Dochody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie od podatku obejmujące dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Pytanie: Czy przychód uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniowę ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?

Odpowiedź: Uważam, że dochody uzyskiwane przez spółdzielnię mieszkaniową ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku obejmującego dochody uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.  Uzasadnienie: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., zwolnione są od podatku dochody, między innymi, spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zwolnienie to ma zastosowanie w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

A zatem, aby w grę wchodziła możliwość skorzystania ze wskazanego zwolnienia, dochód uzyskany przez spółdzielnię musi pochodzić z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochody pochodzące z innego źródła nie mogą być zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. (nawet jeżeli są przeznaczane na utrzymanie cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych).

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że nie stanowią dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przykładowo, dochody osiągane ze sprzedaży „na zewnątrz”, np. dochody z tytułu wynajmu zasobów mieszkalnych osobom niebędącym członkami danego podmiotu (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2013 r. - IBPBI/2/423-1260/12/AP), dochody z tytułu wynajmu garaży i miejsc postojowych nieprzypisanych do lokali mieszkalnych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2011 r. - IBPBI/2/423-29/11/PC) czy dochody z tytułu wynajmu powierzchni mieszkaniowych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2009 r. - ITPB3/423-420/09/DK).

W świetle powyższego nie sposób uznać, że dochody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) stanowią dochody dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (nawet jeżeli uzyskanie tych certyfikatów miało związek z zasobami mieszkaniowymi). Uważam zatem, że dochody uzyskiwane przez spółdzielnię mieszkaniową ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi