione licencje ostatecznemu odbiorcy. W związku z powyższym spółka nie korzysta z zakupionych licencji, są one jedynie jej towarem handlowym. Polska firma płaci […]

 • Podatek u źródła od przychody z tytułu wynajmu urządzenia za granicą

  Pytanie: Spółka posiada faktury od zagranicznych kontrahentów na wynajem urządzeń spawających oraz osprzętu do tych urządzeń. Spółka dokonała wypożyczenia sprzętu na terenie Niemiec dla potrzeb prowadzonych tam prac. Kontrahent wystawił faktury z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. Pomimo okazania dokumentów potwierdzających, iż jesteśmy polskim podatnikiem CIT i VAT kontrahent nie skorygował naliczenia podatku VAT. Od jakiej […]

 • Usługi tłumaczeń a podatek u źródła

  Pytanie: Czy usługi tłumaczenia dokumentów przez kontrahenta Czeskiego podlegają pod podatek u źródła i należy złożyć IFT? Polska Spółka z o.o. zleciła czeskiej spółce przetłumaczenie umów oraz ofert handlowych na język czeski oraz przeprowadzenie negocjacji. Mamy także do czynienia z podmiotami powiązanymi ponieważ Prezes spółki czeskiej jest wspólnikiem spółki polskiej usługa została wykonana na kwotę 23 […]

 • Koszt poniesione w celu uzyskania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka komandytowo-akcyjna w 2011 r. dokonała zwiększenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji imiennych które nabyły osoby fizyczne w zamian za aport środków trwałych nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego podwyższającego kapitał jako płatnik pobrał podatek PCC w wysokości 0,5%. Podatek ten nie stanowił kosztu podatkowego. W 2014 r. Spółka wystąpiła do […]

 • Rozpoznanie kosztów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej lub ją zlikwidować

  Pytanie: Spółka Akcyjna budowlana zleca większość prac podwykonawcom. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że jeden z podwykonawców zawiesił lub zlikwidował działalność gospodarczą, pomimo to wystawiał dla Spółki faktury. Na dzień 31.01.2016 nie wiadomo od kiedy podwykonawca niesłusznie wystawiał faktury. Spółka wystornowała zaksięgowaną fakturę w styczniu. Jak powinna postąpić z poprzednimi okresami? Odpowiedź: Uważam, że – zakładając, […]

 • Strata powstała na skutek sprzedaży środków trwałych jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka z o.o. zajująca si eprodukcją rowerów 17 listopada 2014 r.zwołala nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w którym był reprezentowany kapitał zakładowy 70% udziały spółka polska której prezesem i jedynym udziałowcem jest obcokrajowiec. 30% pozostałych udziałów ma osoba fiyczna nie obecna na zgromadzeniu. Nadzwyczajne zgromadzenie podjęło uchwałę o sprzedaży na rzecz spółki, która ma 70% udziałów środki […]

 • Koszt naprawy samochodu za granicą jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: Pracownik spółki z o.o. dokonującej transportu międzynarodowego miał wypadek samochodowy (samochód ciężarowy- VAT-1 wbite w dowodzie) i na terenie wielkiej brytanii dokonano naprawy tego samochodu. Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta z Anglii w funtach (data faktury 15.10.2015) na kwotę 950netto/190VAT (20%) i 1140 brutto. Czy wartość brutto (1140 funtów) należy przeliczyć według kursu z dnia […]

 • Korzystanie ze zwolnienia od podatku przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez osoby prawne

  Pytanie: Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzony w 2001 roku przez krajowe osoby fizyczne, będące jego udziałowcami, może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 31.10.2013r. nr DD6/033/139/MNX/13/RD-106351 dotyczy właśnie takich NZOZ-ów? […]

 • Opłaty za parkingi i autostrady

  Pytanie: Spółka używa w działalności gospodarczej samochosy osobowe na podstawie umów najmu. Czy do wydatków, o których mowa w artykule 16 ust. 1 pkt 51 należy zaliczyć opłaty za parkingi i przejazdy autostradą (czyli czy wchodzą one do kilometrówki)? Odpowiedź: Tak, wydatki na opłaty za parkingi oraz przejazdy autostradami stanowią wydatki z tytułu używania samochodów osobowych, które […]

 • Koszty pobytu kontrahentów jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka często gości przedstawicieli spółek powiązanych z zagranicy. Są to wizyty robocze związane z współpracą między spółkami. Spółka ponosi koszty : – gastronomia i catering na spotkania – nocleg gości zagranicznych – przewóz do Warszawy celem zwiedzania miasta – zwiedzanie miasta – drobne prezenty Koszty poczęstunku na spotkaniach zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe […]

 • Zapłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej a zwolnienie od podatku obejmujące dochody przeznaczone na cele statutowe

  Pytanie: Szpital (publiczny) korzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Czy zapłacone odsetki od zaległości podatkowej powinny być potraktowane jako wydatek nie związany z realizacją celów statutowych także w przypadku pokrycia (zrefundowania) kwoty zapłaconych odsetek przez pracownika czy można uznać, że w związku ze zwrotem odsetek przez pracownika […]

 • Zakup usług reklamowych od Facebook'a a pobór podatku

  Pytanie: Nasza instytucja reklamuje się na portalu społecznościowym Facebook. Po uregulowaniu należności otrzymujemy fakturę ( do pobrania na portalu). Do faktury naliczamy podatek VAT należny i wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako import usług. Posiadamy skan certyfikatu rezydencji podatkowej, z którego wynika że, siedzibą podatnika (Facebooka) dla celów podatkowych jest Irlandia. Czy wynagrodzenie za usługi reklamowe na […]

 • Przekazanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego przed podjęciem uchwały

  Pytanie: Wspólnicy spółki z o.o. uzgodnili już w 2012 roku podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, a wkłady na ten cel miały być tylko pieniężne. Wspólnicy przelali środki pieniężne przed podjęciem uchwały zgodnie z art.257 k.s.h. (zmiana umowy spółki). Umowa nie została zmieniona do dnia dzisiejszego z powodu zmian w otoczeniu biznesowym spółki […]

 • Usługa doradztwa podatkowego związana z odzyskaniem nadpłaty wraz z odsetkami jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymała ją wraz z odsetkami. Cały proces prowadziła zewnętrzna firma doradztwa podatkowego, która po odzyskaniu nadpłaty wraz z odsetkami wystawiła na Spółkę fakturę VAT, tytułem swojego wynagrodzenia. Otrzymane odsetki Spółka potraktuje jako przychód niepodatkowy (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy o CIT). […]

 • Skutki w CIT zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

  Pytanie: Spółka w kwietniu 2015r. dokonała korekty podatku od nieruchomości dt 2014r. i zapłaconego w 2014r. W wyniku korekty powstała nadpłata, którą spółka potrąciła przy płatności podatku za bieżący miesiąc 2015r. W którym roku należy ująć zmniejszenie kosztu, w 2015 czy poprzez korektę CIT w 2014r.? Czy należy wykazać zwiększenie przychodu w 2015 r.? Odpowiedź: W przedstawionej […]

 • Dochody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie od podatku obejmujące dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

  Pytanie: Czy przychód uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniowę ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ? Odpowiedź: Uważam, że dochody uzyskiwane przez spółdzielnię mieszkaniową ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku obejmującego dochody uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Szczegóły znajdują […]

 • Drobne darowizny a informacja CIT-D

  Pytanie: Czy do informacji CIT-D należy wpisywać każdą otrzymaną od osób prawnych i fizycznych darowiznę czy tylko te powyżej 15 tys. PLN? Czy przy drobnych darowiznach np. 20 PLN należy wpisywać dane darczyńcy? Czy wszystkie otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych się sumuje i wpisuje jedną kwotą jeżeli darowizna nie przekracza 15 tys. PLN? Odpowiedź: W informacji […]

 • Dopłaty do ulgowych biletów a koszty uzyskania przychodow

  Pytanie: Pytanie dotyczy dotacji zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Jesteśmy PKS-em i korzystamy z dopłat z Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych. Pytanie dotyczy sposobu ustalania kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a dotyczących tego przychodu zwolnionego. Czy z kosztów uzyskania należy wyłączyć całą otrzymną w danym roku kwotę […]

 • Zbycie wierzytelności, od której dokonany został odpis aktualizujący

  Pytanie: W 2015 odpisy aktualizacyjne netto dotyczące prawomocnego nakazu zapłaty przekazanego do egzekucji zostały ujęte jako koszt podatkowy. W 2016 roku nastąpiła sprzedaż tej wierzytelności za 50% jej wartości. Oczywiście sprzedaż ta w 2016 będzie stanowiła przychód podatkowy. Czy w 2016 roku możemy też dać w koszty VAT od tej wierzytelności? Pytam o VAT jako koszt, […]

 • Nakłady na towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały

  Pytanie: Spółka z o.o. w 2015 roku zakupiła maszynę, którą zakwalifikowała jako towar, a w 2016 roku postanowiła przekwalifikować ją jako środek trwały. W 2016 roku spółka poniosła koszty na remont i przegląd maszyny. Jaka będzie wartość początkowa środka trwałego? Czy koszty remontu uprzednio zaliczone kosztów uzyskania przychodów trzeba wyksięgować z kosztów? Odpowiedź: Uważam, że jeżeli przedmiotowe […]

 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży własnej wierzytelności pożyczkowej

  Pytanie: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży własnej wierzytelności pożyczkowej (na którą składają się kwota główna i naliczone, nieskapitalizowane odsetki) może być zarówno kwota główna udzielonej pożyczki jak i naliczone, nieskapitalizowane odsetki? Odpowiedź: W przypadku zbycia własnej wierzytelności pożyczkowej do kosztów uzyskania przychodów zaliczona może być tylko ta część niespłaconej wartości nominalnej pożyczki. Pozostała część wartości nominalnej […]

 • Ustalanie statusu małego podatnika na potrzeby stosowania stawki CIT w wysokości 15%

  Pytanie: Co należy brać pod uwagę do przychodu chcąc skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku? 1. przychód ze sprzedaży towarów i usług + vat należny 2. przychody operacyjne i finansowe Mam wątpliwości dotyczące vatu należnego, wynikającego z rozliczenia WNT i importu usług ( chyba go nie biorę pod uwagę) i co z przychodami przyszłych okresów? Odpowiedź: Ustalając […]

 • Okres amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

  Pytanie: Jaką stawką amortyzować komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym? Wartość kół to kwota powyżej 5.000 zł i stanowi inwestycję w obcym środku trwałym. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji inwestycję w obcym środku trwałym (komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego) może Pan amortyzować według stawki […]

 • Zakup usługi występu kabaretowego a podatek u źródła

  Pytanie: Zakupiliśmy od kontahenta z Wielkiej Brytanii usługę występu kabaretowego, który odbył się na terenie Polski. Nie otrzymaliśmy certyfikatu rezydencji -kontrahent twierdzi, że nie jest on potrzebny. Czy powinniśmy zapłacić podatek u żródła? Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani do pobrania podatku „u źródła” w wysokości 20% uzyskanego przez kontrahenta przychodu. Nie zmieni tego uzyskanie […]

 • Zagraniczny podatek

  Pytanie: Spółka polska wystawia faktury na kontrahentów np. z Tunezji za pomoc techniczną, która mieści się w katalogu należności licencyjnych. Kontrahent z Tunezji potrąca płatność o podatek od należności licencyjnych (podatek mu zródła) i odprowadza do swojego Urzędu Skarbowego. Spółka polska otrzymuje deklaracje o potrąconym podatku u żródła. Może ten podatek odliczyć od podatku ale za […]

 • Uzyskanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu płatności

  Pytanie: Czy wystawienie certyfikatu rezydencji podatkowej wstecz pozwala na zastosowanie regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? Posiadamy certyfikaty rezydencji podatkowej kontrahenta wydane odpowiednio w styczniu 2014 roku i styczniu 2016 roku. Certyfikaty nie posiadają dat ważności. W związku ze zmianą przepisów w 2015 roku certyfikaty nie posiadające daty ważności są ważne przez okres 12 […]

 • Koszty nabycia wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Spółka zakupiła wierzytelność o wartości 100.000 zł za kwotę 10.000 zł. W trakcie egzekwowania należności spółka zawarła z dłużnikiem ugodę na mocy której ustalono, iż jeżeli dłużnik zapłaci określoną część długu w ściśle wskazanym terminie to spowoduje to wygaśnięcie pozostałego zobowiązania. W jakiej wysokości spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności […]

 • Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych

  Pytanie: W pozycji zeznania 38 CIT-8 grupa producencka wykazała dochód na sprzedaży produktów który zamierza przeznaczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT na środki produkcji dla członków grupy i skorzystać ze zwolnienia. W której pozycji załącznika CIT-O wpisuje się te dochody? Czy grupa powinna płacić zaliczki na podatek dochodowy jeśli przeznaczyła […]

 • Potrącalność kosztów refakturowanych

  Pytanie: Spółka polska posiada spółkę zależną w Niemczech. W związku z tym ponosi koszty związane z ta spółką , które później zostaną z refakturowane na spółkę zależną. Czy zaksięgowane koszty staną się kosztem podatkowym w momencie refaktury czy mogą stanowić koszt na bieżąco w momencie poniesienia? Odpowiedź:Wskazane koszty stają się kosztami podatkowymi w dacie wystawiania refaktur. […]

 • Zakup usługi przeprawy promowej a podatek u źródła

  Pytanie: Pracownik udał się w podróż służbowa do Danii. Korzystał z promu, by przeprawić się z Rostocku na teren Danii. Za prom zapłaciła spółka z o.o. w Polsce. Czy należy odprowadzić podatek u źródła w takim przypadku? Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji na spółce nie ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła. Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu […]

 • Strata na sprzedaży samochodu, który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, jako KUP

  Pytanie: Czy niezamortyzowaną wartość środka trwałego można zaliczyć do kosztów firmy w momencie jego sprzedaży na skutek pożaru? Samochód został zakupiony w marcu 2015 za 10.000 zł. W czerwcu 2016 r. spłonął, nie posiadał ubezpieczenia AC W związku z tym, że naprawa przewyższała jego wartość, samochód sprzedaliśmy za 100 zł netto. Czy 5000 zł, które nie […]

 • Koszty organizacji spotkania dla emerytów

  Pytanie: W ramach obchodów jubileuszu firmy organizujemy odrębne spotkanie z emerytami finansowane ze środków obrotowych. Czy koszty poniesione na organizację tego typu spotkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź: Tak, uważam, że koszty organizacji takiego spotkania można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub […]

 • Amortyzacja hali namiotowej trwale związanej z gruntem

  Pytanie: Z jaką stawką powinnam amortyzować hale namiotową o powierzchni 410m2? Hala z założeń producenta powinna być nietrwale związana z gruntem, ale skonsultowałam ten fakt z inspektorem budowlanym, który stwierdził iż hala namiotowa została na trwałe związana z gruntem poprzez żelbetonowe stopy fundamentowe. Odpowiedź: Przedmiotową halę namiotową powinna Pani amortyzować według rocznej stawki 2,5%. Uzasadnienie: Na gruncie KŚT, […]

 • Kurs przeliczeniowy stosowany w celu obliczenia podatku

  Pytanie: Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznych kontrahentów, od których zakupuje usługi wymagające pobrania tzw. podatku u źródła. Faktury od kontrahentów wystawione są w walutach obcych. Spółka dokonuje zapłat, zarówno w formie przelewów dewizowych z konta złotówkowego, jak i ze swoich rachunków walutowych. Pytanie: W jaki sposób spółka powinna określić podstawę opodatkowania […]

 • Przychód z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu

  Pytanie: Spółka oddała w ramach leasingu operacyjnego środek trwałych innej spółce kapitałowej. Niestety z uwagi na zaległości leasingobiorcy dojdzie do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego. Spółka może domagać się spłaty reszty rat, ale z uwagi na liczne zaległości i brak możliwości realnego ściągnięcia wierzytelności Spółka nie dokona ich naliczenia. Czy w związku z tym pozostałe raty do […]

 • Koszty wynagrodzeń oraz ZUS osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako KUP

  Pytanie: W jakiej dacie powinny być księgowane zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) i składki na ubezpieczenia społeczne od takich umów? Wypłaty takich umów są dokonywane w terminie 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Spółka świadczy usługi udostępniania pracowników. Czy możemy uznać te umowy zlecenia za koszt bezpośredni i rozliczać w momencie uzyskania przychodu? Spółka rozlicza […]