Podatek od towarów i usług (VAT)

 • Opodatkowanie świadczeń związanych z usługą organizacji konferencji

  Pytanie: Spółka polska świadczy usługę organizacji konferencji w Polsce na rzecz podmiotu ze Szwajcarii, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku VAT. Spółka w ramach usługi będzie ponosiła koszty takie jak wynajem sali, gastronomia, zwiedzanie, zakup art. spożywczych, kawy, alkoholi etc. Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować dla świadczonej usługi? Czy […]

 • Zwolnienie od podatku obejmujące usługi pośrednictwa w świadczeniu usług pożyczek pieniężnych

  Pytanie: W transakcję zaangażowane są 4 firmy. Firma A jest firmą udzielającą pożyczki osobom fizycznym (nie bankiem). Firma B podpisała z firmą A usługę pośrednictwa finansowego polegającą na szukaniu potencjalnych chętnych osób do wzięcia takiej pożyczki i prowadzenia dokumentacji tych pożyczek. Firma B ma dwóch podwykonawców – firmę C, która to firma zajmuje się szukaniem tych […]

 • Zakup i przekazanie próbek

  Pytanie: Spółka z o.o. kupuje towary i sprzedaje kontrahentom. Czy może kupić towar i zrobić z niego próbkę, którą będzie można przekazywać kontrahentom jako próbka towaru? Czy spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony od zakupu towaru? Czy spółka będzie musiała od przekazanej próbki naliczyć VAT należny? Czy próbka to jedna sztuka ? Jak powinna zostać oznakowana […]

 • Obciążanie najemcy kosztami ubezpieczenia przedmiotu najmu

  Pytanie: Spółka A posiadająca w leasingu maszynę wynajmuje ją spółce B. Spółka A otrzymuje co miesiąc fakturę za czynsz od leasingodawcy i zgodnie z tą fakturą spółka A wystawia spółce B refakturę na taką samą kwotę. Natomiast co z polisą wystawioną i zapłąconą przez spółkę A, która powinna również być kosztem spółki B? Czy spółka A musi […]

 • Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą a kasy fiskalne

  Pytanie: Osoba fizyczna przekształaca się w spółkę z o.o. prowadzi sklepy i posiada kilka kas fiskalnych. Otrzymaliśmy decyzję o wpisie KRS, ale nie mamy dalej numeru NIP i numeru REGON, a musimy dokonywać dalej sprzedaży na kasach fiskalnych bez przerw. Dalej posługujemy się wiec starymi kasami fiskalnymi z numerem NIP sprzed przekształcenia do momentu nadania NIP spółce. […]

 • Wykazywanie świadczenia usług w informacji podsumowującej a brak rejestracji VAT nabywcy

  Pytanie: Czy polski podmiot nie bedący zarejestrowanym do podatku VAT (jest zgłoszony poprzez VAT-R wyłacznie dla celów transakcji unijnych) ma obowiązek wykazać usługę wyświadczoną na zasadach odwrotnego obciążenia przez na rzecz niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Niemiec w informacji podsumowującej VAT-UE? Czy jest możliwe, aby niemiecki podmiot nie posiadał rejestracji i numeru VAT-UE? […]

 • Eksport pośredni towarów przez inne państwo członkowskie

  Pytanie: Polska firma chce sprzedać towary dla firmy z Egiptu, przy czym zgodnie z umową, firma polska sprzedawane towary ma dostarczyć bezpośrednio do Francji transportem własnym skąd towar ten zostanie wywieziony poza obszar celny UE przez przedstawiciela firmy z Egiptu. 1. Czy w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z eksportem, a jeśli tak to jakie warunki […]

 • Bezpłatne doładowywanie kart miejskich pracownikom a VAT

  Pytanie: Pracodawca zakupuje we wlasnym imieniu usługę doładowania kart miejskich MZK na rzecz pracowników. Faktury za doładowanie biletu na kartach miejskich (imiennych pracowników) są wystawione na pracodawcę. Bilety MZK pracownicy wykorzystują na potrzeby prywatne. Pracodawca w calości pokrywa koszt tej usługi, pracownicy korzystają z usługi nieodpłatnie. Czy pracodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur […]

 • Najem prywatny a kasa fiskalna

  Przykład: Czy najem prywatny zwolniony jest z obowiązku stosowania kasy fiskalnej? Osoba fizyczna wynajmuje sezonowo domek letniskowy. Ze swoimi klientami zawiera umowy, określając w nich okres pobytu oraz formę i wysokość opłat. Pierwsza wpłata jest zaliczką płatną przelewem, pozostała należność wypłacana jest gotówką w dniu przyjazdu klienta oraz podpisania przez niego umowy. Przychody osiągnięte w ciągu […]

 • Rozliczenie odpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

  Pytanie: Jak należy opodatkować odpłatne używanie samochodu osobowego przez pracownika. Pracownik raz na kwartał zgodnie z indywidualną umową płaci ryczałt w wysokości równej ilość dni użytkowania razy 400/30 (zgodnie z ustawą o podatku PIT). Ryczałt wpłaca do kasy gotówką lub jest potrącany z przysługującego wynagrodzenia. Czy pracownikowi należy wystawić fakturę i na jaką kwotę? Czy zapłacony […]

 • Sprzedaż biletów lotniczych przez biura podróży

  Pytanie: Biuro podróży zakupiło bilet lotniczy do Dubaju (stawka VAT 0%) i sprzedało go osobie fizycznej. Jak powinna być udokumentowana tego typu sprzedaż? Jak powinna wyglądać faktura? Czy biuro podróży wystawia fakturę „vat marża dla biur podróży” czy zwykłą fakturę? Jakie stawki VAT należy zastosować w przypadku, gdy do ceny zakupu biletu doliczono klientowi 10% prowizji […]

 • Sprzedaż działek nabytych na własne potrzeby mieszkaniowe i rekreacyjne

  Pytanie: Jestem rolnikiem. W roku 1995 nabyłam grunty rolne, których nie wykorzystywałam w działalności rolniczej i nie wchodziły one w skład mojego gospodarstwa rolnego. Nabyłam je na własne potrzeby mieszkaniowe i rekreacyjne. W roku 2010 rozpoczęłam starania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę siedliska, które wymagało poniesienia nakładów na uzbrojenie terenu. W tym czasie Gmina posiadała […]

 • Zakup towaru importowanego do Polski przez podatnika z innego państwa członkowskiego

  Pytanie: Podatnik nabył towar od Firmy z Wuelkiej Brytanii (również podatnika VAT). Towar bezpośrednio został wysłany z Chin do Polski. Ze względu na apisy umowy towar został przyjety do odprawy celnej w Polsce przez przedstawieiciela firmy angielskiej (warunki umowy na zasadach DDP wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę). W […]

 • Wybór zwolnienia podmiotowego w trakcie roku

  Wybór zwolnienia podmiotowego w trakcie roku Pytanie: Jestem tłumaczem przysięgłym, podatnikiem VAT. Czy mogę od 01.06.2015 r. wybrać ponowne zwolnienie z VAT, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyłam limitu 150.000 zł? Jeśli od 1 czerwca będę podatnikiem VAT zwolnionym, to jak postąpić w sytuacji, gdy – na przykład – w sierpniu wpłyną mi należności z […]

 • Stawka VAT na usługi konwojowania gotówki

  Pytanie: Czy świadczenie usług konwojowania gotówki korzystają ze zwolnienia od podatku? Odpowiedź: Nie, świadczenie usług konwojowania gotówki nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Świadczenie takich usług jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwolnione są od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i […]

 • Wysokość VAT przy sprzedaży okularów korekcyjnych

  Pytanie: Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych? Odpowiedź: Sprzedaż okularów korekcyjnych jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8% (wyjątek stanowią okulary, które nie stanowią wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Uzasadnienie: Okulary korekcyjne są wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o […]

 • Odliczenie VAT z faktury za udział w konkursie

  Pytanie: Spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie budowy domów pasywnych (sprzedaż opodatkowana) uczestniczyła w targach budowlanych jako wystawca. Spółka zapłaciła za udział w konkursie i w związku z tym otrzymała fakturę o treści: za udział w konkursie na targach budowlanych. Czy przysługuje Spółce prawo odliczenia podatku naliczonego? Odpowiedź: Tak, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego […]

 • Obciążanie kontrahenta kosztami noclegów

  Pytanie: Firma jednosobowa świadczy usługi pośrednictwa handlowego, za swoje usługi wystawia faktury vat ze stawką 23%. W związku z tym, że działalnośc opiera się na częstych wyjazdach podatnik korzysta z usług hotelowych i za te usłgu pobiera fakturę ze stawką 8%. Firma dla której pracuje przedsiębiorca zobligowała się do zwrotu kosztów za usługi noclegowe, przedsiębiorca ma […]

 • Nabywanie aluminium a mechanizm odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Spółka z o.o. zakupuje nieobrobione plastycznie aluminium, z którego wyrabia i sprzedaje odlewy aluminiowe. Czy w związku z kolejną nowelizacja vat od 01.07.2015 r. będzie zmuszona naliczać i odliczać VAT w ramach odwrotnego obciążenia? Czy oznacza to, że nie będzie mogła już rozliczać się kwartalnie VAT? Jakie jeszcze obowiązki doszły spółce? Odpowiedź: Od 1 lipca 2015 […]

 • Wynajem mieszkania letnikom a VAT

  Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą obecnie na wynajmie lokalu usługowego. Lokal ten kupiony był na działalność i rozliczany jest w działalności. Jestem podatnikiem VAT. Prywatnie jestem właścicielem lokalu mieszkalnego które wynajmowałam (umowa była dopisana na dłuższy czas) i transakcji tych nie rozliczałam w VAT. Od czerwca br. chce wynajmować mieszkanie letnikom, czyli na krótki czas […]

 • Likwidacja działalności gospodarczej a inwestycja w obcym środku trwałym

  Pytanie: W dniu 29 kwietnia 2015 r. podatnik wyrejestrował działalność gospodarczą, która w 100% była opodatkowana VAT. W ostatniej deklaracji VAT-7 za 04/2015 zobowiązany jest do dokonania jednorazowej korekty VAT-u od wydatków dotyczących inwestycji w obcym środku trwałym. Wydatki inwestycyjne poczynione były w 2012 roku, a inwestycja w obcym środku trwałym przekazana do użytkowania w 31.05.2012 r. […]

 • Potrącenie kaucji gwarancyjnej a odliczenie VAT

  Pytanie: Spółka płaci wykonawcy 95% wartości faktury, pozostałe 5% to roczne zabezpieczenie/gwarancja. Czy mamy prawo odliczyć całą kwotę vat z tej faktury? Odpowiedź: Jeżeli tylko zakup udokumentowany przedmiotową fakturą służy wyłącznie działalności opodatkowanej spółki, spółka może odliczyć cały VAT z tej faktury. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że zatrzymanie części wynagrodzenia jako […]

 • Stawka VAT za udział w wystawie kotów rasowych

  Pytanie: Stowarzyszenie organizuje wystawy kotów rasowych. Zgłaszają się hodowcy, którzy wystawiają koty. Jaką stawkę VAT należy zastosować do wystawienia faktury za udział w wystawie kota 23% czy jak za bilet wstępu 8%? Odpowiedź: Uważam, że faktury za udział kotów w wystawie mogą być wystawiane ze stawką VAT 8%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Czynności podlegające opodatkowaniu VAT […]

 • Rozliczanie faktur korygujących dokumentujących skonto

  Pytanie: Firma transportowa wystawia faktury dla kontrahentów polskich. Zgodnie z zapisem z umowy kontrahent, jeżeli zapłaci wcześniej mamy obowiązek skorygować faktura pierwotną. Jaką datę wpisać jako datę obowiązku podatkowego w systemie (data ta drukuje się nam na rejestrze), jeżeli korekta na minus jest z dnia 21.04.2015 r., natomiast potwierdzona przez kontrahenta jest 02.05.2015 r.? Czy powinniśmy […]

 • Posiadanie koncesji a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski

  Pytanie: Firma niemiecka nieposiadająca w Polsce siedziby, nie zarejestrowana w Polsce do VAT ale posiadająca polską koncesję na obrót m.in.biopaliwami chce polskiej sp. z o.o. będącej czynnym podatnikiem VAT sprzedawać na terenie Polski biopaliwa. Zdaniem firmy niemiecka, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem VAT byłaby spółka polska. Jednak czytając chociażby […]

 • Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu a podatek odliczony przy nabyciu części składowych

  Pytanie: Posiadam samochód osobowy zakupiony na podstawie umowy kupna sprzedaży. Auto od początku było zgłoszone jako wykorzystywane w 100% w działalności VAT-26. Odliczam VAT od paliwa, napraw części. W okresie używania samochodu poniosłem wydatki na instalacje gazową 3600zł netto oraz felgi i opony 7500zł netto, od tych wydatków odliczyłem VAT w pełni. Obecnie po 1,5 roku […]

 • Nieodpłatne świadczenie usług medycznych nabywanych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich

  Pytanie: Spółka komandytowa nabywa usługi medyczne dla współpracowników prowadzących własną działalność i nie pobiera za to żadnej opłaty od współpracowników. Czy w przypadku braku refakturowania spółka powinna wewnętrznie rozliczyć VAT należny i wykazać w deklaracji VAT-7? Jeśli tak to z jaką stawką? Usługa nabywana jest od podmiotu świadczącego usługi prywatnej opieki medycznej. Odpowiedź: Skutki wskazanej sytuacji w […]

 • Wynajem mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków

  Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – księgarnię i wydawnictwo. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chciałbym wynająć prywatny dom, który jest współwłasnością małżeńską moją i mojej żony. Zdecydowałem, że chciałbym go wynająć poza dzałalnością gospodarczą, jako osoba prywatna i odprowadzać od wynajmu zryczałtowany podatek dochodowy 8,5%. Nieruchomość będziemy wynajmować firmie na cele jej działalności gospodarczej. Chcemy złożyć […]

 • Wynajem mieszkania dla pracowników przedsiębiorcy

  Pytanie: Czy wynajem mieszkania dla pracowników, osobie prowadzącej działalność gospodarczą jest zwolniony od podatku VAT? Czy też obowiązuje stawka 23%? Odpowiedź: Według mnie świadczenie usług wynajmu jest w przedstawionej sytuacji opodaktowane podatkiem VAT według stawki 23%. Podobne stanowisko reprezentują sądy administracyjne. Natomiast organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach najczęściej opowiadają się za zwolnieniem od podatku VAT. Uzasadnienie: Świadczenie usług najmu, […]

 • Stawka VAT przy sprzedaży pizzy

  Pytanie: Prowadzę restaurację oraz pizzerię sprzedaję jedzenie na miejscu, na wynos oraz z dowozem, proszę o informację jaką stawkę podatku VAT powinnam zastosować w podanych sytuacjach: 1) Klient zamawia posiłek, kelner obsługuje i podaje jedzenie do stolika świeżo przygotowane danie. 2) Klient zamawia posiłek na wynos przy kasie i tam też otrzymuje danie (np. obiad, pizze, […]

 • Odliczanie VAT z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej

  Pytanie: Jak postąpić, kiedy otrzymujemy najpierw e-fakture z datą wpływu ostatniego dnia miesiąca, a póżniej kontrahent przesyła fakturę w wersji papierowej, która wpływa na pocżątku następnego miesiąca. Z której faktury powinniśmy odliczyć VAT? Odpowiedź: Najprawdopodobniej możecie Państwo odliczyć VAT już w miesiącu wpływu faktury elektronicznej. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Przepisy VAT pozwalają podatnikom stosować faktury elektroniczne, […]

 • Rabaty towarowe a VAT

  Pytanie: Firma nasza zgodnie z polityką sprzedaży proponuje klientom dodatkowy rabat towarowy uzależniony od osiagnietego obrotu. Każdy klient będzie mial ustaloną kwotę za którą będzie mógł pobrać nasze produkty jako rabat towarowy. Jak powinna firma rozliczyć Vat należny? Odpowiedź:Odpowiedź na pytanie zależy od tego do jakiej z dwóch istniejących grup rodzajów towarowych należy rabat towarowy przyznawany […]

 • Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP nabywcy

  Pytanie: Spółka cywilna dokonując zakupu programu komputerowego pomyłkowo podała nieprawidłowy numer NIP. Pomyłka została stwierdzona po otrzymaniu faktury zakupu. Wystawiona została nota korygująca, jednak sprzedawca odesłał ją z adnotacją, że spółka została zarejestrowana pod wskazanym pierwotnie numerem NIP i nie można dokonać jego zmiany. Spółka dokonuje zakupów aktualizacji programu i na fakturach cały czas widnieje nieprawidłowy […]

 • Stawka VAT na niezwrócone opakowania zwrotne dotyczące towarów będących przedmiotem eksportu

  Pytanie: Firma sprzedała towar A na eksport w opakowaniach zwrotnych (kosz metalowy). Za opakowania pobrano kaucję i określono, kiedy mają zostać zwrócone. Dla towarów A zastosowano stawkę 0% – posiadamy dokument celny I599 potwierdzający wywóz towaru A. Kontrahent nie zwrócił opakowań w wyznaczonym terminie i w związku z tym wystawiamy na nie fakturę. Mamy jednak wątpliwości […]

 • Zmiana zaliczkowanego zamówienia

  Pytanie: Spółka buduje hotel, który będzie działał w systemie condo. W roku 2014 spółka zawarła z klientem dwie umowy przedwstępne na zakup dwóch lokali wczasowo – mieszkalnych A i B. Zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2014 klient wpłacił na konto spółki opłatę rezerwacyjną oraz zaliczkę na zakup każdego z lokali. Spółka wystawiła klientowi dwie faktury […]

 • Odliczenie VAT z faktury z podatkiem VAT obliczonym według niewłaściwej stawki

  Pytanie: Przedsiębiorstwo zakupuje materiał podlegający opodatkowaniu 8% stawką VAT. Na fakturze zakupu prócz towaru wyszczególniono koszty wysyłki tego towaru ze stawką 23%. Czy przedsiębiorca ma prawo odliczenia 23% vat od usługi transportowej czy też powinien uznać tę fakturę jako nieprawidłową i żądać korekty stawki Vat transportu na zgodną ze stawką vat materiału (na podstawie art. 29a […]

 • Zakup ze środków obrotowych i przekazanie pracownikom biletów do kina

  Pytanie: Spółka z o.o., czynny podatnik VAT w ramach programu benefitowego (motywacyjnego) dla swoich pracowników przekazuje całkowicie nieodpłatnie bilety do kina. Zakup biletu jest udokumentowany fakturą VAT (ze stawką 8%). Zakup finansowany jest ze środków obrotowych. Faktura jest wystawiana w miesiącu poprzedzającym przekazanie biletów (czyli np. faktura wystawiona jest w lipcu, a bilety przekazywane w sierpniu). […]

 • Świadczenie usług obrony z urzędu a kasa fiskalna

  Pytanie: Radca prawny do tej pory świadczył usługi wyłącznie dla firm. Nie ma kasy fiskalnej. Teraz prowadzi postępowanie sądowe gdzie jest wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu pozwanego zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją dziekana OIRP. Jako, że wygrał sprawę sąd zasądził na jego rzecz koszty procesu od powoda. Teraz sprawę skieruje do egzekucji, w której komornik […]

 • Działalność w zakresie architektury a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Czy działalność w zakresie architektury może być zwolniona podmiotowo z vat? Odpowiedź: Tak, podatnicy prowadzący działalność w zakresie architektury mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatki VAT (o ile w ramach prowadzonej działalności nie świadczą usług doradztwa ani nie wykonują innych czynności wyłączających możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od […]

 • Obrona "z urzędu" a kasa fiskalna

  Pytanie: Radca prawny do tej pory świadczył usługi wyłącznie dla firm. Nie ma kasy fiskalnej. Teraz prowadzi postępowanie sądowe gdzie jest wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu pozwanego zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją dziekana OIRP. Jako, że wygrał sprawę sąd zasądził na jego rzecz koszty procesu od powoda. Teraz sprawę skieruje do egzekucji, w której komornik […]

 • Refundacja kosztów nabycia przez pracownika okularów a VAT

  Pytanie: Czy dofinansowanie okularów dla pracowników produkcyjnych można uznać za nieodpłatne świadczenie? Firma refunduje do kwoty 200 zł zakup okularów przez pracowników produkcyjnych. Zdecydowała się na taką refundację ze względu na fakt, że podczas pracy na produkcji ich prywatne okulary szybciej się zużywają. Pracownik przynosi fakturę na swoje imię i nazwisko, pracodawca nie prosi o orzeczenie […]

 • Rabat pośredni otrzymany od zagranicznego kontrahenta a VAT

  Pytanie: Otrzymaliśmy bezposrednio od producenta (kontrahent z po za UE) rabat (premię) na zakupione produkty tego producenta, z pominieciem dystrybutorów od których dokonywalismy zakupów towarów tego producenta. Zakupów towarów tego producenta dokonywaliśmy od dostawców krajowych, którzy wystawiali nam na ten towar faktury vat. Jest to tzw. rabat pośredni udzielany uczestnikom dalszych faz obrotu i został udokumentowany […]

 • Likwidacja działalności gospodarczej po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej a prawo do zwrotu VAT

  Pytanie: Podatnik zawiesił rok temu działalność gospodarczą. Teraz postanowił zamknąć działalność gospodarczą. W okresie zwieszenia składał deklaracje VAT-7K wykazując VAT naliczony od usług telekomunikacyjnych. Czy w ostatniej deklaracji składanej za ostatni okres zawieszenia działalności może wnioskować o zwrot naliczonego VAT? Odpowiedź: Podatnik, o którym mowa, nie musi wnioskować o zwrot VAT, gdyż prawo do takiego zwrotu przysługuje […]

 • Ostatnia deklaracja VAT-7 składana dla przejmowanej spółki

  Pytanie: W jaki sposób i w jakich terminach spółka przejmowana w wyniku łączenia się spółek powinna złożyć ostatnią deklarację VAT- 7 oraz wniosek o wykreślenie z podatników VAT (VAT-Z)? Aktualnie trwa w KRS procedura zmierzająca do połączenia Spółek. W wyniku tego połączenia nasza spółka z o.o. zostanie przejęta przez inną spółkę (podmiot zagraniczny – jest to […]

 • Stawka VAT na desery lodowe

  Pytanie: Jaką stawką opodatkować desery lodowe , sprzedawane w kawiarni, bez obsługi kelnerskiej (kilka gałek lodów, bita śmietana, bakalie, sosy dodatki owocowe itp.)? Desery są w pucharkach szklanych, chyba ze ktoś z góry chce na wynos – wtedy w jednorazowych plastikowych opakowaniach. Odpowiedź: Uważam, że sprzedaż deserów lodowych do konsumpcji na miejscu (w szklanych pucharkach) jest opodatkowana […]

 • Przepisy o prewspółczynniku a rolnicy

  Pytanie: Czy przepisy dotyczące prestrktury dotyczą także rolników? Rolnik w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego otrzymuje różnego rodzaju dotacje do hektara ziemi (nie do ceny sprzedaży). Powyższe dotacje nie są opodatkowane VAT-em. Niejednokrotnie przychody gospodarstwa rolnego z dotacji są wyższe niż przychody ze sprzedaży produktów rolnych. Odpowiedź: Nie, W związku z otrzymywaniem dotacji, o których mowa, rolnicy (w […]

 • Odliczenie podatku z faktury otrzymanej przed otrzymaniem towaru

  Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. otrzymał fakturę na zakup towaru. Towar został dostarczony w styczniu 2016 r. Kiedy podatnik może odliczyć podatek vat od w/w transakcji? Odpowiedź: Podatek ze wskazanej faktury najprawdopodobniej może zostać odliczony najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r. Uzasadnienie: Podatek naliczony odliczony może zostać najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres […]

 • Nabycie usługi krótkoterminowego wynajmu samochodu od zagranicznego podatnika

  Pytanie: Pytanie dotyczy krótkoterminowego najmu samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego. Spółka jest unijna, a samochód wynajęty w Polce i u nas oddany do używania. Czy jesteśmy zobowiązani rozliczyć VAT? Odpowiedź: Tak, zakup usługi wynajmu stanowi dla spółki import usług. Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). […]

 • Preproporcja a import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

  Pytanie: Czy przy obliczaniu preproporcji uwzględnia sie import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów? Odpowiedź: Nie, przy obliczaniu preproporcji metodą opartą o dane finansowe nie uwzględnia się (w tym w obrocie z działalności gospodarczej) wartości importu usług oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Uzasadnienie: Z początkiem 2016 r. dodane zostały przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. […]

 • Rozliczenie korekty związanej ze zwrotem towarów objętych odwrotnym obciążeniem

  Pytanie: W styczniu zakupiono towar objęty fakturą w ramach odwrotnego obciążenia. W marcu zwrócono towar i otrzymano fakturę korygującą na zwrot towaru. W jakim miesiącu VAT wykazać fakturę korygująca z marca z tytułu zwrotu towaru w marcu, objętego odwrotnym obciążeniem? Odpowiedź: Korektę związaną z dokonaniem zwrotu towarów należy w przedstawionej sytuacji uwzględnić w deklaracji VAT-7 za marzec […]

 • Rozpoczęcie działalności gastronomicznej w mobilnym punkcie a kasa rejestrująca

  Pytanie: Osoba fizyczna zamierza prowadzić działalność w zakresie mobilnej gastronomii – sprzedaż koktajli owocowych i warzywnych. Sprzedaż prowadzona bedzie na rzecz osób fizycznych. Czy wymagana jest kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przewidywanego przez wskazaną osobę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeżeli kwota ta będzie mniejsza od części 20.000 […]

 • Opodatkowanie VAT usług podnajmu mieszkań

  Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie podnajmu mieszkań. Zawiera umowy z właścicielami mieszkań o zarządzanie, pobierając przy tym odpowiednią, określoną procentowo prowizję. Spółka wynajmuje te mieszkania, zależnie od kontrahentów, na najem mieszkań, pobyty krótkotrwałego zakwaterowania albo dla działalności, jako np. biura. Spółka opodatkowuje w zakresie vat – mieszkania w stawce zwolnionej, krótkotrwałe pobyty 8%, […]

 • Odliczanie VAT z faktur za hurtowe zakupy paliwa

  Pytanie: Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest płatnikiem VAT. Posiada w firmie samochody uprawniające do odliczenia VAT od paliwa w całości jak i samochody uprawniające do odliczenia tylko 50% VAT. Podatnik zakupił zbiornik na paliwo który będzie wykorzystywać do tankowania firmowych samochodów. Do określenia ile paliwa tankuje do poszczególnych samochodów będzie prowadził ewidencję i na […]

 • Opodatkowanie usług organizacji polowań

  Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych jest również czynnym podatnikiem VAT. Zamierza w swojej działalności sprzedawać usługi organizacji polowań. Usługa będzie polegała na odstrzale i organizacji samego polowania. Podatnik nie będzie organizował noclegów, wyżywanie a jedynie to, co jest bezpośrednio związane z samym polowaniem. Czy przy wykonywaniu tych usług będzie zobowiązany do opodatkowania […]

 • Wykazanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w przypadku otrzymania dokumentów przewozowych z opóźnieniem

  Pytanie: Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% (WDT) na dostawę towarów do Niemiec w dniem 31.12.2015 r. Dokumenty przewozowe określone w art. 42 uptiu uzyskałam 26.01.2016r. Kiedy powinnam ująć niniejszą fakturę do VAT? Czy do grudnia 2015 r. poprzez korektę deklaracji, czy ująć ją w styczniu 2016 r.? Odpowiedź: O ile obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstał […]

 • Zbiorcza faktura korygująca

  Pytanie: Hurtownia chce udzielić dodatkowego rabatu wybranym klientom za zakupy w kwietniu. Najprawdopodobniej, po spełnieniu określonych warunków, klienci ci, a przynajmniej część z nich, otrzymają również rabat za cały rok, udokumentowany zbiorczą faktura korygującą. Czy dodatkowy rabat za miesiąc kwiecień, a być może w przyszłości również za inne miesiące (ale niekoniecznie wszystkie), może być również, w […]

 • VAT z tytułu sprzedaży nieukończonego budynku

  Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej, czynnego podatnika podatku vat prowadzą działalność w zakresie usług transportowych, w roku 2015 wspólnicy podjęli decyzję o budowie czterech budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 na działkach wprowadzonych aportem przez jednego ze wspólników (na dzień dzisiejszy działki stanowią współwłasność wspólników) ,podatnicy korzystali z prawa do odliczenia podatku vat z nakładów poczynionych […]

 • Dropshipping a VAT

  Pytanie: Firma planuje rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowych na zasadach dropshippingu. To znaczy, firma będzie wystawiać na aukcje internetowej przedmioty których faktycznie nie będzie posiadała (firma nie posiada żadnego magazynu). Przedmioty te, nigdy też nie będą w posiadaniu tej firmy. W momencie sprzedaży firma zamawia towar bezpośrednio u sprzedawcy z Chin a producent z Chin […]

 • Darowizna gospodarstwa rolnego a odliczony VAT

  Pytanie: Podatnik Vat od 2014 r. rolnik prowadzi działalność rolniczą (od 20 lat). Podatnik składa co miesiąc deklarację do US, sprzedaje mleko do mleczarni, sprzedaje i kupuje bydło, kupuje środki trwałe, pasze, nawozy. W 2016 roku w maju rolnik chce przepisać gospodarstwo na syna. Syn po przepisaniu gospodarstwa zarejestruje sie na VAT. Czy rolnik musi dokonać […]

 • Refakturowanie kosztów paliwa tankowanego przez inną firmę

  Pytanie: Firma A ma podpisaną umowę ze stacją benzynową i zakupuje paliwo kartami flotowymi. Część kart została przekazana innej firmie B, która tankuje paliwo do swoich samochodów osobowych. Stacja paliw wystawia fakturę za paliwo na firmę A. Firma A refakturuje paliwo dotyczące aut osobowych nie będących ich własnością na Spółkę B. Czy firma A może odliczyć […]

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów udokumentowane fakturą zaliczkową

  Pytanie: Otrzymaliśmy w grudniu 2016 fakturę zaliczkową na 50% wartości (data wystawienia również grudzień 2016) z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego. Dostawa środka trwałego nastąpiła 29.maja 2017 roku. Nie otrzymaliśmy faktury i wykazaliśmy obowiązek z tytułu WNT w dniu 15 czerwca 2017 roku (na całą wartość maszyny – kurs waluty z 14 czerwca). W dniu 29 […]

 • Stawka VAT na sprzedaż gruntów

  Pytanie: W ramach działalności będę kupowal do dalszej sprzedaży grunty. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy całą sprzedaż będę zobowiązany opodatkować? Odpowiedź: Zależnie od tego czy sprzedawane grunty stanowią tereny budowlane w rozumieniu VAT, ich dostawy (sprzedaż) są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% albo zwolnione od podatku VAT. Uzasadnienie: Dostawy gruntów mogą być opodatkowane stawką 23% lub zwolnione […]

 • Rozliczenie nadpłaty za media w przypadku rozwiązanej spółki cywilnej będącej najemcą

  Pytanie: Umowa najmu lokalu użytkowego określa, że Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu czyli tzw. mediów. Opłaty te wnoszone są przez Najemcę w postaci zaliczek miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego. Na koniec okresu rozliczeniowego (roku) na podstawie ustalonego faktycznego zużycia ustalona jest niedopłata lub nadpłata za […]

 • Świadczenie w Niemczech usług budowlanych przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (usługi elektryczne) zarejestrowaną w Polsce, rozliczaną ryczałtem, ale nie jest zgłoszony do VAT (zwolnienie podmiotowe, nie został przekroczony limit sprzedaży opodatkowanej vat). Ostatnio świadczy usługi elektryczne dla budownictwa na rzecz firmy niemieckiej (podatnik VAT) na nieruchomościach położonych w Niemczech. Czy może nadal wystawiać faktury z dopiskiem, że sprzedawca zwolniony podmiotowo z […]

 • Świadczenie przez podwykonawcę dla polskiego wykonawcy usługi budowlanej w innym państwie UE

  Pytanie: Czy podwykonawca świadczący usługi budowlane na terenie Francji ale wystawiający faktury dla polskiego wykonawcy powinien dokonać zgłoszenia na druku VAT-R do vatu unijnego w Polsce? Podwykonawca nie przekroczył limitu 150 tys zł. i nie jest podatnikiem VAT – nie dokonywał zgłoszenia. Wystawia faktury na polskiego wykonawcę z „zw”- zwolnione – zwolnienie art. 113 ust. 1 […]

 • Powstanie prawa do odliczenia z faktury za licencję

  Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę w czerwcu tytułem Licencja na system dostępu do danych. Z dokumentacji wynika, że licencja została udzielona bezterminowo. Natomiast subskrypcja, możliwość korzystania z aktualizacji na okres: 01.07.2016 -30.06.2017. W jakim okresie powinniśmy odliczyć podatek VAT? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi udzielenia licencji. Uzasadnienie: O […]

 • Opodatkowanie usług wynajmu powierzchni wystawienniczej świadczonych pomiędzy polskimi firmami

  Pytanie: Firma, podatnik podatku VAT, otrzymała fakturę za powierzchnię wystawienniczą na targach w Bangkoku. Wystawcą faktury jest polska firma. Faktura została opodatkowana stawką VAT nie podlega. Czy faktura została prawidłowo opodatkowana? W jaki sposób rozliczyć tę fakturę w podatku VAT? Odpowiedź: Faktura, o której mowa, została zatem wystawiona nieprawidłowo, gdyż powinien zostać na niej wskazany polski podatek […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów

  Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. sprzedał towar szwajcarskiemu kontrahentowi, zgłoszeń celnych dokonał w styczniu 2016 r,, dokumenty potwierdzające wywóz otrzymał 22 stycznia. W której deklaracji powinien wykazać tę sprzedaż? W grudniowej czy styczniowej? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy w przedstawionej sytuacji doszło do dokonania dostawy towaru oraz czy przed jej dokonaniem podatnik, o […]

 • Wysokość VAT z tytułu wynajmu krótkoterminowego mieszkania

  Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (doradztwo), jest przy tym czynnym podatnikiem VAT. Zamierza rozszerzyć działalność, o krótkoterminowy wynajem mieszkania. W tym celu zamierza wraz z żoną zakupić z majątku w wspólnego oraz kredytu zaciągniętego przez oboje małżonków (między małżonkami istnieje ustawowa wspólność małżeńska) mieszkanie, które po wykończeniu i wyposażeniu zostanie przyjęte do ewidencji ST małżonka […]

 • Świadczenie usług montażu regałów w Niemczech przez podatnika zwolnionego od podatku VAT

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Będzie opłacać podatek w formie ryczałtu. Nie jest zarejestrowana w VAT. Jedynym kontrahentem jest firma niemiecka. Zlecenie będzie polegało na montażu regałów w halach na terenie Niemiec. Wydaje się że miejscem wykonywania usług będzie położenie nieruchomości w Niemczech gdzie będą montowane regały (Art. 28e ustawy o VAT). Czy […]

 • Polski podatnik jako pierwszy z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

  Pytanie: Nasza spółka PL sprzedaje wyroby firmie czeskiej, której wystawi fakturę. Transport będzie odbywał się bezpośrednio do Niemiec do niemieckiej firmy DE. Transport organizuje nasza Spółka PL na warunkach DAP Incoterms. Czy powyższa transakcja spełnia warunki transakcji trójstronnych? Jeśli tak, to czy nasza Spółka PL może rozpoznać WDT do Czech? Czy list przewozowy podstemplowany i podpisany […]

 • Odliczenie VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego

  Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył miejsce parkingowe z zamiarem parkowania samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności (odliczenie VAT od samochodu 50%). Miejsce parkingowe zlokalizowane jest w budynku w którym mieszka podatnik. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego w pełnej wysokości, 50 % czy też w ogóle nie posiada takiego […]

 • Świadczenie usług fotograficznych dla podatnika zagranicznego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zwolnioną z VAT (ze względu na nie przekroczenie obrotów 200.000zł). Czy w związku ze świadczeniem usług fotograficznych (zdjęcia + nagrania VIDEO) dla podmiotów z innych krajów UE, firma musi zarejestrować się jako podatnik unijny i składać deklaracje VAT-UE? Czy musi wystawić fakturę czy może być to zwykły rachunek […]

 • Opodatkowanie usług odbioru odpadów z jednostek pływających śródlądowych

  Pytanie: Odbieramy odpady z jednostek pływających zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jednostki pływają głównie po drogach śródlądowych Polski i Niemiec jednak załadunek i wyładunek odbywa się na terenie Portu Szczecin również. Dodatkowo jednostki mają w swoich papierach rejon pływania „wewnętrzne drogi morskie” więc wszystkie opcje są możliwe. Faktury wystawiamy na armatora- właściciela tych jednostek. Czy w […]

 • Ubezpieczone wierzytelności a obowiązek korekty podatku odliczonego z nieuregulowanych faktur

  Pytanie: Spółka X z o.o. dokonywała zakupu materiałów budowlanych w 06/2016 od kontrahenta, spółki Y. W grudniu 2016 do spółki X przyszło pismo od towarzystwa ubezpieczeń, że wierzyciel, czyli spółka Y ubezpieczył swoje należności w towarzystwie ubezpieczeń i tym samym towarzystwo wypłaciło spółce Y odszkodowanie w wysokości niezapłaconych faktur przez spółkę X. Również w grudniu 2016 […]

 • Odsetki za zwłokę w przypadku rozpoznania z opóźnieniem kwoty podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Prawo do odliczenia podatku związanego z importem usług oraz transakcjami do których stosuje się „odwrotne obciążenie” powstaje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy (w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi, albo wcześniej w związku z dokonaniem zapłaty przed dostawą lub wykonaniem usługi), pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji […]

 • Odliczenie VAT z opłaconej gotówką faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł

  Pytanie: Czy można odliczyć VAT od faktury z 2017 r zapłaconej gotówką na kwotę 17 tys zł? Odpowiedź: Tak, z faktury takiej można na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT. Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej […]

 • Dokumentowanie sprzedaży towarów z magazynu konsygnacyjnego

  Pytanie: Firma prowadzi sprzedaż w kraju z magazynu konsyganacyjnego. 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym występuje zawsze w chwili wydania towaru , która jest dla nas datą sprzedaży :; czy możemy zastosować uproszczenie i wystawić na wszystkie pobrania w danym miesiącu jedną fakturę z datą sprzedaży danego m-ca np. Pobrania za styczeń data sprzedaży styczeń? […]

 • Wynajem miejsc na placu parkingowym a kasy rejestrujące

  Pytanie: Wynajmujemy powierzchnie wolnego placu zakładowego na parkowanie pojazdów-osobom fizycznym i firmom. Z każdą z nich podpisujemy umowę na wynajem. Wszystkim na początku każdego miesiąca (z góry) wystawiamy faktury i przekazujemy odbiorcom. Posiadamy kasę fiskalną. Czy mam obowiązek wystawiania paragonu do przelewu bankowego za należność z tytułu parkowania od osób fizycznych? Odpowiedź: W zakresie w jakim świadczone […]

 • Obrót nieruchomościami a kasy rejestrujące

  Pytanie: Spółka prowadzi handel oraz sprzedaż deweloperską. Od długiego czasu posiada już kasy fiskalne, czy obrót nieruchomościami (t.j. fakturowanie zaliczek, sprzedaży) może podlegać zwolnieniu z stosowania kasy. Czy skoro już mamy kasy fiskalne to powinniśmy każdą sprzedaż dla osób fizycznych nabijać na kasę? Odpowiedź: Nie, dokonywane na rzecz osób prywatnych dostawy (sprzedaż) nieruchomości nie muszą być ewidencjonowane […]

 • Dzień dokonania dostawy nieruchomości

  Pytanie: Który dzień uważa się za dzień dokonania dostawy nieruchomości, dzień podpisania aktu notarialnego czy dzień wystawienia faktury w przypadku sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT? Odpowiedź: Co do zasady, datą dokonania dostawy budynku, lokalu, budowli lub grunt jest data sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Uzasadnienie: Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (w tym budynków, lokali, budowli […]

 • Zaliczki a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Jako przedsiębiorca korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do limitu obrotów. W 2016 pobrałem na wykonanie usług szkoleniowych od klientów zaliczki w kwocie 50.000 zł. Szkolenie odbyło się w marcu 2017 r. W marcu 2017 r. zakończyłem świadczenie usługi. Czy kwotę otrzymanych zaliczek w kwocie 50.000 zł mam wliczać do obrotu zwolnienia z VAT za […]

 • Brak sprzedaży zwolnionej od podatku VAT w danym miesiącu a obowiązek stosowania proporcji

  Pytanie: Podatnik VAT w zakresie swoich usług jako jedną z nich ma usługę udzielania pożyczek, które są zwolnione z VAT. W związku z tym ma on ustaloną proporcje. Jest to jednak sprzedaż incydentalna. Czy jeśli w danym miesiącu Podatnik nie dokonał sprzedażny zwolnionej, czy koszty w tym samym miesiącu mogą być uznane jako całkowicie związane ze […]

 • Otrzymanie faktury z podatkiem VAT dotyczącej usługi opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta fakturę wystawioną z 23% VAT, ale wiemy, że faktura ta jest błędnie wystawiona, ponieważ powinna zostać wystawiona jako odwrotne obciążenie (zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy). Czy mamy prawo do odliczenie vat naliczonego od takiej faktury, gdy wiemy, że nie będzie ona skorygowana? A co w […]

 • Stawka VAT na fakturze wystawianej w procedurze odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Firma nabywa usługi od podwykonawców, faktury wystawiane są w procedurze odwrotnego obciążenia, zdarza się że kontrahent w stawce VAT wpisuje zw albo np. Czy taka faktura wystawiona jest prawidłowo, czy możemy ją zaksięgować? Jak należy prawidłowo wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia? Odpowiedź: Mimo że faktury wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia ze stawkami „ZW” lub „NP” […]

 • Usługi pompowania betonu a odwrotne obciążenie

  Pytanie: Świadczę usługi samochodem specjalnym- pompa do betonu. Usługi moje polegają na przepompowywaniu betonu z samochodu tzw gruszki do wcześniej przygotowanego np. szalunku, fundamentów itp. Czy moje usługi które wykonuję jako podwykonawca są opodatkowane stawka vat 23% czy o.o.? W załaczniku nr 14 do ustawy o Vat podane jest PKWiU 43.99.40.0 – roboty betoniarskie które obejmują […]

 • Świadczenie usługi na rzecz inwestora bezpośredniego a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

  Pytanie: Przedsiębiorca podpisuje umowę z inwestorem (deweloperem) na wykonanie instalacji elektrycznych (PKWIU: 43.21.10.1, 43.21.10.2) Przedsiębiorca jest głównym wykonawcą instalacji elektrycznych. Czy wystawia faktury sprzedaży na wykonanie tych instalacji dla inwestora (dewelopera) z VAT czy na odwrotne obciążenie – zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy o VAT? Odpowiedź:Do wskazanych usług mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. […]

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a kasowa metoda rozliczania podatku VAT

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku VAT metodą kasową i składam deklaracje kwartalne. W miesiącu styczniu wystawiłem fv za wykonaną usługę budowlaną jako podwykonawca na odwrotne obciążenie z terminem zapłaty 10.02.2017 r. i w tym też dniu zapłata nastąpiła. Mam pytanie kiedy powinienem wykazać sprzedaż w informacji podsumowującej VAT-27 – w miesiącu styczniu […]

 • Montaż paneli i desek podłogowych a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

  Pytanie: Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży paneli i desek podłogowych. W ramach prowadzonej działalność świadczę również usługi montażu tych paneli. Korzystam z usług podwykonawców , montażystów tychże podłóg. Jeden z kontrahentów oznajmił że nie wystawi mi faktury z odwrotnym obciążeniem gdyż on nie ma zapisane w umowie że wykonuje zlecenie w ramach podwykonawstwa.Nie wystarczają […]

 • Montaż okien a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

  Pytanie: Firma swiadczy uslugi montażu wyprodukowanych przez siebie okien. Usługi te są wykonwany na rzecz różnych odbiorców. Czasami usługa jest wykonywana na rzecz generalnego wykonawcy, a czasami bezpośrednio dla dewelopera, który jest jednocześnie inwestorem. Kiedy należy zastosować procedurę odwrotnego obciążenia, a kiedy można zastosować zasady ogólne? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w przypadku […]

 • Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

  Pytanie: Na kiedy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy beztransakcyjnym przemieszczeniu (WNT) z Niemiec do Polski? Kontrahent wykonywał na terenie Niemiec dla nas usługę na powierzonym przez nas mu materiale. 1. Czy w dacie odbioru towaru od dostawcy? (my organizujemy transport)? 2. Czy w dacie faktycznego przyjazdu towaru do Polski (do naszego magazynu). 3. Czy 15 […]

 • Sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej a VAT

  Pytanie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności kupiła samochód osobowy od osoby fizycznej. Czy przy sprzedaży tego samochodu powinna odprowadzić VAT należny? Odpowiedź: Jeżeli do dostawy (sprzedaż) przedmiotowego samochodu spółka zastosuje procedurę opodatkowania marży oraz kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia, podatek należny VAT z tytułu tej dostawy (sprzedaży) nie wystąpi. W przeciwnym razie podatek należny VAT z […]

 • Zakup i sprzedaż towaru bez przywozu do Polski

  Pytanie: Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT spowoduje zakup towaru z USA oraz ich odsprzedaż do Iranu bez odprawy celnej? Przesyłka po przylocie nie wejdzie na obszar celny Polski, do momentu wysyłki do Iranu będzie składowana w magazynie celnym. Odpowiedź: Przedmiotowa dostawa (sprzedaż) towaru stanowić będzie odpłatną dostawę towarów poza terytorium kraju. Dostawa ta powinna zostać udokumentowana […]

 • Miejsce świadczenia usługi wywozu odpadów z budowy

  Pytanie: Usługa wywozu odpadów z budowy jest świadczona przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski oraz nieposiadającego siedziby w Polsce, zarejestrowanego do celów VAT w Polsce. Z jaką stawką wystawić fakturę za tą usługę? Czy ze stawkę NP (patrząc na artykuł 28b uptu) czy ze stawką krajową 8% (patrząc […]

 • Świadczenie usług trenera personalnego a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Jestem trenerem personalnym. Podpisuję umowę z klientem na przeprowadzenie treningu na sali gimnastycznej w określonym okresie czasu. W tym czasie zajmuję się jedną osobą, która ćwiczy pod moim nadzorem. W razie nieprawidłowego wykonywania ćwiczenia, informuję o tym klienta i podpowiadam jak powinno być ono wykonane poprawnie. Usługi zaklasyfikowałam do grupy 85.51.Z. Proszę o odpowiedź czy […]

 • Usługa prawna świadczona dla kontrahenta z Norwegii a VAT

  Pytanie: W jaki sposób rozliczyć VAT od usługi prawnej świadczonej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii? Odpowiedź: Świadczenie usługi prawnej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Świadczenie takiej usługi powinno zostać udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (a w zamian z adnotacją odwrotne obciążenie) oraz […]

 • Moment powstania prawa do odliczenia z faktury za licencję

  Pytanie: Otrzymujemy fakturę za licencję na korzystanie z oprogramowania. Faktura jest wystawiana z góry za kwartał. Sprzedawca wystawia fakturę np. 1 marca i tę samą datę podaje jako datę wykonania usługi. Kwartał, za który jest wystawiona faktura to marzec, kwiecień, maj. Kiedy mamy prawo rozliczyć VAT należny, zakładając, że fakturę otrzymaliśmy w marcu, a zapłacimy np. […]

 • Odsprzedaż usługi szkolenia w Niemczech

  Pytanie: Otrzymaliśmy rachunek z firmy niemieckiej z niemieckim VAT na szkolenie naszego pracownika, które odbyło sie w Niemczech. Jestesmy zarejestrowani również jako podatnik VAT w Niemczech a wiec zwrócimy sie z do Urzędu Niemieckiego o jego zwrot. Pracownik, który przeszedł szkolenie, został zobowiązany do pokrycia 30% kosztów szkolenie osobiście. W jaki sposób powinnismy wystawić fakture pracownikowi? […]

 • Opodatkowanie samochodów w ramach remanentu likwidacyjnego VAT

  Pytanie: Zamykam działalność gospodarczą w której posiadałem środki transportu. Jeden samochód wniosłem oświadczeniem z majątku prywatnego i nie odliczałem podatku vat, drugi zaś kupiłem na fakturę z możliwością odliczenia 50% VAT. Od kosztów ekspluatacyjnych odliczałem od obu samochodów 50% podatku vat. Oba samochody chcę przenieść do majątku prywatnego. Czy samochody powinienem wykazać w remanencie likwidacyjnym oraz […]

 • Rozliczenie faktury korygującej zaliczkę

  Pytanie: Jak należy wykazać fakturę korygującą zaliczkę w deklaracji? Fakturę wystawiono 10.10.2016 r., otrzymaliśmy zwrot podpisanej przez prezesa spółki korekty w dniu 22.12.2016 r., ale bez wpisanej daty otrzymania. W której deklaracji powinna być wykazana korekta – w 11/2016 czy w 12/2016? Faktury wysłano listem zwykłym. Odpowiedź: W celu ustalenia w jakiej deklaracji VAT-7 należy ująć przedmiotową […]

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej przed wprowadzeniem w Polsce podatku VAT

  Pytanie: Do działalności gospodarczej został zakupione nieruchomości (magazyny) przed wejściem w życie podatku VAT przed 1993 r. W tym roku przedsiębiorca zamierza je sprzedać. Czy sprzedaż ich będzie podlegała podatku VAT? Nieruchomość ta nie była ulepszana w ostatnich 5 latach. Odpowiedź: Dostawa (sprzedaż) przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku. Uzasadnienie: W […]

 • Zmniejszenie ceny towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

  Pytanie: W grudniu 2016 r. firma w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupiła towar od firmy niemieckiej. W styczniu 2017 r. otrzymała korektę na zmniejszenie ceny zakupionego w grudniu towaru. Czy korektę tę należy ująć do deklaracji VAT za styczeń 2017 r. oraz VAT-UE też w styczniu 2017 r. ze znakiem ujemnym? Odpowiedź: Tak, korektę, o której mowa, należy […]

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej przed wprowadzeniem w Polsce podatku VAT

  Pytanie: Do działalności gospodarczej został zakupione nieruchomości (magazyny) przed wejściem w życie podatku VAT przed 1993 r. W tym roku przedsiębiorca zamierza je sprzedać. Czy sprzedaż ich będzie podlegała podatku VAT? Nieruchomość ta nie była ulepszana w ostatnich 5 latach. Odpowiedź: Dostawa (sprzedaż) przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku. Uzasadnienie: W […]

 • Zmniejszenie ceny towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

  Pytanie: W grudniu 2016 r. firma w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupiła towar od firmy niemieckiej. W styczniu 2017 r. otrzymała korektę na zmniejszenie ceny zakupionego w grudniu towaru. Czy korektę tę należy ująć do deklaracji VAT za styczeń 2017 r. oraz VAT-UE też w styczniu 2017 r. ze znakiem ujemnym? Odpowiedź: Tak, korektę, o której mowa, należy […]

 • Stosowanie stawki 0% do zaliczek dotyczących eksportu towarów

  Pytanie: W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy częściową wpłatę na poczet eksportu. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową na otrzymaną kwotę ze stawką VAT 0% i wykazaliśmy w deklaracji VAT za listopad jako eksport. W grudniu 2016 r. wpłynęła do nas zapłata za wystawione w grudniu 2016 r. faktury eksportowe pomniejszona o zaliczkę z listopada. Na jednej z faktur pokazano […]

 • Faktury korygujące wystawiane osobom prywatnym

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (z VAT) zajmuje się sprzedażą internetową. Wśród naszych klientów przeważają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż dokumentujemy fakturami. Klienci posiadają prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty zakupu. W takiej sytuacji klient odsyła do nas towar, a my przekazujemy na jego rachunek bankowy środki pieniężne. W takiej sytuacji […]

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a treść zawieranych umów

  Pytanie: Jednostka jest wykonawcą usług budowlano-montażowych w obiektach przemysłowych na terytorium Polski. Korzysta również z usług podwykonawców, którzy świadczą usługi z katalogu usług załącznika nr 14 znowelizowanej Ustawy VAT obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. Jaki powinien być zapis w umowach z podwykonawcą, aby kontrahent wystawił dla naszej jednostki fakturę z odwrotnym obciążeniem w przypadku […]

 • Wykup ubezpieczenia OC członków zarządu a VAT

  Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu polisy ubezpieczeniowej OC członków zarządu. Członkowie zarządu nie ponosili ciężaru finansowego zakupionej polisy OC. Czy w takim przypadku wystąpi nieodpłatne świadczenie usług i konieczność zapłaty podatku VAT należnego? Spółdzielnia nie odliczała vatu od zakupionej polisy. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa nieodpłatnie świadczy zwolnione od podatku VAT usługi ubezpieczeniowe. Konsekwencją zwolnienia jest […]

 • Opodatkowanie VAT i CIT usługi budowlanej wykonywanej poza terytorium Unii Europejskiej

  Pytanie: Spółka wykonuje prace budowlane dla klienta islandzkiego w Islandii. W związku z tym musiała zarejestrować się dla celów VAT w Islandii. W jaki sposób powinny być wykazywane faktury sprzedaży wystawione z islandzkim numerem NIP? Czy stanowią one przychód opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce, a tylko nie powinny być wykazywane w polskim rejestrze VAT? W jaki […]

 • Zakup usługi naprawy od zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP

  Pytanie: Polski przedsiębiorca (KPiR+VAT) otrzymał od kontrahenta fakturę za naprawę plandeki. Na fakturze tej widnieje nazwa kontrahenta oraz adres i NIP angielski, kwota netto oraz VAT 0% z adnotacją, że VAT będzie rozliczony przez nabywcę. Czy z taką fakturę należy rozliczyć jako import usług? Usługa została wykonana na terenie kraju. Na fakturze można odnaleźć również polski […]

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia oraz transakcje unijne a możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-7K

  Pytanie: Podatnik będący małym podatnikiem składa deklaracje kwartalne VAT-7K, przy czym nie jest kasownikiem. Podatnik działa w branży budowlanej w dużej części dla biznesu jako podwykonawca. Ponadto podatnik czasami kupuje maszyny w ramach WNT. VAT-27 i VAT-UE (jeśli jest potrzeba) składane są miesięcznie. Urząd Skarbowy twierdzi, że sprzedażowe odwrotne obciążenie i transakcje unijne wykluczają podatnikowi możliwość […]

 • Sprzedaż napojów przy wykorzystaniu automatu a VAT

  Pytanie: Spółka będąca dużym podatnikiem prowadzi działalność hotelową. Cała sprzedaż w Spółce podlega fiskalizacji. W hotelu zostały umieszczone automaty serwujące napoje gorące jak: kawa, herbata, mleko, itp. Wsad do automatów spółka kupuje od firmy użyczającej urządzenie (automat). Po wrzuceniu 2 zł klient otrzymuje gotowy napój. Automat działa od 16 czerwca 2016 r. Pierwsza zagregowana gotówka została […]

 • Pobieranie opłaty rezerwacyjnej a VAT

  Pytanie: Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową. Produkujemy i sprzedajemy towary innym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Dla osób fizycznych prowadzimy ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. Jako dodatkową działalność wprowadziliśmy działalność deweloperską i budujemy osiedle domów szeregowych. Będziemy je sprzedawać osobom prywatnym. Jako zabezpieczenie pobieramy opłatę rezerwacyjną, która nie podlega zwrotowi. Czy opłata rezerwacyjna, ze względu iż wpłaca ją osoba […]

 • Świadczenie usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji UBER a VAT

  Pytanie: Świadczę usługi przewozu osób samochodem osobowym we współpracy z firmą UBER. Nie mam licencji na przewóz osób taksówką (ani żadnej innej). W CEIDG zgłosiłem działalność gospodarczą pod symbolem PKD 49.39.Z. Za wyświadczone przewozy osób firma UBER wystawia w moim imieniu faktury dla osób, którym wyświadczyłem usługę przewozu ze stawką vat w wysokości 8%. Poinformowano mnie, […]

 • Usługa wykonania projektu zagranicznego budynku a VAT

  Pytanie: Sytuacja wygląda następująco: firma polska realizuje na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa projekt budynku, który powstanie na terenie Niemiec. Temu przedsiębiorstwu (na terenie Polski) są przekazywane wyniki zlecenia – dokumentację projektową, a także fakturę za jej wykonanie. Nie wiemy w jaki sposób będzie on tą dokumentacją rozporządzał. Jest to firma wykonawcza i pewnie na podstawie tej dokumentacji […]

 • Odliczenie VAT od zakupów dotyczących samochodu pomocy drogowej

  Pytanie: Czy przysługuje pełne (100%) odliczenie VAT od wydatków na paliwo i inne wydatki eksploatacyjne od samochodów specjalnych tj. pomoc drogowa? Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym podatnik w działalności użytkuje samochody specjalne (pomoc drogowa) – w dowodzie rejestracyjnym sa powyższe adnotacje. Dwa samochody mają wpis, że liczba miejsc siedzacych wynosi – w jednym 6 w […]

 • Sprzedaż ze sklepu internetowego dla nabywcy z innego państwa UE a VAT

  Pytanie: Jak opodatkować sprzedaż wysyłkową sklepu internetowego dla odbiorcy z kraju UE?Firma jest podatnikiem VAT czynnym, dokonuje transakcji wewnątrzunijnych. Firma ewidencjonuje sprzedaż dla osób fizycznych w kasach fiskalnych. Przypadek 1: odbiorcą towaru wysyłanego z Polski jest klient w Niemczech (osoba fizyczna ) lub przedsiębiorca nie będący czynnym podatnikiem VAT- wystawiamy paragon z kasy fiskalnej – towar […]

 • Refakturowanie kosztu przedłużenia domeny internetowej

  Pytanie: Firma otrzymała fakturę za przedłużenie okresu rejestracji domeny. Koszty te mają być refakturowane na inną firmę. Jaka data zakończenia usługi ma widnieć na fakturze skoro okres rejestracji domeny to 2016.12.07-2017.12.07? Odpowiedź: Na przedmiotowej refakturze data wykonania (zakończenia wykonywania) usługi nie powinna być wskazywana. Uzasadnienie: W przypadku usług o charakterze ciągłym (a taki charakter ma usługa rejestracji czy […]

 • Refaktura usługi, której nabycie stanowiło import usług

  Pytanie: Czy refaktura usługi nabytej w ramach importu usług ( zakup od firmy niemieckiej – podatnika VAT UE) przez polskiego podatnika posiadającego NIP UE na rzecz innego polskiego podatnika będzie opodatkowana w Polsce stawką 23%. Usługa polega na zakupie dostępu do sygnału udostępnionego w internecie (usługi telematyki). Usługa jest refakturowana, ponieważ odbiór sygnału odbywa się […]

 • Rozliczenie importu usługi transportowej

  Pytanie: Jak wykazać i jaką stawką opodatkować import usług na trasie Szwajcaria – Polska? Usługę świadczyła na naszą rzecz firma transportowa szwajcarska. Odpowiedź: Import usługi, o której mowa, jest opodatkowany stawką 0% (jeżeli spełnione są warunki zastosowania stawki 0% do usługi transportu międzynarodowego) albo stawką 23% (w przeciwnym wypadku). W pierwszym wypadku import usług należy wykazać tylko […]

 • Powstanie obowiązku podatkowego oraz kurs przeliczeniowy z tytułu importu usług

  Pytanie: Spółka komandytowa otrzymała od kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę we Francji fakturę za opłatę członkowską za udział w programie D&R Partner Program, opłata członkowska obejmuje okres od 21-10-2016 do 20-10-2017 r. Faktura została wystawiona w dniu 19-10-2016 r., natomiast spółka dokonała zapłaty w dniu 31-10-2016 r. Kiedy powstanie obowiązek z tytułu importu usług oraz jaki kurs […]

 • Wpłata na rachunek powierniczy a faktura zaliczkowa

  Pytanie: W którym momencie należy wystawić fakturę VAT za wpłatę zaliczki na mieszkanie zakupione od dewelopera, gdy rata wpływa na rachunek powierniczy otwarty? W którym momencie z takiej faktury powstaje obowiązek podatkowy? Odpowiedź: Obowiązek podatkowy z tytułu wpływu środków na mieszkaniowe rachunki powiernicze powstaje dopiero w momencie, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego nimi dysponowania. Również dopiero […]

 • Informacja VAT-27 a zaliczki

  Pytanie: Wystawiam fakturę zaliczkową do zaliczki na towar rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia. Czy taka zaliczka powinna zostać wykazana w informacji VAT-27? Odpowiedź: Tak, zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów, dla których – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – podatnikiem jest nabywca, należy wykazywać w informacjach podsumowujących VAT-27 (a precyzyjniej – w informacjach tych powinny być wykazywane […]

 • Skutki VAT wymiany towaru na wolny od wad

  Pytanie: Jesteśmy Spółką zajmującą się handlem towarami budowlanymi. W roku 2015 sprzedaliśmy kontrahentowi deskę tarasową, która następnie została zareklamowana przez klienta . Próbki towaru zostały przesłane do ekspertyzy. Ekspertyza potwierdziła, że jest to wada ukryta towaru i deski nie nadają się do dalszej sprzedaży. W związku z powyższym wymieniliśmy klientowi towar na wolny od wad oraz […]

 • Otrzymanie zapłaty za pośrednictwem PayPala a zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi sprzedaż za pośrednictwem portalu Etsy. Płatność za produkty wystawione na Etsy odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy to Paypal, drugi to tzw. Etsy Payments (jest to coś na wzór PayU z Allegro). Tak więc płatność wpływa na wirtualne konto na Etsy i stamtąd zbiorczo np. raz w miesiącu można […]

 • Usługi wyżywienia w żłobku a kasa rejestrująca

  Pytanie: Założyłem jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której planuję prowadzić żłobek. Czy na usługi żywienia dzieci będę musiał od samego początku mieć zainstalowaną kasę fiskalną? Odpowiedź: Tak, w związku ze świadczeniem usług wyżywienia dzieci będzie Pan musiał od początku mieć zainstalowaną kasę rejestrującą. Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz […]

 • Wycofanie nieruchomości z firmy w celu jej prywatnego wynajmowania

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarcza chce wycofać z działalności nieruchomości w postaci gruntu, budynku , placu ,oświetlenia , ogrodzenia na cele prywatne, która była w części finansowana dotacja. Nieruchomość zamierza następnie wynajmować jako podatnik VAT do spółki. Czy przy wycofaniu nieruchomości będzie ono opodatkowane VAT z tytułu przekazania, czy można zastosować zwolnienie? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji […]

 • Remanent VAT a inwestycja w obcym środku trwałym

  Pytanie: Spółka cywilna ulega rozwiązaniu i zaprzestaje wykonywania czynności opodatkowanych. W trakcie swej działalności poniosła nakłady na obcy środek trwały (budynek). Jakie obowiązki w zakresie VAT powstaną w odniesieniu do poniesionych nakładów? Budynek jest współwłasnością wspólników oraz osoby trzeciej. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji rozwiązanie spółki cywilnej nie spowoduje konieczności opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej inwestycji w obcym środku […]

 • Otrzymanie faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Kiedy spółka powinna ująć fakturę korygującą na zwrot towaru w procedurze odwrotnego obciążenia, gdy fakturę otrzymała z opóźnieniem (faktura korygująca wystawiona w lipcu, otrzymana w sierpniu – po dniu złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec)? Czy faktury wewnętrzne należy wystawić w lipcu i robić korektę deklaracji VAT-7, czy na bieżąco w sierpniu, w momencie otrzymania? Odpowiedź: Korekta […]

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT

  Pytanie: Rolnik, czynny podatnik VAT, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (pt. usługi na rzecz rolnictwa). Być może charakter prowadzonej działalności będzie bardzo zbliżony do tej, którą wykonuje jako rolnik. W związku z byciem rolnikiem – czynnym podatnikiem vat, składa deklaracje vat kwartalne. Czy rozpoczynając działalność dalej zachowa prawo do deklaracji kwartalnych? Czy obroty z tyt. działalności […]

 • Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług nauki gry na instrumentach

  Pytanie: Prywatna szkoła muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. Co do zasady są to kursy grupowe. Czy prawidłowe będzie opodatkowanie stawką VAT 8% sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na instrumentach – tak samo jak w przypadku sprzedaży karnetów np. na zajęcia fitness – zgodnie z poz. 186 zał. nr 3 do ustawy o […]

 • Podział majątku małżonków a VAT

  Pytanie: Każde z małżonków prowadziło zarejestrowaną na siebie indywidualną działalność. Majątek firmowy był zakupiony w trakcie trwania małżeństwa tylko na firmę żony (grunty, maszyny, samochody, budynki). Od większości środków trwałych odliczono VAT. Małżonkowie są już po rozwodzie. Po rozwodzie została założona sprawa o podział majątku. 01.02.2018 r. byli małżonkowie postanowili przekazać część środków trwałych z firmy […]

 • Mechanizm podzielonej płatności a faktoring

  Pytanie: W jaki sposób będzie realizowany faktoring w sytuacji zamiaru wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności skoro nabycie wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom (faktorantom) wobec ich dłużników (odbiorców) odbywa się przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze (np. banki)? Odpowiedź: Uważam, że w przypadkach takich podatnicy (nabywcy) będą mogli korzystać z mechanizmu podzielonej płatności dokonując wpłat kwot podatku VAT na rachunek VAT innych podmiotów […]

 • Rozliczenie rabatu dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

  Pytanie: Jesteśmy osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Współpracujemy z firmą irlandzką, od której dokonujemy zakupów towarów i materiałów w ramach WNT. W dniu 30 stycznia 2018 otrzymaliśmy fakturę korygującą zmniejszającą zakup materiału. Faktura korygująca wystawiona jest z datą 20 lipiec 2017 r. W którym miesiącu mamy skorygować podatek należny WNT i podatek naliczony WNT dot. tej […]

 • Prawo do odliczenia w stosunku do zakupów dokonanych w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT

  Pytanie: Spółka z o.o. nie składała deklaracji Vat za kwartały 2017 r. US wykreślił firmę w X 2017 r. Złożono deklaracje za 3 kwartały z czynnym żalem i wnioskiem o przywrócenie do rejestru czynnych podatników Vat. Uzasadniła trudną sytuacją, życiową, zdrowotną i finansową. Czy za czwarty kwartał może złożyć deklarację z wykazanym podatkiem naliczonym i należnym, […]

 • Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług medycyny chińskiej, zielarstwa i akupunktury

  Pytanie: Moja klientka otworzyła firmę Zielarstwo i Akupunktura. W ramach działalności podała następujące PKD 85.59.B, 47.91.Z, 47.99.Z, 86.90.D, 86.90.E Zamierza sprzedawać zioła, akupunkturę, propagować zdrowe odżywianie wszystko zgodne z medycyną chińska, sprzedawać wiedzę z zakresu medycyny chińskiej. Mogłoby się zdarzyć że czasami przy wykonywaniu swoich usług będzie udzielać porad. Planuje sprzedawać swoje usługi online. Wiadomo doradztwo […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dostępu do serwisu komputerowego

  Pytanie: Spółka sprzedaje subskrypcje na dostęp do systemu komputerowego. Przykładowy tytuł faktury sprzedażowej: subskrypcja na okres 15/12/2017 – 14/03/2018. Kiedy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy w VAT (płatność za fakturę może być w miesiącu jej wystawienia lub późniejszym)? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk. Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2014 r. nie obowiązuje […]

 • Likwidacja działalności gospodarczej przy kontynuowaniu wynajmu prywatnego

  Pytanie: Osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT od 01.06.2016 r. prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie świadczy usługi wynajmu prywatnego majątku. Czy powinna odprowadzać podatek VAT również z tytułu świadczenia usług najmu? Czy jeżeli zakończy działalność gospodarczą może złożyć VAT-Z, ze wskazaniem zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych z dniem 24/06/2016, jeżeli wynajem nadal trwa? Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, świadczy […]

 • Sprzedaż dokonana komornika a deklaracje VAT składane przez dłużnika

  Pytanie: Chociaż w przypadku sprzedaży przez komornika sądowego w drodze egzekucji składnika majątku podatnika podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy związany z dostawą ciąży na tym podatniku, to podatek ten oblicza, pobiera i wpłaca organowi podatkowemu działający w charakterze płatnika komornik, który również wystawia w imieniu i na rzecz podatnika fakturę VAT. Czy w tej […]

 • Odszkodowanie za wywłaszczenie z wieczystego użytkowania pod budowę drogi

  Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu VAT odszkodowanie za wywłaszczenie z wieczystego użytkowania pod budowę drogi krajowej? Jest plan zagospodarowania przestrzennego na tę niezabudowaną działkę (będącą w wieczystym użytkowaniu). Odpowiedź: Jeżeli z planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę, o której mowa, wynika, że jest ona przeznaczona pod budowę drogi, jej dostawa (do której dochodzi na skutek wywłaszczenie z wieczystego użytkowania za […]

 • Wysokość VAT z tytułu wynajmu apartamentu w celu podnajmu krótkoterminowego

  Pytanie: Czy właściciel apartamentu wypoczynkowego ma prawo stosować 8% stawkę VAT, jeśli apartament udostępnia turystom poprzez umowę z firmą pośredniczącą, która otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi zakwalifikowanie swojej działalności do PKWiU 68.20.11.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi” a nie PKWiU 55? Urząd Statystyczny w Łodzi pisze: „Wymienione w piśmie udostępnianie przez […]

 • Usługi wydawania opinii a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Lekarz prowadzi prywatną praktykę lekarską (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie podlegająca podatkowi VAT. W  grudniu wystawiła lekarka opinię medyczną na rzecz koncernu farmaceutycznego , czy powyższa czynność obliguje na bycie czynnym podatnikiem VAT (limitu 200 tys. zł podatnik nie przekracza)? Odpowiedź: Wykonanie wskazanej usługi nie wyłączyło możliwości korzystania przez lekarza ze zwolnienia podmiotowego. Nadal może on korzystać […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów

  Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. sprzedał towar szwajcarskiemu kontrahentowi, zgłoszeń celnych dokonał w styczniu 2016 r,, dokumenty potwierdzające wywóz otrzymał 22 stycznia. W której deklaracji powinien wykazać tę sprzedaż? W grudniowej czy styczniowej? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy w przedstawionej sytuacji doszło do dokonania dostawy towaru oraz czy przed jej dokonaniem podatnik, o […]

 • Przekształcenie spółki a aktualizacja VAT-R

  Pytanie: Spółka akcyjna została przekształcona aktem notarialnym w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22.12.2017 r. Czy dla celów podatku VAT jest to nadal ten sam podatnik? Czy należy dokonać aktualizacji na druku VAT-R i z jaką datą – datą uchwały, czy datą rejestracji zmian w KRS? Odpowiedź: Dla celów podatkowych, w tym VAT, spółka z o.o. […]

 • Sprzedaż nabytych wierzytelności a VAT

  Pytanie: Osoba fizyczna (podatnik VAT czynny) nabyła wierzytelność o wartości 1 mln zł w ramach prowadzonej działalności osoby fizycznej za kwotę przelewu wierzytelności 500 tys. Otrzymał wyłącznie umowę, Cedent nie wystawił faktury. Planuje dalszą sprzedaż wierzytelność innemu podmiotowi (spółce z o.o.) za podobną kwotę. Jak należy dokumentować transakcje przelewu wierzytelności pomiędzy podmiotem Vatowcem, a nabywcą (sp. […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania kosztów ochrony obiektu

  Pytanie: Spółka refakturuje usługi ochrony obiektu – fakturę za ochronę za grudzień otrzymała na początku stycznia 2018 r. (VAT naliczony będzie odliczony w deklaracji za styczeń 2018 r.). Spółka wystawiła refakturę za ochronę za grudzień 2017 r. z datą grudzień 31.12.2017 r. Czy obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu tej faktury powstanie w deklaracji za grudzień […]

 • Księgowanie w ewidencji VAT otrzymywanych faktur korygujących zmniejszających

  Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym ,co miesiąc otrzymujemy kilka faktur korygujących do dokonanych w poprzednich miesiącach zakupów samochodów czy części/zwroty , rabaty/ Proszę o potwierdzenie, czy jeśli przed wysłaniem deklaracji Vat-7 np.za m-c grudzień, w styczniu wpłyną do firmy korekty zmniejszające vat naliczony od zakupów dokonanych i uwzględnionych w rozliczeniu vat za miesiąc grudzień , należy te […]

 • Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez komitenta

  Pytanie: Proszę o opinię w sprawie odliczenia VAT z faktury wystawionej przez komitenta komisantowi. Zawarliśmy umowę komisu na podstawie której sprzedajemy na rzecz komitenta nasiona gospodarstwom rolnym. Umowa komisu jest zgodna z KC. Komitent na podstawie naszego zamówienia wystawia fakturę na dostawę towarów do komisanta (czyli dla naszej Spółki). Faktura nie zawiera określenia „metoda kasowa”. Proszę […]

 • Wystawienie rachunku przez podatnika zwolnionego podmiotowo

  Pytanie: Jestem zwolniona z vat (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Czy mogę wystawić rachunek? Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby wystawiła Pani dokument zatytułowany rachunkiem. Dokument ten w istocie będzie fakturą. Uzasadnienie: Na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) […]

 • Zakup towarów w sklepach Biedronka a mechanizm odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Podatnik dokonuje zakupów w sieci Jeronimo Martins w sklepach Biedronka rozsianych po całej Polsce. Zakupy dokonywane są celem odsprzedaży opodatkowanej stawką 23 %. Sieć ta nie jest hurtownikiem tylko detalistą i nie ma możliwości wystawienia faktury na odwrotne obciążenie po przekroczeniu limitu 20 tys netto. Wystawia faktury ze stawką 23 % na te produkty. Czy […]

 • Wysokość VAT z tytułu sprzedaży usług medycznych zagranicznej firmie

  Pytanie: Z jaką stawką zafakturować usługi medyczne świadczone przez polski szpital w Polsce na rzecz odbiorcy z USA (firma)? Pacjenci przyjeżdżają na leczenie do Polski, ale koszty pokrywa firma amerykańska i na nią wystawiamy faktury. Odpowiedź: Wskazane usługi medyczne należy dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między […]

 • Handel samochodami a zwolnienie VAT

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o handel samochodami. Czy w związku z tym tracę prawo do zwolnienia z podatku vat z art. 113? Nadmieniam, że handlować będę używanymi samochodami na terenie Polski. Czy samochody którymi zamierzam handlować (używane, handel […]

 • Zakup usługi pośrednictwa turystycznego

  Pytanie: Spółka zarejestrowana w Polsce świadcząca usługi turystyczne otrzymała od podmiotu z niemieckiego notę uznaniową, która dotyczy prowizji od sprzedaży usług turystycznych. Nota uznaniowa została naliczona przez podmiot niemiecki bez VATu z dopiskiem REVERSE CHARGE. W związku z tym rodzi się pytanie jaka powinna być zastosowana stawka VAT oraz w jakiej pozycji w deklaracji VAT7 powinna […]

 • Kilka sklepów a obowiązek przesyłania plików JPK

  Pytanie: Firma Handlowa prowadzi sprzedaż w trzech miastach, dla każdego sklepu jest prowadzona oddzielna księga przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT, z których na koniec miesiąca sporządzane jest zestawienie, a na jego podstawie sporządzana jest deklaracja VAT i wyliczany podatek dochodowy. Czy firma może wysyłać pliki JPK z każdego sklepu oddzielnie i zestawienie, czy musi to […]

 • Zakup i przekazanie nagród w konkursie dla dzieci pracowników

  Pytanie: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia spółka zorganizowała konkurs na najlepszą bombkę, którą wykonywały dzieci pracowników. Z tej okazji zakupiono nagrody w postaci zabawek oraz torby. Cena jednostkowa prezentu przekracza 100 zł. Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT od nabycia? Czy powinniśmy opodatkować nieodpłatne przekazanie? Posiadamy listę prezentów z poświadczeniem odbioru przez rodzica. Odpowiedź: Bezpieczniejsze jest […]

 • Usługi w dziedzinie geofizyki a odwrotne obciążenie

  Pytanie: Mój klient pyta mnie czy słusznie wystawił fakturę z vat zamiast odwrotnego obciążenia. „To jest obsługa geotechniczna, wykonywanie badań urządzeniem VSS, które wykonuje pomiary gruntu na powierzchni ziemi. Po linii wygląda to tak: A – główny wykonawca B(mój klient) – podwykonawca i wystawilismy im fakturę VAT +23% C – nasz podwykonawca, wystawił nam fakturę VAT […]

 • Czas na wystawienie faktury do paragonu

  Pytanie: Wystawiłam paragon w miesiącu styczniu – sprzedaż została ujęta i zaewidencjonowana w raporcie okresowym. Ile mam czasu na wystawienie faktury do paragonu, jeśli klient jej zażąda? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli klientem będzie: osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą? Odpowiedź: Czas na wystawienie przez Panią faktury do paragonu zależy od tego, kiedy klient zażąda wystawienia faktury. Dotyczy to […]

 • Wysokość VAT z tytułu świadczenia usługi montażu dachu

  Pytanie: Czy montaż dachu (na budynku o powierzchni do 300 metrów kwadratowych) wraz z materiałem, gdzie materiał stanowi 85% ceny, a usługa 15%, traktuje się jako usługę kompleksową? Czy mozna zatem sprzedać ja w stawce 8%? Obecnie stanowisko fiskusa niejednoznacznie interpretuje problem usług kompleksowych. Odpowiedź: Jeżeli zostanie zawarta umowa o świadczenie usługi montażu dachu z wykorzystaniem materiałów […]

 • Sprzedaż czytników ebooków a kasy rejestrujące

  Pytanie: Czy sprzedaż czytników ebook ( nie książek w formie elektronicznej lecz urządzenia na którym te książki mogą być czytane) korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej do 20.000 PLN czy taka sprzedaż generuje automatyczny obowiązek zainstalowania kasy? Odpowiedź: Dostawy czynników ebooków mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnienia podmiotowego obejmującego podatników, […]

 • Usługi wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą a obowiązek stosowania kas rejestrujących

  Pytanie: Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi polegające na wynajmie autobusów i autokarów z kierowcą (PKWiU 49.39.31)? Czy taki wynajem na rzecz osób fizycznych podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej? Odpowiedź: Świadczenie usług wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą opodatkowane jest VAT według obniżonej stawki 8%. Uzasadnienie: Usługi wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą klasyfikowane są na gruncie […]

 • Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Czy z tytułu świadczenia usług w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i biegłego sądowego , powinno się dokonać rejestracji do podatku Vat bez względu na wysokość obrotów z takich usług . W zakresie tych usług rzeczoznawstwa wykonywane są oceny techniczne pojazdów , określenie wartości rynkowej ,opinie biegłego sądowego. Nie są wykonywane żadne usługi o znaczeniu doradztwa […]

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE

  Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu towaru od zagranicznego kontrahenta (zakup przez internet z Hiszpanii). W związku z zakupem otrzymała fakturę z naliczonym podatkiem VAT o stawce 21%. Spółdzielnia nie dokonała rejestracji do VAT UE. Zakup nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Czy od w/w zakupu Spółdzielnia jest zobowiązana do naliczenia w Polsce podatku VAT w wysokości […]

 • Import usług u podatnika zwolnionego z podatku VAT

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako komik -artysta jest zwolniona z Vat na mocy art 43 i 113 ustawy o VAT. Do obróbki filmów z wystąpień używa programu Adobe zakupionego on line. Kontrahent przysłał invoice bez VAT i nipem unijnym IE. Jak należy postąpić w zakupu importu usług jako nie VAT-owiec? Odpowiedź: W celu rozliczania importu […]

 • Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT a obowiązek składania deklaracji VAT

  Pytanie: Jednososobowa firma rozliczająca kwartalnie podatek VAT w 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości: 227.000 zł .Czy w 2018 roku będzie zmuszona wysyłać deklaracje VAT w postaci JPK elektronicznie co miesiąc? Czy może nadal je składać kwartalnie? Odpowiedź:Podatnik (firma), o którym mowa, ma od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Pliki te muszą być […]

 • Obligatoryjne wystawianie faktur w formie elektronicznej

  Pytanie: Czy jest już obowiązujący przepis o obligatoryjnym wystawianiu faktur wyłącznie w formie elektronicznej? Do kiedy podatnicy VAT mają prawo wystawiać faktury ręcznie (spełniają obowiązek prowadzenia rejestrów vat komputerowo i biuro rachunkowe wysyła JPK-VAT)? Odpowiedź: Nie ma przepisu nakazującego wystawianie faktur w formie elektronicznej. Faktury można zatem nadal wystawiać w formie papierowej, w tym ręcznie. Uzasadnienie: Zasady wystawiania […]

 • Zakup usługi od Facebook'a a import usług

  Pytanie: Podatnik prowadzący KPIR (czynny podatnik VAT) otrzymał od Facebooka fakturę wystawioną w styczniu 2018 r. Faktura dotyczy usług wykonanych we wrześniu 2017 r. W którym miesiącu należy zaksięgować VAT? Odpowiedź: Import usług na podstawie wskazanej faktury należy zaksięgować w ewidencji VAT wstecznie, tj. w miesiącu/miesiącach opłacenia lub wykonania wskazanych usług (zależnie od tego co miało miejsce […]

 • Obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez niektórych małych podatników rozliczających VAT metodą kasową

  Pytanie: W XII 2017 roku spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą, zarejestrowała się do VAT jako czynny podatnik VAT z dniem 01-01-2018 r. Do rozliczenia wybrała metodę kasową VAT. Urząd napisał pismo, w którym poinformował podatnika, że powinien rozliczać się miesięcznie z uwagi na pierwszy rok działalności w VAT. W programie księgowym brak jest wyboru rozliczania […]

 • Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP oraz adresem nabywcy

  Pytanie: Kontrahent wystawił fakturę dla naszej firmy, która zawiera poprawną nazwę firmy, natomiast adres i NIP są błędne. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od tej faktury? Odpowiedź: Uważam, że spółka nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ze wskazanej faktury. Uzasadnienie: Kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika […]

 • Powstanie prawa do odliczenia z faktur za usługi wsparcia technicznego

  Pytanie: Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT od wsparcia technicznego do oprogramowania CAD w momencie otrzymania faktury, która nie została uregulowana? Usługa będzie realizowana przez 12 miesięcy. Czy odliczenie podatku VAT przysługuje spółce na podstawie art.19a ust. 3? Fakturę otrzymujemy co roku. Odpowiedź: Uważam, że nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury, o której mowa, […]

 • Skutki nieodliczania częściowego podatku VAT w trakcie roku

  Pytanie: Podatnik prowadząc sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną VAT w trakcie roku pomyłkowo nie odliczał VAT-u od wydatków mieszanych zamiast stosować w trakcie roku proporcję 90% odliczenia (błąd w programowaniu systemu księgowego). Czy nieodliczony podatek VAT z miesięcy 01 do 12 2017 r. możemy odliczyć, tj. dodać do korekty realizowanej w styczniu 2018 r.? Czy należy zrobić […]

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów odbieranego przez trzeciego podatnika uczestniczącego w dostawie łańcuchowej

  Pytanie: Polska spółka z o.o. otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy z Holandii. Towar kupuje na Słowacji. Towar dostarczany jest do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się firma holenderska, która odbiera towar ze Słowacji i przywozi do oddziału w Polsce. Jak należy rozliczyć zakup i sprzedaż tego towaru z punktu […]

 • Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samochodów demonstracyjnych

  Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym, oprócz sprzedaży mamy też wynajem samochodów. Posiadamy samochody demonstracyjne (osobowe), które służą do jazd próbnych oraz odpłatnie wynajmowane są pracownikom. Czy mamy obowiązek zgłaszać takie samochody na VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby odliczyć 100% VAT? Odpowiedź: Tak, dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących powyższych samochodów wymaga, między innymi, prowadzenia ewidencji ich […]

 • Świadczenie usługi księgowej dla podmiotu zagranicznego przez podatnika zwolnionego od podatku VAT

  Pytanie: W jaki sposób udokumentować transakcję świadczenia usługi księgowej (występowanie jako pełnomocnik do doręczeń, sprawdzanie dokumentów, rejestrów do VAT) przez podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u. na rzecz kontrahenta szwedzkiego, który nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, siedziba, firma znajduje się w Szwecji posiada rejestrację VAT-UE, a podmiot szwedzki […]

 • Treść faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

  Pytanie: Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej WDT? Czy prawidłowe jest zamieszczenie na takiej fakturze słów „odwrotne obciążenie”? Odpowiedź: Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów powinny zawierać numery VAT UE podatnika (dostawcy) oraz nabywcy. W pozostałym zakresie faktury dokumentujące wewnąrzwspólnotowe dostawy towarów zawierać powinny standardowe dane. Wyrazy „odwrotne obciążenie” nie powinien być na nich zamieszczany. Uzasadnienie: Wymaganą […]

 • Miejsce świadczenia usługi tłumaczenia instrukcji

  Pytanie: Czy usługa tłumaczenia instrukcji z języka angielskiego na język szwedzki i fiński wykonana w Finlandii przez podatnika VAT UE na rzecz polskiego podatnika VAT UE podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Odpowiedź: Tak, świadczenie tej usługi podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a więc jej nabycie stanowi dla polskiego podatnika import usług. Uzasadnie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w […]

 • Zawieszenie wykonywania działalności a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

  Pytanie: Czy spółka, która zawiesiła działalność w IV kwartale 2017 r. mimo to jest zmuszona składać JPK od 1 stycznia 2018 r.? Dodam, że od stycznia nie prowadzi żadnej działalności. Odpowiedź: Jeżeli w świetle przepisów przejściowych spółka jest od 1 stycznia 2018 r. obowiązana do wypełniania obowiązków w zakresie JPK, obowiązki te będą na niej ciążyły mimo zawieszenia […]

 • Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów a JPK

  Pytanie: Czy można wystawić jedną fakturę sprzedaży zbiorczą do kilku paragonów z kasy rejestrującej z różnych miesięcy np. faktura wystawiona 31.01.2018 r. do paragonów z dnia 15.11.2017 r., 19.12.2017 r. i 31.01.2018 r.? Jak ująć w ewidencji sprzedaży VAT oraz w JPK_VAT fakturę sprzedaży zbiorczą wystawioną dla podatnika VAT na podstawie kliku paragonów z różnych miesięcy […]

 • Wykazanie w JPK_VAT sprzedaży poza terytorium kraju oraz importu usług

  Pytanie: Jak w JPK wykazać usługi świadczone dla odbiorców poza granicami Polski (VAT rozliczany przez odbiorców) oraz import usług? Podatnik sądzi, że dla usług świadczonych dla odbiorców poza granicami Polski w JPK ma być wypełnione pole K11, odpowiadające polu nr 11 deklaracji VAT 7, natomiast import usług podatnik ma wykazać po stronie sprzedaży w polach k27 […]

 • Usługi automatycznej myjni samochodowej a JPK

  Pytanie: Podatnik prowadzi automatyczna myjnię samochodową i nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej, jest czynnym podatnikiem vat. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych. Do tej pory utargi ewidencjonował na podstawie dowodu wewnętrznego wpisując taki dowód z kwota brutto, VAT i netto utargu z danego dnia w KPIR oraz ewidencji sprzedaży VAT. Czy w przypadku sporządzania JPK takie […]

 • Wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT a JPK

  Pytanie: Prowadzę firmę, która zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo prowadziłem również usługi najmu, z których zrezygnowałem w dniu 31.12.2017 roku. Jestem czynnym podatnikiem VAT natomiast od stycznia 2018 r. wykonuję tylko usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37. Czy w związku z tym począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku mam obowiązek […]

 • Obowiązek przekazywania na żądanie plików JPK_MAG

  Pytanie: Spółka jawna prowadząca działalność polegającą na handlu wyrobami mięsnymi prowadzi księgi rachunkowe na podstawie umowy z biurem rachunkowym. Biuro prowadzi te księgi komputerowo. Towary w księgach są ujmowane według zasady fifo, wyceniane w cenie sprzedaży brutto i rozliczane proporcją dla celów ustalenia kosztu sprzedanych towarów. Nie jest prowadzony magazyn w formie elektronicznej. Czy w tej […]

 • Moment odliczenia VAT z faktury "metoda kasowa"

  Pytanie: Jesteśmy podatnikiem VAT rozliczającym się na zasadach ogólnych. Od kontrahenta otrzymaliśmy za towar fakturę metoda kasowa. Kiedy mamy prawo odliczyć VAT naliczony z takiej faktury? Czy mamy prawo odliczyć VAT, jeśli faktura została wystawiona w styczniu, ale do lutego nie została opłacona? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy uregulujecie Państwo należność z otrzymanej faktury „metoda kasowa”. […]

 • Wystawianie rachunków dla osób prywatnych

  Pytanie: Czy podmiot (psychoterapeuta zwolniony z VAT) może wystawiać jednocześnie rachunki dla osób fizycznych i faktury dla podmiotów gospodarczych? Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby podmiot, o którym mowa, wystawiał osobom prywatnym dokumenty tytułowane rachunkami, zaś podmiotom gospodarczym dokumenty tytułowane fakturami. Oba rodzaje dokumentów będą w istocie fakturami. Uzasadnienie: Na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług biurowych

  Pytanie: Spółka z o.o. wystawia z góry faktury kwartalne za świadczone usługi biurowe, tj. w pierwszym miesiącu kwartału, którego dana faktura dotyczy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy świadczone przez spółkę usługi są usługami stałej obsługi biurowej. Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i […]

 • Kurs przeliczeniowy przy dokonaniu zakupu w euro

  Pytanie: Spółka z o.o. zamówiła wózki paletowe u kontrahenta krajowego, rozliczenie w walucie EUR. 08 listopada 2017 r. zapłacono przedpłatę w wysokości 25% wartości wózków, otrzymano fakturę krajową na zapłaconą zaliczkę w walucie z datą wystawienia 29 listopada 2017, data sprzedaży/otrzymania zaliczki 09 listopada 2017. Kurs do VAT-u przyjęto z dnia 08 listopada 2017, do przeliczenia […]

 • Zawieszenie wykonywania działalności a korzystanie z prawa do odliczenia

  Pytanie: Firma zawiesiła działalność gospodarczą na okres 12 miesięcy. W okresie zawieszenia ponosi koszty czynszu za lokal siedziby i koszty abonamentu telefonicznego. Czy podatek VAT od takich wydatków odlicza co miesiąc w deklaracji VAT-7 i co miesiąc wysyła pliki JPK_VAT? Pojawiają się informacje, że w okresie zawieszenia nie powinno się nic odliczać i dopiero po wznowieniu […]

 • Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych w mieszkaniach przeznaczonych do wynajmu

  Pytanie: Firma zakupiła mieszkanie, które zamierza wynająć prywatnym lokatorom. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura za usługi budowlane przeprowadzone w tym mieszkaniu? Odpowiedź: Faktura dokumentująca świadczenie usług budowlanych powinna w przedstawionej sytuacji zostać wystawiona ze stawką 8%. Uzasadnienie: Usługi (roboty) budowlane opodatkowane są, zależnie od okoliczności, według obniżonej stawki 8% albo według stawki podstawowej 23%. Stawka […]

 • Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży sklepu internetowego

  Pytanie: Spólka z o.o. prowadzi sklep internetowy i stacjonarny. Dla każdego klienta, także osoby fizycznej, który dokonał zakupu w sklepie internetowym lub na allegro wystawiamy fakturę. Za sprzedany towar otrzymujemy zapłatę na konto za pośrednictwem różnych pośredników płatności np PayU, Tpay lub wysyłamy za pobraniem. Płatności od kurierów lub firm pośredniczących otrzymujemy co kilka dni. Trudno […]

 • Miejsce świadczenia usługi wykonania projektu sklepu

  Pytanie: Z jaką stawką VAT powinna być zafakturowana usługa projektu sklepu, który usytuowany jest na Ukrainie, natomiast nabywcą i zleceniodawcą usługi jest polski podatnik? Czy miejscem opodatkowania powinno być miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy o VAT czy zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, czyli stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące […]

 • Rozliczenie zakupu samochodu od niemieckiej firmy

  Pytanie: Spółka z o.o. będąca czynnym, unijnym podatnikiem vat zakupiła od firmy niemieckiej samochód osobowy. Firma niemiecka będąca czynnym unijnym podatnikiem vat wystawiła na spółkę zoo fakturę bez vat. W jaki sposób rozliczyć VAT od takiej transakcji. Jaką deklarację powinnam złożyć do urzędu  – VAT 26 czy VAT-7 i czy wykazać WNT w deklaracji [należny] w […]

 • Ubruttowienie wynagrodzenia a podstawa opodatkowania importu usług

  Pytanie: Jednostka w roku 2017 dokonała zakupu szablonu strony internetowej od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych. W przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia amerykańskiemu kontrahentowi z tytułu opłaty licencyjnej za użycie szablonu strony internetowej Spółka, jako podmiot polski, ma obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy, w wysokości 20% kwoty należności brutto, […]

 • Stosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przechowywanych po zakupie

  Pytanie: Polska Spółka otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy holenderskiej. Towar zakupiony zostanie na Słowacji i przywieziony do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się polska firma, która odbiera towar na Słowacji i przywozi go do oddziału nabywcy w Polsce. Jak prawidłowo należy rozliczyć nabycie i sprzedaż towaru przez polską Spółkę? […]

 • Opodatkowanie zakupu towaru na Słowacji dla polskiego oddziału holenderskiej firmy

  Pytanie: Polska Spółka otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy holenderskiej. Towar zakupiony zostanie na Słowacji i przywieziony do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się polska firma, która odbiera towar na Słowacji i przywozi go do oddziału nabywcy w Polsce. Jak prawidłowo należy rozliczyć nabycie i sprzedaż towaru przez polską Spółkę? […]

 • Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT-7K a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

  Pytanie: Osoba fizyczna wybrała metodę kasową rozliczania VAT. Czy postępuje prawidłowo wykazując VAT należny w miesiącu zapłaty lub 180 dnia od upływu terminu zapłaty, a podatek naliczony również w miesiącu uregulowania płatności lub dwóch następnych? Podatnik opłacił fakturę zakupu w styczniu, ale otrzymał ją fizycznie dopiero w lutym. Składa deklaracje Vat 7K, ale JPK co miesiąc. […]

 • Prawo do odliczenia a przerejestrowanie nabytego samochodu

  Pytanie: Kiedy można odliczyć VAT  przy zakupie samochodu wcześniej już zarejestrowanego.?Faktura jest z listopada 2017 r., a przerejestrowano samochód w grudniu 2017 r.? Odpowiedź: Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup wskazanego samochodu powstało w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) jej otrzymania (zakładając, że przedmiotowy samochód zostały wydany nabywcy przed otrzymaniem przez nabywcę faktury), a […]

 • Stawka VAT przy dostawie okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych

  Pytanie: Jaką należy zastosować stawkę VAT na dostarczenie korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych według brzmienia Ustawy o VAT od dnia 19.01.2018 r.? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy sprzedawane korekcyjne okulary przeciwsłoneczne stanowią wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Jeżeli tak, do ich dostawy (sprzedaży) należy (także od dnia 19 stycznia 2018 r.) stosować stawkę […]

 • Świadczenie usług budowlanych a kasy rejestrujące

  Pytanie: Prowadzę działalność usługi remontowo budowlane. Czy w tej działalności po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych 20 tys j est obowiązek instalacji kasy fiskalnej? Płatności za wszystkie moje usługi przeprowadzane są przez rachunek bankowy. W ciągu roku wystawiam do 20 faktur i mam nie więcej niż 10 kontrahentów. Czy w tym przypadku mogę korzystać […]

 • Opodatkowanie usługi nadzoru nad montażem reklamy świetlnej

  Pytanie: Wykonanie usługi nadzoru nad montażem na nieruchomości położonej w Chile. Jesteśmy firmą produkcyjną. Produkujemy reklamy świetlne. Otrzymaliśmy zlecenie z naszej firmy matki (naszego 100% udziałowca) wykonania nadzoru nad montażem reklamy świetlnej pewnej marki samochodowej w Santiago de Chile. W jaki sposób opodatkować i udokumentować taką transakcję? Czy powinniśmy wystawić fakturę NP na naszą firmę matkę […]

 • Refakturowanie na zagraniczną spółkę kosztu zakupu domeny internetowej

  Pytanie: Spółka z o.o. posiada udziały w spółce ukraińskiej, poniosła koszty na zakup domeny internetowej, które zamierza refakturować na spółkę ukraińską. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na refakturze, jak wykazać w deklaracjach VAT? Odpowiedź: Najprawdopodobniej w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. powinna wystawić fakturę (refakturę) bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT i wykazać ją […]

 • Świadczenie usług dostępu do internetu a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Podatnikiem jest spółka z o.o. która świadczy usługi telekomunikacyjne, polegające na stałej dostawie dostępu do internetu na lokalnym rynku oraz jest dostawcą sieci telefonii stacjonarnej, ale te ostatnie na zasadzie pośrednictwa. Czy takie usługi mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli przychody firmy nie przekraczają rocznie sumy 200 tys. zł? Odpowiedź: Tak, spółka […]

 • Wystawianie faktury korygującej po wystawieniu faktury korygującej

  Pytanie: Sprzedaliśmy 100 sztuk towaru 10.11.2017 w cenie 10 pln netto za sztukę oraz 200 sztuk towaru 20.11.2017 w cenie 10 pln za sztukę, zatem w listopadzie sprzedaliśmy w sumie do tego samego klienta 300 sztuk po 10 pln = 3.000 pln netto. Zgodnie z umową, sprzedaż 300 sztuk uprawnia klienta do otrzymana rabatu potransakcyjnego w […]

 • Obciążenie nabywcy samochodu kosztami rejestracji i ubezpieczenia

  Pytanie: Podatnik sprzedaje samochód innemu podmiotowi gospodarczemu. Przed sprzedażą samochodu podatnik poniósł koszty rejestracji pojazdu oraz zawarł umowę ubezpieczenia OC. Polisa została zapłacona już po sprzedaży pojazdu. Zgodnie z umową koszty rejestracji pojazdu oraz polisy OC mają być przerzucone na nabywce pojazdu. Czy przeniesienie ww kosztów powinno nastąpić w drodze refaktury czy też noty obciążeniowej? Odpowiedź: Wskazane […]

 • Stawka VAT na czyszczenie przepustów drogowych

  Pytanie: Jesteśmy Spółką zajmującą się gospodarką ściekową. Działamy na terenie dwóch Gmin. Jedna z Gmin zleciła nam czyszczenie przepustów drogowych. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować? Odpowiedź: Wskazaną usługę powinniście Państwo opodatkować podatkiem VAT według stawki 8%. Uzasadnienie: W mojej ocenie usługi czyszczenia (udrażniania) przepustów drogowych klasyfikowane są na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w […]

 • Import usługi remontowej

  Pytanie: Spółka z o.o. , podatnik VAT czynny i VAT UE jest inwestorem, podpisała umowę na remont pomieszczeń (usługa budowlana) znajdujących się w Polsce. Wykonawcą robót jest firma z Wielkiej Brytanii, która nie jest podatnikiem VAT ani w Wielkiej Brytanii ani w Polsce. Jak inwestor powinien rozpoznać tę transakcję jeśli, otrzymał od wykonawcy fakturę bez VAT? […]

 • Zakup usługi szkolenia online a import usług

  Pytanie: Czy zakup udziału w szkoleniu prowadzonym online od firmy mającej siedzibę poza Polską będzie stanowił import usług dla kupującego? Szkolenie jest prowadzone w zamkniętej grupie na facebooku oraz przez komunikator skype, uczestnik ma w ten sposób kontakt z prowadzącym, może mu np. zadawać pytania. Miejsce świadczenia usług będzie ustalane według art. 28b czy 28g u.p.t.u.? […]

 • Aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

  Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) planuje wnieść aportem całe przedsiębiorstwo do nowo powstałej spółki cywilnej, w której będzie wspólnikiem. Aport jest przewidziany przed zakończeniem prowadzenia działalności, tak, aby remanent likwidacyjny wyniósł 0. Przedsiębiorstwo zawiera: środki trwałe, towary, rozpoczętą inwestycję, niespłacone kredyty itp. Jak sporządzić deklarację VAT-7 w miesiącu zakończenia działalności przez osobę […]

 • Odliczenie VAT przy zakupie usługi cateringowej nabytej wraz z usługą szkoleniową

  Pytanie: Spółka z o.o. zorganizowała dla swoich pracowników szkolenie związane z wykonywaną pracą. Podczas szkolenia pracownicy otrzymali posiłek zamówiony w formie cateringu. Spółka otrzSpółka z o.o. zorganizowała dla swoich pracowników szkolenie związane z wykonywaną pracą. Podczas szkolenia pracownicy otrzymali posiłek zamówiony w formie cateringu. Spółka otrzymała dwie faktury – jedną za szkolenie oraz drugą za usługę […]

 • Zaliczki a informacje podsumowujące VAT-27

  Pytanie: Wystawiam fakturę zaliczkową do zaliczki na towar rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia. Czy taka zaliczka powinna wejść do deklaracji VAT-27? Odpowiedź: Tak, zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów, dla których – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – podatnikiem jest nabywca, należy wykazywać w informacjach podsumowujących VAT-27 (a precyzyjniej – w informacjach tych powinny być wykazywane dostawy […]

 • Brak faktury zaliczkowej a obowiązek rozliczenia podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Wysłaliśmy firmie podwykonawcy zaliczkę w kwietniu. Podwykonawca nie wystawił faktury zaliczki (z odwrotnym obciążeniem). Czy my niezależnie od tej sytuacji jesteśmy obowiązani rozliczyć VAT za 04/2017 r.? Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani do rozliczenia w ramach deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 r. podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Uzasadnienie: Do rozliczania podatku […]

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych a korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Podmiot prowadzący biuro rachunkowe, korzystający ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1, wykonujący tylko i wyłącznie usługi księgowe bez doradztwa, zamierza sporządzić dokumentację cen transferowych dla podmiotów powiązanych. Dokumentacja odzwierciedlała będzie stan faktyczny, w ramach usługi nie będzie wykonywana jakakolwiek forma interpretowania przepisów, umowa obejmuje sporządzenie 3 dokumentacji do zidentyfikowanych przez […]

 • Nieodpłatne przekazanie banerów reklamowych

  Pytanie: Przekazaliśmy do współpracujących z nami sklepów banery reklamowe z naszym logo. Sklepy te sprzedają oprócz innych towarów również towary naszej firmy. wcześniej banery zostały przez nas zakupione , a podatek VAT odliczyliśmy. Czy przekazanie tego baneru reklamowego będzie podlegało VAT? A jeśli te same banery zostaną wywieszone w sieci naszych sklepów, to czy mamy do czynienia […]

 • Śmierć podatnika VAT a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego

  Pytanie: Zmarła osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Czy spadkobiercy mają obowiązek sporządzić i opodatkować remanent likwidacyjny po tej osobie? Odpowiedź: Nie, spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa, nie mają obowiązku sporządzenia i opodatkowania podatkiem VAT remanentu likwidacyjnego po tej osobie. Uzasadnienie: Przepisy VAT nakładają na spadkobierców zmarłych podatników (podatników będących osobami fizycznymi) tylko jeden obowiązek, a […]

 • Stawka VAT przy świadczeniu usług opiekuńczych

  Pytanie: Stowarzyszenie zajmuje się opieką nad osobami starszymi. Są to usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej. Część osób opłaca za pobyt w naszej placówce w całości. Za część osób płaci miasto na podstawie umowy (decyzja administracyjna). Osoby, którymi się opiekujemy są przywożone do naszej siedziby i tam w zależności od ich stanu zapewniamy im opiekę. Czas […]

 • Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług menadżerskich

  Pytanie: Czy podstawą do naliczania podatku VAT w kontrakcie menadżerskim jest kwota wynagrodzenia brutto z kontraktu czy netto? Czy osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o VAT i kiedy należy zarejestrować się w urzędzie jako podatnik VAT. Odpowiedź: Podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług na […]

 • Dokonywanie zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE

  Pytanie: Jak należy należy dokonywać zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE? Czy każdą fakturę osobno od tej samej firmy i sumować zaokrąglone faktury? Czy zaokrąglać dopiero sumę faktur na danym NIP-ie. Czy może wystąpić różnica w stosunku do VAT-7, czy należy sztucznie dopasować? Odpowiedź: Zaokrągleń należy dokonywać po zsumowaniu wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów od poszczególnych kontrahentów (w uproszczeniu […]

 • Miejsce świadczenia usług montażu i demontażu rusztowań

  Pytanie: Z jaką stawką VAT wystawiamy fakturę sprzedaży usług montażu i demontażu rusztowań wraz z najmem rusztowań dla podatnika z Włoch (podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, posługuje się włoskim nr NIP). Budowa znajduje się w Polsce i występujemy jako podwykonawca i wystawiamy faktury z odwrotnym obciążeniem dla podatników krajowych. Wystawialiśmy fakturę z VAT, podatnik domaga się […]

 • Użyczenie lokalu córce

  Pytanie: Podatniczka jest właścicielką domu w którym, prowadzona jest działalnośc gospodarcza jej córki (nastąpiło użyczenie lokalu), w domu tym znajduje się następny lokal. Czy właścicielka domu może zrobić cesję na córkę tego lokalu, która ten lokal chce wynajmować? Jakie są konsekwencje w podatku VAT? Odpowiedź: Cesja lokalu na córkę nie jest możliwa, gdyż przez cesję rozumie się […]

 • Import usług od podatnika niezarejestrowanego do VAT UE

  Pytanie: Jako firma spedycyjna z polskim VAT UE zlecieliśmy firmie z Estonii przewiezienie towaru z Włoch do Polski. Przyszła do nas faktura od klienta z Estonii bez ich VAT UE. Okazało się, że nie są zarejestrowani jako VAT UE. Czy w tym przypadku nabycia od Klienta z Estonii usługi rozliczam normalnie import usług zgodnie z art.28b […]

 • Sprzedaż lokalu użytkowego nabytego od gminy

  Pytanie: Osoba fizyczna łącznie z małżonkiem kupiła w 2008 roku od Gminy nieruchomość – lokal użytkowy bez VAT. Przeznaczyła ten lokal na potrzeby biura prowadzonej przez siebie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe). W trakcie prowadzonej działalności nie była tzw. „vatowcem”, nie naliczała i nie odprowadzała VAT należnego i nie odliczała Vat naliczonego. W […]

 • Korekty transakcji udokumentowanych fakturą i paragonem

  Pytanie: Hotel transakcje z osobami fizycznymi dokumentuje paragonem fiskalnym – do każdego paragonu system automatycznie drukuje fakturę. Zdarza się, że klient rezygnuje z usługi na którą wpłacił zaliczkę (nabitą na kasę fiskalną) lub recepcja błędnie naliczy kwotę usługi – czy dokonując korekty tych operacji należy je dokumentować ewidencją korekt czy fakturą korygującą? Jeśli fakturą korygującą to […]

 • Odliczenie VAT z faktur wystawianych przez bary szybkiej obsługi

  Pytanie: Czy można odliczać vat naliczony z faktur dotyczących zakupów jedzenia w barach/restauracjach szybkiej obsługi (fast-food), gdzie na fakturze nie widnieje „usługa gastronomiczna” a konkretnie zakupione produktu np. frytki, cola, burgery? W ten sposób najczęściej fakturowane są usługi, gdzie klient nie jest obsługiwany przez kelnerów (przy stolikach), a po prostu sam odbiera jedzenie od obsługi w […]

 • Sprzedaż zagranicznej firmie towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Firma rumuńska nie posiadająca siedziby w Polsce wykonuje usługę na rzecz polskiego przedsiębiorcy. Kupuje u nas blachę w celu wykonania usługi . Sprzedawana blacha podlega odwrotnemu obciążeniu (24.10.31.00). Czy do powyższej sprzedaży należy zastosować odwrotne obciążenie? Odpowiedź: Dostawa blachy, o której mowa, nie podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia (zakładając, że nabywająca ją firma rumuńska nie jest zarejestrowana […]

 • Skutki VAT sprzedaży samochodu, od którego nie były dokonywane żadne odliczenia

  Pytanie: Korzystam z prywatnego samochodu ciężarowego do celów służbowych jestem podatnikiem podatku VAT, ale nie odliczałam VAT-u z paliwa do tego samochodu. Czy przy jego sprzedaży muszę naliczyć VAT? Odpowiedź: Uważam, że z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu nie musi Pan naliczać podatku VAT (zakładając, że podatek VAT nie był odliczany nie tylko od zakupów paliwa, ale również […]

 • Zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi

  Pytanie: Spółka z o.o. chce kupić telefony dla swoich pracowników. Jeden z pracowników zapytał czy może prosić o zakup dodatkowego telefonu(cena tego telefonu będzie korzystniejsza gdy zakup będzie przez firmę). Po zakupie tego dodatkowego telefonu spółka wystawi refakturę dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na ten dodatkowy telefon czyli odsprzeda go osobie, która nie jest pracownikiem […]

 • Rozliczanie faktur korygujących wystawianych do faktur ze zwolnieniem od podatku VAT

  Pytanie: Spółka wystawia korekty na rabat do sprzedaży zwolnionej. Czy korekty takie muszą być podpisane przez odbiorcę lub spółka powinna posiadać potwierdzenie dostarczenia, aby ująć dokument korekty w rejestrze i deklaracji VAT? Odpowiedź: Faktury korygujące wystawiane do faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT spółka powinna rozliczać bez uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (w okresach […]

 • Opodatkowanie VAT usług spedycyjnych świadczonych dla polskich klientów

  Pytanie: Jesteśmy firma spedycyjną. Korzystamy z przewoźników z rożnych polskich firm od których otrzymujemy faktury za transport. My wystawiamy faktury na klientów plskich tytułem USŁUGA SPEDYCYJNA. Spotkałam się ze stanowiskiem, że zasady opodatkowania usługi spedycyjnej powinny być traktowane na zasadach ogólnych i wystawiając wszystkie faktury na klientów polskich powinna być zawsze stawka 23%? A co w […]

 • Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: W maju 2016 r. otworzyłem działalność gospodarczą korzystając ze zwolnienia VAT. Niestety już w 10/2016 przekroczyłem limit fakturą na w sumie kwotę netto 13.910 zł z dnia 10.10.2016 r. Pomyliłem się opierając się na przepisach sprzed stycznia 2014 i wystawiłem fakturę dzieląc kwotę na tą do limitu i ta powyżej limitu, czyli od 8.379,84 zł […]

 • Odliczenie VAT z tytułu nabycia usługi mycia samochodu

  Pytanie: Czy od usługi mycia, sprzątania oraz prania tapicerki w samochodzie osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej przysługuje 100% odliczenie podatku VAT? Odpowiedź: Nie, kwota podatku naliczonego z faktur dokumentujących wymienione usługi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (wyjątek dotyczy faktur dokumentujących te usługi dotyczące samochodów osobowych używanych w sposób uprawniający do dokonywania pełnych odliczeń; z treści […]

 • Odliczenie VAT z pozycji faktury dotyczącej kosztów dojazdu i noclegu

  Pytanie: Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za usługę serwisową maszyny na której oprócz kosztów naprawy, dojazdu są koszty noclegu. Czy mamy prawo odliczyć VAT od całości faktury? Odpowiedź: Koszty noclegu i dojazdu, o których mowa, stanowią element podstawy opodatkowania nabytej przez Państwa usługi serwisowej maszyny. W konsekwencji z przedmiotowej faktury przysługuje Państwu, co do zasady, prawo do odliczenia […]

 • Rozliczenie importu usług

  Pytanie: Podmiot z Turcji wystawił fakturę za usługę selekcji towaru wykonaną w Turcji, ze stawką VAT jako transakcja krajowa. Według dostawcy usługa w Turcji podlega pod VAT. Nie jesteśmy zarejestrowani do VAT w Turcji, czy taką fakturę rozpoznajemy w polskiej deklaracji VAT jako import usług? Co będzie podstawą opodatkowania? Czy poprawne będzie jeśli do faktury wystawimy […]

 • Nabywanie usług magazynowania w innym państwie członkowskim

  Pytanie: Jak wykazać w deklaracji VAT7 i informacji podsumowującej VAT UE magazynowanie towaru w innym kraju członkowskim? Spółka z kraju członkowskiego UE chce przesunąć na przechowanie na magazyn posezonowy spółki Dominującej z innego kraju członkowskiego partię jej towarów. Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy nabywana usługa magazynowania jest usługą związaną z nieruchomością. Jeżeli tak, jej […]

 • Usługi noclegowe a kasa fiskalna

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą świadcząć usługi noclegowe. Posiadam kasę fiskalną i mam problem z wystawianiem paragonów kiedy i komu i czy ma znaczenie fakt wystawienia faktury bądż na osobę fizyczną bądż na prowadzących działaność czyli firmę. Kiedy jest bezwględny obowiązek wystawienia paragonu i jaka powinna być data jęśli otrzymuję zaliczki na konto bankowe? Odpowiedź: Z punktu widzenia […]

 • Numery VAT w ewidencji VAT oraz plikach JPK

  Pytanie: Jak prawidłowo prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT oraz JPK – w przypadku czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia – zał. 11 i zał. 14 ustawy o VAT? Czyje dane należy wpisywać jako dane identyfikacyjne kontrahenta, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (art. 109 ustawy ust. 3 ustawy o VAT)? Czy w […]

 • Opodatkowanie VAT umowy o rozbiórkę budynków

  Pytanie: Spółka z o.o. zawarła z Gminą umowę na rozbiórkę dwóch budynków. Z zapisów umowy wynika, iż Spółka z o.o. dokona rozbiórki celem pozyskania gruzu budowlanego powstałego w wyniku rozbiórki budynków. Spółka z o.o. posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Spółka z o.o. w związku z realizacją umowy poniosła koszty – wyburzenia sposobem minerskim, kruszenia gruzu, dokumentację […]

 • Postępowanie restrukturyzacyjne a obowiązek korekty przez dłużnika

  Pytanie: Spółka od 10.07.2016 do 02.11.2016 r. znajdowała się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym czasie nie korygowała podatku VaT naliczonego w ramach ulgi na złe długi z faktur w których minął 150 dzień od terminu płatności. Z dniem 02.11.2016 r. postanowieniem Sądu został zatwierdzony układ z wierzycielami. Część długu została umorzona 30 i 40%, pozostała […]

 • Opłacenie kontraktu przez bank

  Pytanie: Spółka zawarła umowę z nabywcą na dostawę dużej ilości towaru wg następującej zasady: sprzedawca przekaże należność wynikającą z tego kontraktu do banku, który zapłaci mu za kontrakt całą wartość na którą kontrakt opiewa od razu, zamiast rzeczywistego nabywcy, natomiast sprzedawca będzie realizował dostawy do nabywcy partiami (10 dostaw) w ciągu 2 kolejnych miesięcy, wystawiając każdorazowo […]

 • Rozwiązanie umowy przedwstępnej a VAT

  Pytanie: W związku z wykonaniem zawartej w czerwcu b.r. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, tego samego miesiąca wpłacono zaliczkę, na co sprzedawca potwierdził fakturą zaliczkową VAT. W sierpniu b.r. rozwiązano ww. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, wskazując w akcie notarialnym, że strony umowy pozbawiają ją w całości skutków prawnych. Czy fakt ten, rodzi w dacie rozwiązania umowy obowiązek […]

 • Ujęcie w deklaracji VAT-7 kosztów modernizacji

  Pytanie: Spółka z o.o. wynajęła budynek na potrzeby działalności gospodarczej, w celu przystosowania budynku, podjęła się modernizacji, której koszty będą wyższe niż 3500 zł, modernizacja będzie trwała około roku ii została zakwalifikowana jako inwestycja w obcym środku trwałym i będzie amortyzowana po zakończeniu. Czy faktury dotyczące tej modernizacji powinny być wykazywane w deklaracji VAT w pozycjach […]

 • Zakup usługi budowlanej odsprzedawanej kontrahentowi zagranicznemu a odwrotne obciążenie

  Pytanie: Spółka zleciła dostawcy wykonanie usługi budowlanej, którą następnie będzie refakturować kontrahentowi z zagranicy. Czy spółka powinna otrzymać od dostawcy usługi budowlanej fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia, w związku z tym, że będzie odsprzedawała tą usługę? Z jaką stawką spółka powinna wystawić refakturę na klienta zagranicznego, czy będzie to sprzedaż usług poza terytorium kraju opodatkowana w […]

 • Koszty transportu produktów rolnych nabywanych od rolników ryczałtowych

  Pytanie: Klient kupuje od rolnika ryczałtowego towar, rolnik sam dostarczy towar, z jaką stawką VAT na być na FV usługa transportowa, która ma być wyszczególniona na FV? Czy możemy zastosować zasadę ogólną i wystawić to ze stawką 7%? Odpowiedź: Jeżeli koszt transportu, o którym mowa, ma być wykazany na fakturze VAT RR w odrębnej pozycji (co w […]

 • WNT od firmy spoza Unii Europejskiej

  Pytanie: Czynny podatnik VAT chce zakupić towar od firmy, która zarejestrowana jest na Tajwanie, ale towar zostanie przesłany do polski z Włoch. Tam też jest produkowany. Podatnik będzie posiadał fakturę z Tajwanu i do niej list przewozowy na trasie Włochy-Polska. Czy należy zastosować w tym przypadku art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o VAT? Proszę […]

 • Podstawa opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym

  Pytanie: Podatnik na gruncie własnym wybudował prywatnie pomost wraz z budynkiem hangaru dla łodzi. W trakcie budowy pomostu przekwalifikował pomost jako używany do celów działalności gospodarczej i od części wydatków związanych z budową odliczył podatek VAT. Pomost był następnie wynajmowany. Obecnie podatnik ustanowił w całości na pomoście służebność dla mieszkańców pobliskich nieruchomości. Planowane jest zamknięcie działalności […]

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do innego niż Polska państwa członkowskiego

  Pytanie: Mam następującą transakcję: Polska firma (A), czynny podatnik VAT i VAT-UE w Polsce, kupuje towar od szwedzkiej firmy zarejestrowanej jako podatnik VAT w Szwecji. Towar jest przewożony ze Szwecji na Litwę przez dostawcę. Na Litwie towar podlega przetworzeniu przez podmiot z Litwy (C). Zlecającym usługi przetworzenia towarów jest polska spółka A, prawo własności do towaru […]

 • Stawka VAT na usługi nauki gry na instrumentach

  Pytanie: Prywatna szkoła muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. Co do zasady są to kursy grupowe. Czy prawidłowe będzie opodatkowanie stawką VAT 8% sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na instrumentach – tak samo jak w przypadku sprzedaży karnetów np. na zajęcia fitness – zgodnie z poz. 186 zał. nr 3 do ustawy o […]

 • Otrzymanie faktury korygującej dotyczącej zakupu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Firma często robi zakupy materiałów z odwrotnym obciążeniem. W miesiącu dostawy towarów wykazuje vat naliczony i należny. Kiedy spółka ma wykazać vat naliczony i należny z korekt przy: zwrocie towarów, zmianie asortymentu, udzieleniu rabatów, reklamacji. Wszystkie korekty zmniejszają wartość faktury pierwotnej. Czy poprawnie jest wykazać VAT naliczony i należny w momencie wystawienia korekty? Odpowiedź: Odpowiedź na […]

 • Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów świadczonej dla niepodatnika

  Pytanie: Transport towarów wykonywany na rzecz niepodatnika, który rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw członkowskich tu Wegry-Malta i Belgia-Polska, czy to oznacza że miejsce ich opodatkowania to odpowiednio Węgry i Belgia? Czy polski przewoźnik musi się zarejestrować w tych ww. dwóch państwach na potrzeby VAT? Czy o ile się zarejestruje w tych ww. […]

 • Odliczenie VAT z tytułu WNT udokumentowanego paragonem

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarcza na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów) jako czynny podatnik VAT. Raz na kwartał dokonuje zakupów towarów handlowy w Niemczech . Transakcje te są potwierdzane paragonem fiskalnym, na których naliczany jest podatek od wartości dodanej i nie ma danych mojej firmy. Rozliczając WNT udokumentowane paragonem, przyjmuję za podstawę opodatkowania kwotę brutto […]

 • Treść faktur wystawianych przez prosumentów

  Pytanie: Osoba fizyczna założyła fotowoltanikę. Jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne oraz działalność pozarolniczą. Faktury od sprzedawcy prądu są wystawiane na gospodarstwo rolne. W wyniku rozliczenia wytwarzanego prądu, sprzedawca prądu poprosił o wystawienie przez tą osobę fizyczną faktury na nadwyżkę prądu. Czy ta faktura powinna być wystawiona przez osobę fizyczną, gospodarstwo czy jako działalność pozarolniczą? Czy do wartości […]

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu nabytego na aukcji

  Pytanie: Nasza firma sprowadza samochody z zagranicy. Zakupów dokonujemy na własny rachunek, nabyte samochody stają się naszymi środkami trwałymi. Transakcje przeprowadzamy za pośrednictwem domów aukcyjnych. Dokumentem otrzymywanym przez nas na potwierdzenie transakcji jest faktura wystawiana przez dom aukcyjny. Wyszczególnia się na niej wartość samochodu oraz kwotę będącą opłatą za udział w aukcji. Czy właściwie zakładamy, że […]

 • Sprzedaż działki w Polsce przez obcokrajowca

  Pytanie: Obywatel Niemiec chce sprzedać w Polsce działkę budowlaną (niezabudowaną) deweloperowi, czy ta transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Odpowiedź: Najprawdopodobniej wskazana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia […]

 • Obciążenie kontrahenta kosztami prób technologicznych

  Pytanie: Produkujemy dla naszej siostry wyroby, które później sprzedajemy na zasadach WDT. Mamy umowę, że zanim zaczniemy produkować robimy próby technologiczne i na te potrzeby kupujemy komponenty do produkcji. Czasem próby kończa się sukcesem a czasem niestety rezygnujemy z produkcji. W związku z tymi próbami mamy umowę ,że wszystkie koszty zakupu komponentów do prób mamy refakturować. […]

 • Opodatkowanie usług świadczonych dla zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP

  Pytanie: Spółka z o.o., krajowy podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, świadczy usługi logistyczne w kraju na rzecz włoskiego podatnika VAT (siedziba we Włoszech),który posługuje się u nas w kraju polskim numerem NIP. Czy spółka świadcząca usługi logistyczne powinna wystawić fakturę sprzedaży ze stawką krajową 23% czy ze stawką „nie podlega” (reverse charge) na podstawie art. […]

 • Wynajem apartamentu w inwestycji typu condo-hotel

  Pytanie: Zakup apartamentu w inwestycji typu condo-hotel. Apartamenty są sprzedawane jako lokale usługowe. Po zakupie podpisuje się umowę najmu na np. 30 lat z operatorem i wystawiania się fakturę za najem. Jak wygląda tutaj kwestia VATu? Podatnik prowadzi JDG, ale nie jest zarejestrowany jako Vatowiec czynny (korzysta ze zwolnienia podmiotowego). Gdyby wyjmował lokal usługowy w ramach […]

 • Rozliczenie duplikatu faktury korygującej

  Pytanie: Nabywca w lutym 2018 r. odebrał duplikat faktury korygującej zmniejszającej (data wystawienia duplikatu 01.02.2018). Faktura korekta in minus była wystawiona 06.11.2017, ale w ogóle nie była w posiadaniu nabywcy. Ponadto podatnik nie posiadał faktury pierwotnej, do której była wystawiona faktura korygująca oraz dalej duplikat. Duplikat faktury pierwotnej został wystawiony na wniosek nabywcy z datą 23.03.2018 […]

 • Sprzedaż działki przez fundację

  Pytanie: Fundacja mająca status organizacji pożytku publicznego nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też VAT-owcem. W latach 80 tych otrzymała w darowiźnie działkę. Działka jest niezabudowana, ale ma wydane warunki zabudowy. Fundacja chciałaby sprzedać działkę a otrzymane środki przeznaczyć na cele statutowe. Cena sprzedaży około 400 000 zł. Czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Czy […]

 • Handel przedmiotami z gier komputerowych a kasy fiskalne

  Pytanie: Posiadając PKD 47.91.Z (czyli handel internetowy) będę zajmował się handlem wirtualnymi przedmiotami w grach sieciowych. Przedmioty będą nabywać osoby fizyczne płacąc za nie wyłącznie na rachunek bankowy. Będą to osoby z całego świata. Czy obowiązuje mnie limit obrotów powyżej 20 tys. zł z obowiązkiem jej instalacji? I jak powinienem liczyć limit zwolnienia z podatku vat […]

 • Opodatkowanie dostawy rolet montowanych w Niemczech na zlecenie polskiego klienta

  Pytanie: Jak prawidłowo udokumentować dostawę rolet z montażem odbiorcy krajowemu (jaką zastosować stawkę podatku VAT), miejsce wykonania usługi Niemcy. 1. Klient polski zamówił u producenta rolety wraz z montażem – miejsce montażu Niemcy. 2. Zamawiającym i płatnikiem będzie firma polska (faktura ma być wystawiona na czynnego podatnika krajowego). 3. Montaż rolet w Niemczech zostanie wykonany przez […]

 • Import usługi leasingu

  Pytanie: Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy z firmą zarejestrowaną w Irladii. Firma ma siedzibę w Irlandii i dodatkowo prowadzi działalność również z Polsce i jest tu zarejestrowana. Faktura za leasing jest wystawiona przez tą firmę z irlandzkim NIP-UE. Płacimy jej ratę kapitałową wraz z odsetkami, ratę ubezpieczenia sprzętu oraz dodatkową opłatę za sporządzenie dokumentacji […]

 • Świadczenie usług IT a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Czy podmiot świadczący usługi IT może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT? (przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto). Mam wątpliwości czy usługi IT nie są traktowane jako „usługi w zakresie doradztwa”. Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy do usług świadczonych przez podatnika świadczącego usługi IT należy usługi, których […]

 • Odsprzedaż karnetów sportowych pracownikom

  Pytanie: Podatnik kupuje karnety sportowe dla pracowników ze środków obrotowych. Karnety sportowe są na okres 30 dni np. od 3.02.2018-2.03.2018 Podatnik płaci za karnet w następnym miesiącu czyli np. 5.03.2018, podatnik otrzymuje fakturę w 02/2018. Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, czy w 02/2018 ? Podatnik odsprzedaje karnety pracownikom. Kiedy powinien wykazać VAT należny […]

 • Wysokość VAT dla usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych

  Pytanie: Jaka stawka VAT powinna obowiązywać w przypadku usług za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej? Nadmieniam, że jest to oddzielna kanalizacja opadowa gdzie ścieki nie mieszają się ze ściekami bytowymi i przemysłowymi jako ściekami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem wodnym wody opadowe i roztopowe zgodnie z definicją nie […]

 • Rozliczenie importu usługi wynajmu urządzenia

  Pytanie: Podatnik zarejestrowany do VAT UE otrzymał od podatnika z Holandii (również zarejestrowanego do VAT UE) fakturę za usługę abonamentową za urządzenie (komunikator) z zapisem reversed charged i powołaniem na art. 196 Dyrektywy 2006/112/EC. Czy wymienioną usługę podatnik z Polski powinien rozpoznać jako import usług? W których pozycjach deklaracji VAT powinny zostać wykazane kwoty z faktury? […]

 • Odliczanie VAT z jednej z dwóch kolejnych deklaracji VAT-7K

  Pytanie: Rozliczam się kwartalnie z podatku VAT. Czy mogę w pierwszym kwartale rok 2018 rozliczyć VAT od autostrad za okres od lipca do grudnia 2017? Odpowiedź: Tak, jako podatnik rozliczający się kwartalnie może Pan w ramach deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. odliczyć VAT z faktur dokumentujących przejazdy autostradami otrzymanych w okresie od lipca do grudnia […]

 • Obowiązek przechowywania raportów dobowych

  Pytanie: Podatnik rejestruje sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności na kasie fiskalnej. Codziennie wykonuje raport dobowy a na koniec miesiąca raport miesięczny. Raport miesięczny składa się z wydruku raportów dobowych i podsumowania. Czy w związku z tym musi jeszcze przechowywać poszczególne raporty dobowe skoro odzwierciedlenie posiada w raporcie miesięcznym? Odpowiedź: Podatnik jest obowiązany przechowywać zarówno raporty miesięczne, […]

 • Odliczenie VAT z faktury za hotel

  Pytanie: Przedsiębiorca (KPiR + VAT) wykonujący usługi transportowe zatrudnia kierowców. Jeden z nich miał wypadek i uszkodził auto. Auto zostało odholowanie. Na fakturze firma wykonująca usługę holowania umieściła m.in. usługę holowania, montażu oświetlenia, opłatę za parking samochodu oraz usługę hotelowa dla kierowcy ciężarówki. Od wszystkich tych czynności naliczono VAT. Czy przedsiębiorca, którego auto zostało uszkodzone, może […]

 • Obciążanie najemcy kosztami bieżącej eksploatacji

  Pytanie: Spółka wynajmuje lokale. Zgodnie z umową najemca oprócz ustalonego czynszu ponosi koszty bieżącej eksploatacji w tym fundusz remontowy, media. Rachunek za koszty eksploatacji za miesiąc październik spółka otrzymała w grudniu 2017 i w grudniu wystawiła refakturę naliczając VAT 23%. Czy prawidłowo rozpoznany został obowiązek podatkowy w grudniu i odprowadzony VAT należny w grudniu? Czy spółka […]

 • Zakup towaru od zagranicznej firmy posiadającej oddział w Polsce

  Pytanie: Zamawiam towar, wszystkie potwierdzenia były wystawiane z siedziby w Polsce w Warszawie ale otrzymałam informację, że faktura zostanie wystawiona z firmy z Holandii adres na fakturze jest holenderski a NIP Polski. Przysłali mi informację że ta firma jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Na fakturze będzie wykazany VAT polski 23%. Firma ma swoją siedzibę w […]

 • Treść faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej wykonanej dla kontrahenta spoza UE

  Pytanie: Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT (chodzi mi o stawkę VAT) za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji należy wystawić fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (ewentualnie ze stawką „NP”). Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 […]

 • Treść faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej wykonanej dla kontrahenta spoza UE

  Pytanie: Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT (chodzi mi o stawkę VAT) za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji należy wystawić fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (ewentualnie ze stawką „NP”). Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 […]

 • Stawka VAT na szkolenie dla ZUS

  Pytanie: Przedsiębiorca (osoba fizyczna prow. działalność gosp.; czynny podatnik VAT) wygrał przetarg na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ZUS. W informacji ZUS podano, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy przedsiębiorca obowiązek wystawienia na rzecz ZUS faktury ze stawką 23% czy ZW? Odpowiedź: Wskazaną usługę przeprowadzenia szkolenia przedsiębiorca powinien udokumentować fakturą ze zwolnieniem […]

 • Rozpoznanie z opóźnieniem zakupu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Jakie konsekwencje grożą firmie, która przyjęła fakturę zakupową z datą wystawienia i datą dostawy towaru z lutego 2018 r. na odwrotne obciążenie w miesiącu marcu 2018 r. Czyli naliczyła i odliczyła podatek VAT w  marcu. Czy można tak zostawić czy musimy korygować rozliczenie podatku VAT za luty 2018 r.? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji firma powinna skorygować […]

 • Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej a ulga na zakup kas

  Pytanie: Podatnik prowadził działalność gospodarczą, ewidencjonując obroty przy użyciu kasy fiskalnej (nie korzystał z ulgi na zakup), działalność zlikwidował, a następnie po 4 latach założył kolejną (nr NIP pozostał ten sam, zmienia się miejsce wykonywania działalności). Czy ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy, skoro z tej zakupionej wcześniej nie może korzystać Odpowiedź: Nie, wskazany podatnik […]

 • Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconą częściowo przez zakład ubezpieczeń

  Pytanie: Firma prowadząca pełną księgowość zawarła z firmą ubezpieczeniową polisę na ubezpieczenie samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych. Polisa obejmuje OC i AC i jest ubezpieczeniem od kwoty brutto. Ubezpieczony samochód uległ wypadkowi (nie z winy kierującego), więc spółka oddała samochód do warsztatu samochodowego, który ma go naprawić z ubezpieczenia […]

 • Data wykonania na zbiorczych fakturach dokumentujących świadczenie usług transportowych

  Pytanie: Jeden ze współwłaścicieli spółki jawnej dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i nie posiada własnego transportu. Spółka jawna wykonuje usługi transportowe na rzecz firmy współwłaściciela spółki. Transporty wykonywane są w miarę potrzeb (kilka razy w miesiącu). Na koniec miesiąca wystawiana jest jedna faktura z tożsamą datą wystawienia i wykonania usługi (np. 31 lipca). Czy takie […]

 • Rozliczenie faktury "in minus" dotyczącej eksportu towarów

  Pytanie: W lipcu 2017 roku dokonaliśmy eksportu towarów do Nowej Zelandii, klient otrzymał towar nie zgody z zamówieniem ale próbował go sprzedać. Niestety sprzedał tylko część towaru, pozostałą część chce sprzedać po obniżonej wartości. Aktualnie żąda od nas faktury korygującej na zmianę ceny. Kiedy należy wykazać w VAT fakturę korygującą dokumentującą otrzymanie rabatu przez klienta w […]

 • Rozliczenie faktury korygującej dane nabywcy

  Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. w czerwcu wystawiłem fakturę sprzedaży. Teraz okazało się, że ująłem na niej złego nabywcę. W sierpniu wystawiłem fakturę korygującą dane formalne. w jaki sposób rozliczyć wystawioną fakturę korygującą? Jak prawidłowo skorygować plik JPK? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji konieczne jest skorygowanie przez Pana zapisu dotyczącego nabywcy w ewidencji VAT za czerwiec. […]

 • Rozliczenie faktury korygującej obniżającej wystawianej ze względu na błąd istniejący od początku

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć w deklaracji VAT fakturę korygującą „in minus” w przypadku błędu pierwotnego (w jakim okresie)? Czy spółka musi posiadać potwierdzenie otrzymania korekty czy bez niej może skorygować okres w którym została ujęta pierwotna faktura? Do jakiego terminu wstecz spółka powinna cofnąć z korektami faktur VAT in minus – w związku z rozpatrzoną pozytywnie reklamacją klienta? […]

 • Korekta VAT związana z uznaniem za środek trwały samochodu stanowiącego towar handlowy podatnika

  Pytanie: Samochód został zakupiony w lipcu jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży. Odliczono 100% VAT. W sierpniu zadecydowano przeznaczyć go na środek trwały 50% VAT. Czy w sierpniu można skorygować całe 50% VAT czy tylko za 59 miesiące? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani zmniejszyć kwotę podatku naliczonego o 59/60 z 50% kwoty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego […]

 • Otrzymanie zaliczki dotyczącej usługi budowlanej rozliczanej przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Kiedy należy wykazać zaliczkę na usługę budowlaną rozliczaną w procedurze odwrotnego obciążenia? Zapłaciliśmy zaliczkę 29-06-2018 r, natomiast zaliczka wpłynęła na konto naszego klienta 02-07-2018. Kiedy prawidłowo powinniśmy naliczyć podatek należny w czerwcu czy lipcu?Ale my jej nie otrzymaliśmy w czerwcu tylko wpłaciliśmy, klient otrzymał ją w lipcu. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy w części dotyczącej […]

 • Korekta VAT w związku ze sprzedażą samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany

  Pytanie: W dniu 1 stycznia 2018 r. kupiłem samochód osobowy za kwotę netto 50.000 zł (środek trwały). Odliczyłem tylko 50% (wykorzystywany do celów mieszanych) wartości VAT tj. kwoty 5.750 zł. W dniu 1 lipca 2018 r. sprzedałem wyżej opisany samochód (na fakturze VAT ze stawką 23%). Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego nastąpiła zmiana jego przeznaczenia na […]

 • Wysokość VAT na usługi stomatologa

  Pytanie: Czy wszystkie usługi stomatologa są przedmiotowo zwolnione z VAT? Odpowiedź: Nie wszystkie usługi świadczone przez lekarza dentystę (stomatologa) są zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnione przedmiotowo od podatku VAT nie są bowiem usługi świadczone przez takiego lekarza, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W przypadku lekarzy dentystów świadczących takie usługi w grę […]

 • Data poniesienia pierwszego wydatku dotyczącego pojazdu samochodowego

  Pytanie: Jaka prawidłowo określić datę pierwszego wydatku? Nie wpłacamy zaliczek, otrzymujemy fakturę za zakup nowych pojazdów – data wystawienia 03-09-2018 r., a data dostawy 12-09-2018 r. Która data jest wiążąca, aby liczyć 7 dni – data wystawienia czy dostawy? Czy faktura zakupu pojazdu (nowego samochodu) stanowi pierwszy wydatek i która data jest ważna – wystawienia faktury […]

 • VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych na terytorium Niemiec

  Pytanie: Wykonuję roboty budowlane na terenie Niemiec dla osób fizycznych, faktury wystawiam w euro, posiadam kasę fiskalną. Czy powinienem rejestrować sprzedaż usług budowlanych na terenie Niemiec dla osób fizycznej na kasie fiskalnej? Czy usługi budowlane wykonane na terenie Niemiec wykazuje się w poz. 21 deklaracji VAT-7? Czy usługi te powinno się wykazać w informacji podsumowującej jako świadczenie usług? Odpowiedź: Nie […]

 • Rabat towarowy - rozliczenie VAT

  Pytanie: Zgodnie z polityką sprzedaży proponujemy naszym klientom dodatkowy rabat towarowy uzależniony od osiągniętego obrotu. Każdy klient ma ustaloną kwotę, za którą będzie mógł pobrać nasze produkty jako rabat towarowy. Jak firma powinna rozliczyć VAT należny z tego tytułu? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego, do jakiej z dwóch istniejących grup rodzajów towarowych należy rabat towarowy przyznawany […]

 • Korekta VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu wykupionego z leasingu

  Pytanie: Zakupiliśmy samochód osobowy VW Taureq gdzie odliczamy 50% VAT. Był to leasing i do użytkowania samochód został przyjęty w listopadzie 2015 r. (zakup w tym samym miesiącu). Wykup z leasingu nastąpił w czerwcu 2018 r. Od którego momentu należy liczyć korektę VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu? Od momentu przyjęcia samochodu do użytkowania tj. od […]

 • Skutki VAT otrzymania rabatu pośredniego

  Pytanie: W związku z osiągnięciem rocznego planu zakupowego danego produktu firmie  – zgodnie z zawartą umową – należy się premia. Produkty kupowane są od kilku dystrybutorów towaru, a nie bezpośrednio od producenta, z którym podpisana jest umowa na wypłatę premii rocznej, która uzależniona jest od określonego poziomu wykonanych zakupów. Czy za powyższą usługę firma powinna wystawić fakturę […]

 • Skutki VAT otrzymania rabatu pośredniego

  Pytanie: W związku z osiągnięciem rocznego planu zakupowego danego produktu firmie  – zgodnie z zawartą umową – należy się premia. Produkty kupowane są od kilku dystrybutorów towaru, a nie bezpośrednio od producenta, z którym podpisana jest umowa na wypłatę premii rocznej, która uzależniona jest od określonego poziomu wykonanych zakupów. Czy za powyższą usługę firma powinna wystawić fakturę […]

 • Zaliczki na usługi budowlane rozliczane w procedurze odwrotnego obciążenia

  Pytanie: Kiedy należy wykazać zaliczkę na usługę budowlaną rozliczaną w procedurze odwrotnego obciążenia? Zapłaciliśmy zaliczkę 29-06-2018 r, natomiast zaliczka wpłynęła na konto naszego klienta 02-07-2018. Kiedy prawidłowo powinniśmy naliczyć podatek należny w czerwcu czy lipcu?Ale my jej nie otrzymaliśmy w czerwcu tylko wpłaciliśmy, klient otrzymał ją w lipcu. Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy w części dotyczącej […]

 • Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem

  Pytanie: Podatnik VAT czynny dokonał zakupu materiałów w miesiącu kwiecień 2018, natomiast faktura za materiały dotarła do niego w lipcu 2018 r. Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony w miesiącu, kiedy dotarła do niego faktura – lipiec czy poprzez korektę deklaracji za kwiecień 2018 r. Odpowiedź: Z prawa do odliczenia podatnik w przedstawionej sytuacji może skorzystać najwcześniej […]

 • Daty dotyczące faktur zakupu wykazywane w plikach JPK_VAT

  Pytanie: Czy dla celów JPK ewidencja w zakresie zakupu należy obowiązkowo wypełniać min pole data sprzedaży. Do tej pory dla uproszczenia przy generowaniu rejestru zakupu VAT i JPK ewidencja przyjmowaliśmy, że jest to ta sama data co data dokumentu tj wystawienia faktury przez dostawcę. Niestety w rzeczywistości na części faktur zakupowych są to inne daty. Czy jeżeli […]

 • Stawka VAT na usługi dostarczania posiłków

  Pytanie: Podatnik przygotowuje i dostarcza klientowi we wskazane miejsce posiłki (np.pieczone kiełbaski, mięsa). Do tego dostarcza również produkty nie przetworzone jak np napoje, alkohole, słodycze inne art spożywcze, art jednorazowe (kubki, tacki), Nie świadczy np usługi kelnerskiej. Jak na gruncie podatku VAT należy potraktować ww. usługę i jaką stawkę podatku VAT zastosować przy fakturowaniu na rzecz […]

 • Stawka VAT na wyroby protetyczne

  Pytanie: Czy do sprzedaży wyrobów protetycznych, niebędących sztucznym zębem, czy protezą dentystyczną, wykonywanych wyłącznie przez osoby nie będące technikami dentystycznymi – można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 %? Odpowiedź: Tak, do sprzedaży wyrobów protetycznych (innych niż sztuczne zęby i protezy dentystyczne) przez osoby niebędące technikami dentystycznymi można stosować obniżoną stawkę VAT 8%. […]

 • VAT z tytułu udzielania korepetycji z matematyki

  Pytanie: Chciałabym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udzielać korepetycji z matematyki. Nie jestem nauczycielem czy mogę nie rejestrować się do VAT korzystajać ze zwolnienia w ramach art. 113 ustawy o VAT? Czy po przekroczeniu 20.000 zł w skali roku muszę kupić kasę fiskalną? Odpowiedź: O ile przewidywana przez Pana wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej […]

 • Korekta VAT na skutek zwolnionej od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

  Pytanie: Podatnik zakupił nieruchomość (bez naliczonego podatku VAT). W czasie zakupu jak i potem poniósł wydatki z których odliczył podatek naliczony (nieruchomość na wynajem komercyjny opodatkowany stawką 23%) . Nieruchomość została wprowadzona na środki trwałe firmy. Po kilku miesiącach zdecydował się sprzedać w/w nieruchomość (opodatkowana stawką zw). Kiedy musi dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego w związku […]

 • VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej dla nabywców z innych państw Unii Europejskiej

  Pytanie: Gdzie należy wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż wysyłkową na teren innego państwa UE dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą?  Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wysyłkowej dla podmiotu prowadzącego działalność i będącego podatnikiem VAT, ale nie VAT-UE? Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wysyłkowej dla podmiotu prowadzącego działalność […]

 • Odliczanie VAT od wydatków dotyczących samochodu pogrzebowego

  Pytanie: Czy od samochodu specjalnego poniżej 3 ton, posiadającego dwa rzędy siedzeń można odliczyć 100 procent VAT? Chodzi o np. raty leasingowe. Samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej (w zakładzie pogrzebowym). Czy potrzebne jest zaświadczenie ze stacji diagnostycznej? Czy w dowodzie rejestracyjnym musi być adnotacja? Czy jakby się okazało, że wyżej wymieniony samochód ma masę całkowitą 3 050 (powyżej 3 ton), […]

 • Wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję

  Pytanie: Czy można wystawić fakturę zaliczkową na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej jest nie jest jeszcze określona? Odpowiedź: Nie jest możliwe (dopuszczalne) wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej nie jest jeszcze określona. Dopiero z chwilą, gdy stanie się możliwe powiązanie otrzymywanej kwoty z konkretną przyszłą czynnością podlegającą opodatkowaniu […]

 • Powrót do statusu rolnika ryczałtowego

  Pytanie: Rolnik zamierza powrócić do statusu rolnika ryczałtowego. Na dzień dokonania zmiany będzie w posiadaniu stada bydła mlecznego i mięsnego. Wszystkie sztuki pochodzą z własnej hodowli. Czy w tej sytuacji powstanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT? Odpowiedź: Uważam, że korekta podatku odliczonego będzie w przedstawionej sytuacji konieczna. Przedmiotem korekty będzie podatek […]

 • VAT z tytułu organizacji wycieczki dla pracowników

  Pytanie: Jakie konsekwencje w VAT wynikają z tytułu sfinansowania przez pracodawcę pracownikom i ich rodzinom kosztów wycieczki o charakterze turystycznym? W wycieczce brali udział także pracownicy naszego zagranicznego Oddziału oraz osoby nie zatrudnione w firmie i nie związane z firmą. Czy z faktur za pobyt grupy w ośrodku oraz bilety wstępu na różne atrakcje turystyczne można […]

 • VAT z tytułu usługi naprawy maszyny dla podatnika z UE

  Pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi naprawy maszyny wykonywanej dla kontrahenta niemieckiego? Usługi wykonywane są zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Odpowiedź: Do świadczenia wskazanych usług nie należy stosować żadnej stawki VAT, gdyż nie podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce. Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. […]

 • Otrzymanie faktury zaliczkowej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

  Pytanie: W styczniu dostaliśmy od niemieckiego kontrahenta fakturę zaliczkową z terminem płatności 30 dni. Zapłaciliśmy ją w maju, a w czerwcu otrzymamy towar. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? Czy spółka ma obowiązek rozpoznać WNT w przypadku, gdy otrzymała fakturę, natomiast nie otrzymała towaru? Odpowiedź: W związku z wystawieniem faktury zaliczkowej przez niemieckiego kontrahenta (jak również w […]

 • Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych przez spółkę niebędącą podmiotem leczniczym

  Pytanie: Czy usługi medyczne sprzedawane przez spółkę komandytową która nie jest wpisana na listę podmiotów leczniczych, ale świadczone przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w tej spółce komandytowej, korzystają ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT? Sam charakter usługi nie budzi wątpliwości. Wątpliwość powstaję w związku z tym, […]

 • Zbiorcza faktura korygująca w pliku JPK

  Pytanie: Wystawiono fakturę korektę sprzedaży o nr X w dniu 18.08.2018 r. zbiorczą do faktur sprzedaży o nr Y1 z 10.05.2018 r., Y2 z 15.06.2018 oraz Y3 z 20.07.2018 r. Jest to korekta zwiększająca podatek należny na skutek błędu w fakturach pierwotnych. W jaki sposób wykazać w JPK ww korektę, jeżeli musi być przypisana do trzech […]

 • Rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej do faktury ze stawką NP

  Pytanie: Wystawiona została faktura korygująca błąd zmniejszająca podstawę opodatkowania do faktury dokumentującej usługę niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce (ze stawką NP). Kiedy należu uwzględnić korektę w deklaracji VAT, a kiedy w informacji podsumowującej, jeśli faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania została wystawiona w czerwcu, a dotyczy sprzedaży za styczeń? Odpowiedź: Uważam, że – zakładając, iż błąd będący przyczyną korekty […]

 • Wykonanie projektu i prototypu urządzenia na zlecenie podatnika zagranicznego a VAT

  Pytanie: Polska firma, czynny podatnika vat otrzymała w 2017 r. od kontrahenta z DE 40% zaliczkę na poczet wykonania projektu i prototypu formy wtryskowej ( Wartość usługi projektu technicznego przekracza wartość prototypu). Zaliczka nie była fakturowana i wykazywana w deklaracji VAT i VAT UE. Usługa była wykonana w Polsce. Prototyp zostanie na terenie PL, jak zafakturować […]

 • Odliczenie VAT z faktury dokumentującej zakup sfinansowany dotacją

  Pytanie: Osoba fizyczna, podatnik VAT otrzymuje dotację w wysokości 100.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dotacji finansowane są kwoty brutto dokonanych zakupów. Wiem, że otrzymanej dotacji oraz faktur na zakup kosztów finansowanych z dotacji nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie wiem jak postąpić z VAT – czy mam te faktury z […]

 • Wystawianie faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy

  Pytanie: Pytanie dotyczy wystawiania paragonów dla konsumentów, tj. osób nieprowadzących działalności gospodarczej.Obecnie, niezależnie od tego czy konsument żąda wystawienia faktury,do każdego paragonu wystawiana jest tzw.faktura fiskalna.Faktura zawiera wszystkie dane jak faktura VAT tylko oczywiście nie zawiera numeru NIP. Konsument otrzymuje oryginał takiej faktury a do kopii pozostającej u nas dopinany jest paragon fiskalny. W Jednolitym Pliku […]

 • Adnotacja na fakturze

  Pytanie: Czy jeżeli kontrahent zamieści na fakturze (towar spoza zał. nr15 i wartość brutto poniżej 15 tyś.) adnotację metoda podzielone płatności – to nabywca musi uregulować tą płatność za pomocą split payment? Odpowiedź: Nie, oznaczenie otrzymanej faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie przesądza o istnieniu obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Obowiązek ten istnieje tylko, […]

 • Potrącenie kaucji gwarancyjnej a obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Pytanie: Otrzymujemy od kontrahentów/podwykonawców robót budowlanych faktury VAT. Zdarza się, że faktury te płacimy w części, zatrzymując część kwoty faktury brutto jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (gwarancja). W jaki sposób dokonać płatności częściowej mechanizmem podzielonej płatności, czy właściwe będzie podejście, że zrealizujemy przelew określając proporcjonalnie wartość netto i kwotę podatku VAT? Czy należy jednak przyjąć stanowisko, […]

 • Ponowne dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Pytanie: Czy jeśli teraz przez pomyłkę nie zapłaciliśmy za usługę budowlaną split payment to czy amortyzacja od powstałego środka trwałego od stycznia 2020 nie będzie KUP? Czy można jakoś skorygować błędną zapłatę poprzez cofnięcie przelewu i puszczenie go prawidłowo splitem? Odpowiedź: Jeżeli wbrew obowiązkowi opłacicie Państwo fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, […]

 • Ewidencjonowanie całej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących a wystawianie faktur

  Pytanie: Prowadzimy działalność (spółka z o.o.) w zakresie sprzedaży paliw na stacji paliw – mamy własną stację paliw. Od 1.01.2020 wystawienie dla nabywcy – podatnika VAT – faktury z tytułu sprzedaży paliwa zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej będzie możliwe, jeżeli na paragonie fiskalnym, dokumentującym ta sprzedaż będzie podany NIP nabywcy. Na naszej stacji paliw cała sprzedaż przechodzi […]

 • Płatność z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności na rachunek faktora kontrahenta

  Pytanie: Czy w ramach split payment możemy uregulować płatność za fakturę od dostawcy, gdzie jako konto bankowe wskazano konto firmy factoringowej w oparciu o umowę cesji wierzytelności pomiędzy dostawcą a firmą factoringową? Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej, dokonanie płatności/zapłaty za pojedynczą fakturę w ramach MPP do firmy factoringowej, zamiast do dostawcy w ww. przypadku spowoduje oprócz utraty […]

 • Płatność z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności na rachunek faktora kontrahenta

  Pytanie: Czy w ramach split payment możemy uregulować płatność za fakturę od dostawcy, gdzie jako konto bankowe wskazano konto firmy factoringowej w oparciu o umowę cesji wierzytelności pomiędzy dostawcą a firmą factoringową? Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej, dokonanie płatności/zapłaty za pojedynczą fakturę w ramach MPP do firmy factoringowej, zamiast do dostawcy w ww. przypadku spowoduje oprócz utraty […]

 • Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu otrzymania rabatu

  Pytanie: Kiedy należy uwzględnić korektę WNT w przypadku, kiedy otrzymano towar w październiku 2019 r., w listopadzie zgłoszono reklamację ponieważ część towaru była uszkodzona. Otrzymaliśmy rabat na tę partię i nie odsyłaliśmy ich do Włoch. Notę kredytową wystawiono w listopadzie 2019 roku. Kiedy wykazać w VAT7 i VAT UE ten rabat? Odpowiedź: Wskazaną korektę należy uwzględnić w […]

 • Kurs przeliczeniowy w przypadku korekty importu usług

  Pytanie: W listopadzie firma otrzymała fakturę dokumentującą zakup oprogramowania komputerowego z Francji. Rozpoznała z tego tytułu import usług. Z datą listopadowa naliczyła VAT należny i naliczony (operacja neutralna podatkowo). Następnie w grudniu firma zwróciła oprogramowanie i otrzymała fakturę korygującą. Czy do przeliczenia skorygowanej kwoty VAT należnego i naliczonego (dawniej faktury wewnętrznej) Spółka powinna wziąć pod uwagę […]

 • Zakup paliwa a odpowiedzialność solidarna nabywców

  Pytanie: Spółka dokonała zakupu paliwa do samochodów z działalności gospodarczej. Spółka odlicza podatek VAT z faktury zakupu. Czy w przypadku kiedy faktura opiewa na kwotę wyższą bądź niższą niż 15 000 zł ma znaczenie w przypadku odpowiedzialności solidarnej dla nabywcy? Załóżmy, że nabywca nie dokonuje zapłaty ani w jednym ani w drugim przypadku metoda podzielonej płatności. […]

 • Zakup paliwa a odpowiedzialność solidarna nabywców

  Pytanie: Spółka dokonała zakupu paliwa do samochodów z działalności gospodarczej. Spółka odlicza podatek VAT z faktury zakupu. Czy w przypadku kiedy faktura opiewa na kwotę wyższą bądź niższą niż 15 000 zł ma znaczenie w przypadku odpowiedzialności solidarnej dla nabywcy? Załóżmy, że nabywca nie dokonuje zapłaty ani w jednym ani w drugim przypadku metoda podzielonej płatności. […]

 • Przyjęcie zapłaty w gotówce za fakturę oznaczoną wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"

  Pytanie: Jakie konsekwencje będzie miało przyjęcie zapłaty w formie gotówki powyżej 15 tys. zł od podatnika VAT. Sprzedajemy towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT i na fakturze jest adnotacja o mechanizmie podzielonej płatności. Chodzi mi o konsekwencje dla przyjmującego czyli sprzedawcy. Jakie przepisy to regulują? Odpowiedź: Przepisy nie określają żadnych konsekwencji u sprzedawców, którzy […]

 • Zakup z zagranicznym VAT a import usług

  Pytanie: Polski czynny podatnik VAT zlecił podmiotowi spoza UE (Albania), który także jest czynnym podatnikiem, usługę holowania auta. Firma z Albanii obciążyła polskiego podatnika fakturą z VAT albańskim. Czy sposób wystawienia faktury jest poprawny? Czy należy rozliczyć import usług od takiej transakcji, a jeśli tak to od kwoty brutto, czy netto wykazanej na fakturze? Odpowiedź: Nabycie wskazanej usługi stanowi […]

 • Faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej paragonem

  Pytanie: Czy gdy osoba fizyczna zażyczy od 2020 roku fakturę, to trzeba sprzedaż dodatkowo nabić na kasę fiskalną? Czy nadal pozostaje obowiązek nabicia na kasę fiskalną sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Czy obowiązek podania numeru NIP na paragonie dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli jak nie poda numeru NIP, a będzie chcieć […]

 • Rozliczenie zakupu w Niemczech materiałów budowlanych wykorzystywanych do robót prowadzonych na terytorium Niemiec

  Pytanie: Polska firma budowlana, czynny podatnik VAT, posiadająca VAT-UE wykonuje usługi budowlane w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego, posiadającego VAT unijny. Zakupuje w Niemczech materiały budowlane. Czy faktura na materiały budowlane zakupione w Niemczech, wykorzystane do budowy w Niemczech, powinna być wystawiona z VAT-em, czy można potraktować ten zakup jako WNT ? Jeżeli faktura będzie wystawiona z […]

 • Odliczenie VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT

  Pytanie: Nowa matryca stawek VAT od 01.07.2020. Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury z zawyżaną stawką VAT po 01.07.2020 (w/b 8%, a na fakturze będzie 23%) Spółka ma prawo do odliczenia podatku w wysokości 23%? Czy istnieje solidarna odpowiedzialność i jako nabywca powinniśmy weryfikować poprawność stawki VAT na otrzymanej fakturze i odliczyć 8%? Odpowiedź: Otrzymanie przez […]

 • Ustalanie miejsca dostaw łańcuchowych

  Pytanie: Jak jest opodatkowany zakup towarów przez polskiego podatnika w Czechach i ich sprzedaż na rzecz podatnika ze Szkocji (lub innego kraju spoza UE), gdy towar nie przyjeżdża do Polski, lecz jest bezpośrednio z Czech wywieziony do Szkocji? Trzy przypadki: 1) organizatorem transportu jest firma ze Szkocji czyli odbiorca ostateczny, 2) organizatorem transportu jest firma czeska, […]

 • Stosowanie stawki 8% w gastronomii

  Pytanie: Czy stawka 23% ma to zastosowanie tylko przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów, czy również przy gastronomii? Czy w restauracji sprzedając oddzielnie np. bułkę, na życzenie klienta stosuję od stawkę VAT 5 % czy jako usługę gastronomiczna 8%, lub podając sałatkę z krewetkami należny zastosować stawkę 23 % na całe danie czy 8 % jako usługę gastronomiczną? […]

 • Świadczenie usług transportowych na podstawie stałej umowy

  Pytanie: Firma transportowa X wykonuje usługi transportowe i zawarła umowę o stałej współpracy na cykliczny transport z inną firmą transportową Y, gdzie na podstawie pojedynczych zleceń firma Y wykonuje przewozy dla firmy X. Ze względu na częstotliwość zleceń firma X i Y umawia się, że wykonane usługi będą rozliczane co 2 miesiące według przejechanych kilometrów (sumy) […]

 • Otrzymanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko kwoty VAT

  Pytanie: Spółka wystawiła dokument proforma do zamówienia, dla którego miała zostać uiszczona zaliczka. Ponieważ zaliczka dotyczyła towarów z załącznika nr 15 ustawy VAT, klient opłacając ją zastosował MPP. Wpłata zaliczki została na razie dokonana jedynie w wysokości kwoty VAT na konto VAT, bez uiszczenia kwoty netto zamówienia. Czy od takiej transakcji Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy […]

 • Zakup od brytyjskiej spółki niezarejestrowanej jako podatnik VAT

  Pytanie: Jesteśmy podatnikiem podatku VAT w Polsce posiadającym VAT UE. Zakupiliśmy od firmy Brytyjskiej towar, który został wysłany z Wielkiej Brytanii do naszej spółki w Polsce. Firma ta na swojej fakturze nie podała swojego numeru VAT a wyłącznie numer rejestrowy spółki zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii. Na fakturze jest natomiast informacja, ze firma ta nie […]

 • VAT z tytułu użyczenia lokalu

  Pytanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna chce zawrzeć umowę bezpłatnego użyczenie lokalu na świadczenie usług psychiatryczno-psychologicznych przez Szpital, dla dzieci szkolnych.Czy usługa bezpłatnego użyczenia lokalu w tym konkretnym przypadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Odpowiedź: Użyczenie lokalu będzie w przedstawionej sytuacji podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj. jeżeli użyczenie nastąpi do celów innych niż działalność […]

 • Stawka VAT na wyroby cukiernicze

  Pytanie: Pytanie dotyczy nowej matrycy stawek VAT. Jesteśmy producentem pieczywa oraz wyrobów cukierniczych. Obecnie pieczywo jest na PKWiU 10.71.11.0 ze stawką VAT 5 %, zaś wyroby cukiernicze PKWIU 10.71.12.0 ze stawką VAT 8%. Moje pytanie dotyczy zmian wchodzących z dniem 01.07.2020. Jakie symbole mamy wpisywać na fakturach – czy PKWIU czy CN i jaka stawka VAT […]

 • Udział w konferencji online a import usług

  Pytanie: Spółka z .o. o. zakupiła w dniu 29.04.2020 (data przelewu) 30.04.2020 (data wystawienia faktury) bilet wstępu na konferencje online od kontrahenta zagranicznego (z Wielkiej Brytanii). Konferencja ta to system matchmakingu, który łączy przedsiębiorców z potencjalnymi inwestorami. Bilet wstępu pozwolił na stworzenie profilu w tym systemie i umawianie przez niego wirtualnych spotkań (otrzymaliśmy dostęp na miesiąc […]

 • Przemieszczenie towarów do Niemiec w celu wykonania naprawy gwarancyjnej

  Pytanie: Pracownicy spółki wyjechali w podroż służbową do Niemiec celem dokonania naprawy reklamacyjnej. W tym celu zabrali ze sobą z magazynu w Polsce materiały do wykonania tej usługi. Czy takie przemieszczenie materiału z PL do DE celem zużycia tych materiałów w trakcie wykonywania naprawy reklamacyjnej należy uznać za WDT? Jeśli tak, to jak należy rozliczyć taka […]

 • Stawka VAT na kanapki, naleśniki i lody sprzedawane na wynos

  Pytanie: Jaka od 1.07.2020 r. obowiązuje stawka VAT na kanapki, naleśniki oraz lody sprzedawane na wynos? Odpowiedź: Sprzedaż na wynos kanapek, naleśników czy lodów jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%. Uzasadnienie: Od 1 lipca 2020 r. stosowany jest art. 41 ust. 12f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i […]

 • Towar odbierany osobiście a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

  Pytanie: Czy zwolnienie i z obowiązku fiskalizacji odnoszące się do sprzedaży wysyłkowej może mieć zastosowanie do sprzedaży w której towar odbierany jest osobiście przez nabywcę (bez pośrednictwa poczty, kuriera etc.), ale pozostałe warunki zwolnienia są zastosowane tj.: dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (odpowiednio na rachunek bankowy), a z ewidencji […]

 • Wynajem lokali a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – transport medyczny. Nie jest zgłoszony jako vatowiec, podlega zwolnieniu przedmiotowemu. Oprócz działalności gospodarczej ma jeszcze najem prywatny na cele mieszkaniowe, który też podlega zwolnieniu przedmiotowemu z vat. Teraz chce dodatkowo prywatnie wynajmować kolejny lokal, ale na cele użytkowe. Czy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i nadal nie […]

 • Udostępnianie filmów przez internet dla klientów z UE

  Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Świadczy usługi fizjoterapeutyczne. Planuje nagrywać filmy/kursy, w których opowiadałby o różnych schorzeniach i o metodach radzenia sobie z problemami (kontuzje, bóle kręgosłupa itp.). […]

 • Stawka VAT na szkolenia online

  Pytanie: Firma szkoleniowa posiada status jednostki wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego na podstawie art 82 ust 3 ustawy o systemie oświaty i ma interpretację z urzędu skarbowego odnośnie organizowania szkoleń bez vat. Czy jeśli zacznie prowadzić szkolenia online będzie musiała opodatkować je stawką 23% Zaznaczam że szkolenia online będzie prowadzić nadal jako jednostka oświatowa. […]

 • Rezygnacja z rozliczenia otrzymanej faktury korygującej zmniejszającej

  Pytanie: Spółka w styczniu br. otrzymała faktury korygujące zmniejszające cenę nabytej jak i opłaconej we wcześniejszych okresach energii elektrycznej w wyniku czego ujęła je w poczet podatku naliczonego. Pomimo upływu zawartego w fakturach terminu do zwrotu nadpłaconej przez spółkę ceny, wystawca nie wypłacił zafakturowanych przez siebie kwot. Spółka ustaliła, że kwoty te nie zostaną już wypłacone […]

 • Odliczenie VAT z faktury za rezygnację z zamówienia

  Pytanie: Spółka zamówiła u dealera 3 samochody osobowe wpłacając na poczet dostawy 3 zaliczki w wysokości 10% wartości ceny sprzedaży. Wpłaty zaliczek zostały udokumentowane fakturami. Z faktur odliczyliśmy 50% podatku naliczonego VAT. W związku z sytuacją COVID-19 Spółka złożyła wniosek o anulowanie zamówień na dostawy samochodów. Na podstawie zawartego porozumienia z dostawcą do faktur zaliczkowych […]

 • Brak przedrostka PL na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

  Pytanie: Po zmianie oprogramowania w firmie wystawiono pomyłkowo faktury WDT niezawierające prefiksu kraju sprzedawcy (PL) przed NIP.Jakie mogą być tego konsekwencje i jak to naprawić? Odpowiedź: Z tytułu popełnienia wskazanego błędu firmie nie grożą żadne konsekwencje. Błąd ten firma może naprawić wystawiając fakturę korygującą. Uzasadnienie: Z art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a w zw. z […]

 • Korekty deklaracji VAT-7 i VAT-7K po wejściu w życie nowego pliku JPK_VAT

  Pytanie: Czy korekty pliku JPK i deklaracji VAT-7 za miesiące wcześniejsze niż październik 2020 r., będą wymagane przez MF wg starego wzoru pliku JPK i deklaracji VAT-7 (tzn. obowiązującego do września 2020 r.), czy wg nowego pliku JPK uwzględniającego część deklaracyjną VAT-7, obowiązującego od danych począwszy za październik 2020 r.? Odpowiedź: Dokonywane po 30 września 2020 r. […]

 • Odliczenie VAT z paragonu z NIP nabywcy z adnotacją "Dokument nie jest fakturą uproszczoną"

  Pytanie: Czy mogę odliczyć podatek VAT od paragonu z NIPem dla transakcji do 450zł, jeżeli na paragonie widnieje adnotacja „ Dokument nie jest fakturą uproszczoną”(taki napis jest na paragonach z Castoramy)? Odpowiedź: Według mnie mimo umieszczenia wskazanej adnotacji paragon z NIP nabywcy dokumenujący sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, a w konsekwencji można na […]

 • Zbiorcze faktury korygujące a adnotacja "mechanizm podzielonej płatności"

  Pytanie: Spółka zgodnie z umowami wystawia na koniec kwartałów zbiorcze faktury korygujące – rabaty potransakcyjne (premia handlowa). Faktury sprzedaży w kwartale dot. towarów z zał.15 do ustawy o vat i jeśli przekraczają wartość 15 tys. zł to są oznaczone dodatkowo opisem „mechanizm podzielonej płatności”. Rabat dotyczy wszystkich faktur wystawionych w kwartale. Czy w przypadku zbiorczej faktury […]

 • Stawka VAT dla usług dezynfekcji

  Pytanie: Jaką stawkę VAT zastosować do usługi dezynfekcji? Odpowiedź: Usługi dezynfekcji są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Uzasadnienie: Usługi dezynfekcji są na gruncie PKWiU klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 81.29.11.0 (grupowanie to obejmuje usługi dezynfekcji i tępienia szkodników). Świadczenie tych usług nie zostało wymienione wśród usług opodatkowanych według obniżonych stawek podatku VAT, w szczególności w załączniku […]

 • Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej dotyczącej używanego już urządzenia

  Pytanie:  Strony zawarły 8 lipca 2019 r. umowę przedwstępną sprzedaży ciągnika rolniczego. Wydanie ciągnika nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku. Umowa ostateczna sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 30,06,2020 roku. Umową ustalono, że cena za ciągnik zostanie zapłacona w ratach, przy czym całość ceny ma zostać zapłacona do 8.04.2020 roku. Z zapisów umowy wynika, […]

 • Stosowanie oznaczeń GTU na fakturach

  Pytanie: Co zmienia się w wystawianiu faktur od 1 października 2020 r.?Czy na każdej fakturze i przy każdej pozycji musi być oznaczenie GTU?Czy wpisywanie GTU dotyczy wszystkich transakcji? Odpowiedź: Z dniem 1 października 2020 r. nie wejdą w życie żadne zmiany w zakresie wystawiania faktur. W szczególności nie stanie się konieczne wskazywanie na fakturach oznaczeń liczbowych (oznaczeń […]

 • Faktury zaliczkowe za paliwo a mechanizm podzielonej płatności

  Pytanie: Czy istnieje obowiązek mechanizmu podzielonej płatności na fakturach zaliczkowych za paliwo, gdzie zaliczki nie przekraczają wartości 15 tys. zł, natomiast faktura za flotę do rozliczenia zaliczek przekracza już przekracza tę kwotę? Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji nie istnieje obowiązek wpłacania zaliczek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Uzasadnienie: Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w […]

 • Oznaczenia I_42 oraz I_63 w nowym pliku JPK_VAT

  Pytanie: W nowym JPK ustawodawca przewidział do raportowania 13 procedur w zakresie sprzedaży: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR-T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, oraz w zakresie podatku naliczonego procedury MPP i IMP. Czy procedura I_42 oraz I_63 dotyczy transakcji przemieszczenia wewnątrzwpólnotowego po imporcie, który obecnie należy wykazać w deklaracji VAT-7 jako WNT […]

 • Faktura dla osoby prywatnej a oznaczenie "FP"

  Pytanie: Czy faktura za samochód używany wystawiona na osobę fizyczną (wystawiamy również paragon), kwalifikuje się do oznaczenia jej kodem FP? Odpowiedź: Tak, również taką fakturę trzeba będzie wykazywać w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT z oznaczeniem FP. Uzasadnienie: W stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2020 r. przyjmuje się, że z punktu widzenia obowiązku wykazywania w […]

 • Obciążenie nabywcy towarów kosztami transportu a oznaczenie GTU_13

  Pytanie: Spółka nabywa towar i wysyła go do swojego klienta obciążając go za transport (np. kurierem). Czy taką fakturę kodować jako usł. transportową w nowym JPK od października? Odpowiedź: Nie, wskazanych faktur nie będzie trzeba oznaczać poprzez wskazywanie liczby 13 w ewidencji VAT oraz wpisywanie wartości 1 w polu GTU_13. Uzasadnienie: W dniu 1 października 2020 […]

 • Oznaczanie faktur symbolem FP

  Pytanie: Czy w nowym pliku JPK od października 2020 r. oznaczenie „FP” faktury do paragonu powinny być stosowane do wszystkich faktur, które zostały zafiskalizowane na kasie czy tylko te, które zostały wystawione później? Nasz program rozróżnia 2 typy faktur- „faktura do paragonu”- która jest wystawiana później, np.na żądanie klienta, oraz „faktura zafiskalizowana”- tj.taka, gdzie osoba […]

 • Stosowanie w nowym pliku JPK_VAT oznaczenia WEW

  Pytanie: Do jakich transakcji sprzedaży i zakupu można od 1 października stosować typ dokumentu WEW w nowym JPK VAT? Czy można/ trzeba stosować WEW przy fakturach wewnętrznych WNT i importu usług? Odpowiedź: Dokumentami wewnętrznymi oznaczanymi w ten sposób będą, przykładowo, dowody wewnętrzne dokumentujące nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokumenty zbiorcze dotyczące sprzedaży […]

 • Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Od jakiej daty przedsiębiorca prowadzący działalność od poprzedniego roku (2020) zwolniony podmiotowo z VAT staje się podatnikiem czynnym w następującej sytuacji. Zgłoszenie VAT-R (dobrowolna rezygnacja) zostało dla przykładu doręczone do Urzędu Skarbowego w dniu 18 sierpnia bieżącego roku (2021). Na Białej liście podatników widnieje zapis: „Data rejestracji: 2021-08-18”. Przepis art. 113 ust. 4 mówi, że […]

 • Zwrot nieruchomości - skutki VAT

  Pytanie: Spółka z o.o. nabyła od Spółki jawnej nieruchomość (sprzedaż zwolniona z VAT) za którą nie uregulowała zobowiązania przez okres 2 lata. Strony zawarły porozumienie że nabywca ma zwrócić nieruchomość w formie umowy odnowienia długu (umowa nowacji). Zwrot nieruchomości ma nastąpić w cenie nabycia plus należne odsetki ustawowe za okres 2 lat. Czy ta transakcja wywoła […]

 • Wniesienie samochodu osobowego jako aportu do spółki cywilnej

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiła samochód osobowy do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem vat. Dokonała odliczenia 50% podatku vat w działalności gospodarczej, samochód jest środkiem trwałym. Następnie będzie prowadziła działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie w przypadku wniesienia samochodu do spółki cywilnej jako nieodpłatny aport. Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji […]

 • Wycofanie składników majątku z działalności celem wniesienia ich jako aport do spółki

  Pytanie: Czynny podatnik VAT (salon kosmetyczny) w toku działalności gospodarczej nabył różne elementy wyposażenia oraz środki trwałe z których został odliczony podatek VAT. Na chwilę obecną zamierza zaprzestać prowadzenie działalności gospodarczej (lub zawiesić), wycofać składniki majątku, a następnie wnieść je do nowo powstałej sp. z o.o. (już istniejącej – podwyższenie kapitału zakładowego) w formie aportu. Nasuwa […]

 • Otrzymanie zaliczki a kasa fiskalna

  Pytanie: Firma otrzymała zaliczkę (zadatek) na wykonanie usługi. Czy taką wpłatę powinno się zarejestrować na kasie fiskalnej? Firma nie jest płatnikiem podatku vat. Odpowiedź: Otrzymaną zaliczkę (zadatek) firma co do zasady powinna zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli zaliczkę (zadatek) firma otrzymała od podmiotu innego niż osoba prywatna lub jeżeli ma zastosowanie […]

 • Stosowanie stawki 5% w gastronomii

  Pytanie: Czy w kontekście poniższego możliwe jest stosowanie 5% VAT do dań na wynos i od kiedy jest to możliwe? https://www.rp.pl/Biznes/210739973-Przelomowy-wyrok-Posilki-na-wynos-beda-tansze.html Odpowiedź: Wbrew temu co sugeruje treść artykułu, ze wskazanego w nim orzecznictwa sądów administracyjnych nie wynika możliwość stosowania stawki 5% do sprzedaży posiłków na wynos w obecnym stanie prawnym. Z ich treści wynika jedynie, że stosowanie […]

 • Stosowanie procedury marży przy sprzedaży towaru wprowadzonego do firmy

  Pytanie: Czy przy sprzedaży towaru używanego wprowadzonego do firmy można zastosować procedurę VAT- marża? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegająca na handlu używanymi samochodami. Od 10/05/2021 jest zgłoszony jako czynny podatnik VAT. w dniu 7/05/2021 nabył z Francji do majątku prywatnego samochód osobowy używany. Dowodem zakupu jest faktura z naliczonym podatkiem VAT 17,5 tys. euro + 3,5 […]

 • Uznanie towaru handlowego za środek trwały a VAT

  Pytanie: Przedsiębiorca w marcu 2021 r. zakupił z zagranicy ciągnik. Ciągnik ten został zakwalifikowany jako towar handlowy, gdyż został zakupiony celem dalszej odsprzedaży. W sierpniu 2021 r. przedsiębiorca zmienił zdanie i chce zakupiony w marcu ciągnik przeznaczyć na użytek prowadzonej działalności jako środek trwały. Czy zatem w sierpniu należy wyksięgować z ewidencji VAT całą wartość […]

 • Wykazanie VAT w akcie notarialnym

  Pytanie: Wzajemna sprzedaż i kupno między firmami nieruchomości (grunty niezabudowane), odbywa się tylko i wyłącznie aktem notarialnym, ale żeby naliczyć VAT to powinno się wystawić fakturę i dodać akt jako załącznik, czy VAT powinien być ( naliczony i należny) ujęty w akcie notarialnym? Odpowiedź: Nie ma potrzeby załączania aktu notarialnego do faktury. Z punktu widzenia […]

 • Wykazywanie faktury w kilku polach JPK_VAT

  Pytanie: Czy w JPK VAT można sztucznie podzielić fakturę na kilka mniejszych i wykazać ją w kilku pozycjach ale z tym samym numerem dokumentu. Suma sztucznie podzielonych faktur będzie odpowiadać zbiorczo fakturze podstawowej. Problem wynika z tego,że program SAP nie obsługuje zbiorczych faktur korygujących ( nabycie) i musimy podzielić zbiorczą fakturę korygująco, otrzymaną od dostawcy […]

 • Zapłata na wskazany przez nabywcę rachunek innego podmiotu

  Pytanie: Firma A świadczy usługi dla firmy B. Na swojej fakturze firma A podała rachunek bankowy firmy C, która nic nie ma wspólnego z firmą B. Rachunek bankowy firmy C istnieje na białej liście podatników VAT. Czy firma B może zapłacić firmie A na rachunek bankowy firmy C? Czy takie działanie będzie miało swoje implikację […]

 • Zwrot nieruchomości a VAT

  Pytanie: Spółka z o.o. nabyła od Spółki jawnej nieruchomość (sprzedaż zwolniona z VAT) za którą nieuregulowała zobowiązania przez okres 2 lata. Strony zawarły porozumienie że nabywca ma zwrócić nieruchomość w formie umowy odnowienia długu (umowa nowacji). Zwrot nieruchomości ma nastąpić w cenie nabycia plus należne odsetki ustawowe za okres 2 lat. Czy ta transakcja wywoła […]

 • Rozliczenie faktury korygującej podwyższającej cenę

  Pytanie: Spółka X świadczy usługi pakowania towaru dla spółki Y. Spółka X i spółka Y podpisały umowę na świadczenie usług pakowania. Wynagrodzenie miesięczne jest stałe i określone w umowie. Spółka X ponosi straty na prowadzonej działalności. Po przeprowadzeniu rozmów ze spółką Y , jej przedstawiciele zgodzili się na podpisanie aneksu do umowy i zwiększenie wynagrodzenia dla […]

 • VAT z tytułu sprzedaży dla osoby fizycznej ze Szwajcarii

  Pytanie: Jaką stawkę Vat zastosować sprzedając na rzecz osoby fizycznej do Szwajcarii? Jak udokumentować taka transakcję ? Jak wykazać w JPK. firma zarejestrowana do OSS (prowadzi sklep internetowy) czy po rejestracji do OSS faktury sprzedażowe należy wykazywać w JPKV i jak je rejestrować – czy na podstawie zestawienia zbiorczego czy każdy dokument oddzielnie? Odpowiedź: Wskazana sprzedaż […]

 • Opodatkowanie VAT usług spawalniczych wykonywanych na terenie Holandii

  Pytanie: Spółka z o.o. sp. k. świadczy usługi spawalnicze i montażowe TIG na terenie Holandii. Firmy zlecające wykonanie usługi mają siedzibę na terenie Holandii. Usługi wykonywane są przez pracowników firmy jak również podwykonawców. Usługi są świadczone na nieruchomościach położonych na terenie Holandii. Czy podwykonawca wykonujący usługi na terenie Holandii korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT […]

 • Rozszerzenie działalności o świadczenie usług medycznych a ulga na zakup kasy online

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2021r zakupił kasę online. Obecnie chce rozszerzyć swoją działalność o usługi medyczne. Będzie zakupywał drugą kasę fiskalną online. Czy od tej kasy również należy się zwrot w wysokości 700zł. Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy […]

 • Zakup usługi od kontrahenta z USA a obowiązek rejestracji VAT UE

  Pytanie: Czy przedsiębiorca (KPIR, VAT) który otrzymuje fakturę z USA za usługi korzystania z portalu biznesowego i księguje ją jako import usług, ma obowiązek zarejestrowania się do VAT-UE? Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT UE. Można się jednak również spotkać z odmiennym w tej kwestii stanowiskiem. Uzasadnienie: Na […]

 • Nabycie i sprzedaż urządzeń niezbędnych do produkcji znajdującego się w państwie trzecim

  Pytanie: Jak należy opodatkować transakcje nabycia i sprzedaży urządzeń znajdujących się w państwie trzecim? Dostawca na Tajwanie produkujący towary dla naszego odbiorcy, obciąży polską firmę za urządzenia służące do produkcji tych towarów. Następnie polska firma powinna obciążyć z tego samego tytułu duńską firmę. Urządzenia przez cały czas trwania produkcji będą na Tajwanie. Odpowiedź: Odpowiedź na […]

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość z Niemiec

  Pytanie: Spółka mająca siedzibę w Polsce, czynny podatnik VAT wysyła swoje towary do Niemiec. W Niemczech posiada magazyn i jest zarejestrowana do VAT. Sprzedawać towary będzie osobom fizycznym zarówno z Niemiec jak i z innych krajów Unii Europejskiej. Czy WSTO z Niemiec do osób fizycznych z innych krajów UE podlegać będzie limitowi 10.000 EUR rejestracji […]

 • Udostępnianie mężowi lokalu użytkowego stanowiącego środek trwały podatniczki

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, podatek dochodowy liniowy. Mąż, z którym pozostaję w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, również prowadzi działalność gospodarczą, czynny podatnik VAT, podatek dochodowy liniowy. Na stanie środków trwałych posiadam lokal użytkowy, w którym prowadzę działalność gospodarczą, tu również mam siedzibę firmy. W związku z tym, że obsługujemy w części tych […]

 • Opodatkowanie usługi transportowej świadczonej dla niemieckiego klienta

  Pytanie: Świadczymy usługę obtrysku materiału powierzonego dla naszego niemieckiego klienta, klient ten dodatkowo zmówił u nas usługę transportową związaną z wywozem tych części. Nie świadczymy sług transportowych , wynajęliśmy w tym celu firmę transportowa która wykonała te usługę i otrzymaliśmy fakturę vat z podatkiem naliczonym. Czy usługę tę zgodnie z zamówieniem możemy wystawić dla klienta […]

 • Opodatkowanie usługi wypożyczenia urządzenia kontrahentowi z UE

  Pytanie: Podatnik VAT „wypożyczył” urządzenie (mieszarkę) kontrahentowi z UE, również podatnikowi VAT UE. Mieszarka została przez kontrahenta wypożyczona na 7 dni, odebrana osobiście. Czy należy tę transakcję traktować jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług? Czy na fakturze sprzedaży winna być stawka NP i adnotacja „odwrotne obciążenie”? Odpowiedź: Miejsce świadczenia wskazanej usługi znajduje się na terytorium państwa członkowskiego […]

 • Wsteczne rozpoznanie importu usług

  Pytanie: Otrzymałam fakturę z Holandii za usługę wykonaną 10.09.2021, fakturę otrzymałam w 10.2021. W jakim okresie powinnam rozliczyć podatek vat należny i naliczony ? Czy mogę oba podatki należny i naliczony rozliczyć za m-c 10.2021, czy muszę się cofnąć i dokonać korekty za m-c 09.2021r. Ta sam sytuacja ale dotyczy okresu przed zmianami, faktura z […]

 • Podatnik świadczący usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych ( PKD 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych). Na podstawie art 43 ust. 1 pkt 37 korzysta ze zwolnienia z VAT. W najbliższym czasie planuje podjęcie dodatkowej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorca chce wejść we współpracę z agencją płatniczą od której […]

 • Zagraniczny klient a obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Pytanie: Czy klient zagraniczny kupując towar objęty załącznikiem nr 15 ustawy o VAT i opodatkowany polskim VATem musi zapłacić za ten towar przy użyciu mechanizmu split payment? Odpowiedź: Jeżeli w przedstawionej sytuacji spełnione są wskazane w uzasadnieniu warunki, klient zagraniczny ma obowiązek dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Klient zagraniczny nie ma takiego obowiązku […]

 • Świadczenie usług na rzecz kontrahenta z Irlandii Północnej

  Pytanie: Czy aby świadczyć usługi menadżerskie dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, a dokładniej z Irlandii Północnej, należy zarejestrować się do VAT-UE? Czy będzie to świadczenie usług, import usług poza terytorium Unii Europejskiej i nie ma takiego obowiązku? Podatnik korzysta ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT. Odpowiedź: W związku ze świadczeniem usług menadżerskich dla […]

 • Świadczenie usług doradczych na rzecz podatnika zagranicznego a zwolnienie podmiotowe

  Pytanie: Czy usługi doradcze w zakresie informatyki, świadczone na rzecz podatnika spoza UE mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT mimo wyłączenia zgodnie z ustawą ? Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą. Będzie świadczył usługi doradcze i zarządcze w zakresie informatyki. Odbiorcą usług jest firma z Białorusi. Czy w tej sytuacji podatnik może skorzystać ze zwolnienie podmiotowego, […]

 • Rozpoczęcie sprzedaży towarów z odbiorem osobistym a kasa fiskalna

  Pytanie: Firma od kilku lat prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów ( żwirek dla zwierząt ) i w związku z tym nie posiada kasy fiskalnej. W 2021 r. obrót sprzedaży powyżej 20 tys. PLN, w 2022 r. już też powyżej 20 tys. PLN dla osób fizycznych w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie firma wprowadza nowy produkt do oferty ( […]

 • Prywatny wynajem garażu a limit zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Podatnik prowadzący działalność jest zwolniony w podatku VAT z tyt. nieprzekroczenia limitu obrotu 200 000 zł. Działalność opodatkowaną ma ryczałtem. Będzie on wynajmować prywatnie garaż i płacić z tego tytuły zryczałtowany podatek w wysokości 8,5%. Czy wynajem prywatny garażu wlicza się do limitu 200 000 zł? Odpowiedź: Tak, wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług […]

 • Zawieszenie działalności a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

  Pytanie: Podatnik na JDG zawiesił działalność od 01/07/2022r. Czy ma obowiązek składać JPK za okres zawieszenia? Nadmienię iż podatnik jest podatnikiem unijnym i dotychczas co miesiąc składał deklarację VAT-UE w związku z unijnym świadczeniem usług. Czy jest istotne co zostało wpisane w zgłoszeniu rejestracyjnym do VAT -UE w ww. przypadku? Odpowiedź: Uważam, że jeżeli nie […]

 • Refaktura kosztów mediów i opłat a limit zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Czy refakturę mediów i opłat eksploatacyjnych uwzględniania się do ustalenia limitu zwolnienia podmiotowego? Osoba fizyczna wynajmuje w ramach prywatnego najmu lokal mieszkalny innej osobie fizycznej oraz lokal użytkowy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego, obrót do 200 tys. PLN. Czy do ustalenia limitu zwolnienia z VAT, zwolnienie podmiotowe, należy wziąć pod uwagę […]

 • Odliczenie VAT na podstawie biletu kolejowego

  Pytanie: Spółka otrzymała od pracownika bilet za przejazd PKP (brak faktury) w ramach delegacji służbowej opłacony kartą służbową. Na bilecie wskazane jest imię i nazwisko pracownika – nie ma danych spółki. Czy na podstawie takiego dokumentu możliwe jest odliczenie VAT? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy przedmiotowy bilet zawiera wskazane w uzasadnieniu dane. […]

 • Odzyskanie niemieckiego podatku VAT

  Pytanie: W jaki sposób odzyskać podatek VAT niemiecki? Jesteśmy spółką VAT czynną i posiadamy status podatnika unijnego -czynnego w Polsce, co miesiąc mamy zakupy wewnątrzunijne. Od tego roku nasz jeden klient z Niemiec nalicza nam podatek VAT niemiecki, nie możemy od niego tego podatku odzyskać. Na fakturach są NIPy unijne niemieckiej firmy jak i naszej […]

 • Fakturowanie usług najmu świadczonych przez współwłaścicieli

  Pytanie: Dwie osoby są właścicielami nieruchomości. Wynajmują mieszkania dla osób i fizycznych i dwa lokale użytkowe. Wszystkie najmy są długoterminowe i rozliczane w ramach najmu prywatnego. Żaden z właścicieli nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podstawą najmu jest umowa, większość najemców nie potrzebuje dodatkowo faktury, bo wykonuje przelew za czynsz na podstawie umowy. Jednak lokale […]

 • Wykup samochodu z leasingu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Pytanie: Podatnikowi kończy się leasing samochodu. Podatnik od ponad roku ma zawieszoną działalność gospodarczą – z faktur nie był odliczany VAT. W związku ze zmianą przepisów podatnik nie ma możliwości wykupu na cele prywatne. Podatnik nie ma w planach w najbliższym czasie odwieszania działalności a wykupiony samochód będzie chciała sprzedaż za około rok. Jak wygląda […]

 • Zaokrąglenie proporcji obliczanej po zakończeniu roku

  Pytanie: Dokonujemy sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej, w konsekwencji dokonujemy odpowiedniego przypisywania wydatków (kwot podatku naliczonego) do sprzedaży opodatkowanej/ zwolnionej. Po zakończeniu roku podatkowego 2021 obliczyliśmy wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 VAT i wyniósł on 98,3%. Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji, w skali roku, była mniejsza niż […]

 • Przekazanie wybudowanego domu na cele osobiste a VAT

  Pytanie: Deweloper wybudował 10 domów w działalności gospodarczej. 9 domów sprzedał a jeden chce przekazać na własne cele osobiste mieszkaniowe. Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wartości nieruchomości podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Czy można przyjąć koszt wytworzenia, czy powinno się naliczyć VAT od ceny rynkowej? Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji podstawę opodatkowania stanowić będzie […]

 • Zaliczki a obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

  Pytanie: Przedsiębiorca wpłaca zaliczki na towary z załącznika 15 (zakup paliwa). Wpłacając zaliczki nie wie na jaką kwotę będzie wystawiona faktura, ponieważ faktura jest wystawiona zbiorczo raz na tydzień, a nie do każdej zaliczki. Faktura często przekracza wartość 15 tys. zł. Czy w tej sytuacji zaliczki powinny być wpłacane z zastosowaniem MPP jeżeli zaliczki nigdy […]

 • VAT z tytułu sprzedaży działki zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki

  Pytanie: Czy należało naliczyć podatek VAT od dokonania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki z wydaną decyzją o warunkach zabudowy na budowę myjni bezdotykowej? Czy działka mogła korzystać ze zwolnienia? Odpowiedź: Według mnie najprawdopodobniej konsekwencją sprzedaży przedmiotowej nieruchomości było z punktu widzenia VAT dokonanie zwolnionej od podatku VAT dostawy budynku mieszkalnego. Oznaczałoby to […]

 • Minimalne zabudowania pozwalające na uznanie sprzedaży nieruchomości na gruncie VAT za dostawę budynku

  Pytanie: Co minimalnie musi znajdować się na działce i/lub jaki dokument formalny pozwalałby na sprzedaż działki budowlanej z 8% VAT-em. Fundament, ściany pierwszej kondygnacji, a może wolnostojący garaż / wiata/ budynek gospodarczy? Odpowiedź: Uważam, że aby do sprzedaży, o której mowa, mogła zostać zastosowana stawka VAT 8%, obiekt budowlany musi przynajmniej posiadać fundamenty, ściany i […]

 • Import usług a GTU

  Pytanie: Korzystam z kampanii na Facebooku. Otrzymuję fakturę od kontrahenta z Irlandii. Wykazuję import usług. Czy jest obowiązek zaznaczania GTU z tytułu takiego zakupu? Odpowiedź: Nie, importu usług nie oznacza się za pomocą kodów GTU. Uzasadnienie: Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w […]

 • Powstawanie obowiązku podatkowego VAT z tytułu refundacji za leki

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca aptekę sprzedaje leki. Na cenę leku często składa się odpłatność klienta i dopłata z NFZ. Co tygodnie wystawiana jest faktura do NFZ na kwotę dopłaty do leków. W jakim momencie należy rozpoznać vat należny od tej faktury? Z datą jej wystawienia czy z datą otrzymania dotacji? Odpowiedź: We wskazanym zakresie obowiązek […]

 • Zakup licencji przez stowarzyszenie zwykłe a import usług

  Pytanie: Stowarzyszenie zwykłe prowadzi działalność statutową polegającą na krzewieniu kultury słowiańskiej. Nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej. otrzymuje darowizny od osób fizycznych i firm na cel statutowy. Cała sprzedaż wynikająca z darowizn jak i koszty są zwolnione z VAT. Czy jeżeli stowarzyszenie zakupi portal internetowy (licencja oprogramowanie) od firmy z Kambodży nie powstanie import usług? […]

 • VAT z tytułu usług montażu paneli fotowoltaicznych świadczonych na terytorium Niemiec dla osób prywatnych

  Pytanie: Czynny podatnik VAT chce zrealizować zamówienie na montaż paneli fotowoltaicznych dla prywatnej osoby na terenie Niemiec, nieruchomość znajduje się na terenie Niemiec na kwotę 12.000 euro. Jak należy rozliczyć podatek VAT? Czy należnym podatkiem będzie stawka krajowa 8%? Czy należy zarejestrować się do VAT w Niemczech i tam dokonać rozliczenia? Czy należy zarejestrować się […]

 • Pełne odliczenia VAT dotyczące samochodu ciężarowego posiadającego dwa rzędy siedzeń

  Pytanie: Czy zakupiony samochód ciężarowy o masie do 3,5 tony, z dwoma rzędami siedzeń, dla 7 osób, z osobną skrzynią ładunkową z plandeką z przeznaczeniem do działalności gospodarczej powinniśmy zgłosić na VAT-26, jeżeli chcemy do podstawy odliczenia przyjmować całość podatku Vat z faktury? Odpowiedź: Odliczenie w całości VAT z faktury zakupu wskazanego samochodu oraz z faktur dokumentujących […]

 • Obowiązkowy KSeF a faktury VAT RR

  Pytanie: Spółka dokonuje zakupów od rolnika ryczałtowego. Czy rolnik będzie musiał zarejestrować się w KSeF i spółka wystawiając za rolnika fakturę będzie wysyłała taka fakturę do KSeF? Odpowiedź: Nie, spółka nie będzie musiała wystawiać faktur VAT RR przy użyciu KSeF (a w konsekwencji nie będzie konieczna rejestracja KSeF rolnika ryczałtowego). Będzie jedynie miała taką możliwość, przy czym […]

 • Faktury wystawiane przez zagranicznych podatników w ramach samofakturowania a obowiązkowy KSeF

  Pytanie: Otrzymujemy od kontrahenta zagranicznego (np. Niemcy) faktury za nasze usługi transportowe, w ramach samofakturowania, jak powinniśmy takie faktury ujmować w przypadku przejścia na system elektronicznych faktur ustrukturyzowanych KseF. Czy firma zagraniczna powinna zamieszczać w naszym polskim systemie owe faktury? Chcę zaznaczyć, że miejsce opodatkowania wg art. 28b jest miejsce nabywcy usługi, czyli w tym wypadku […]

 • Faktury wystawiane z numerem PESEL nabywcy a treść plików JPK_VAT

  Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż pojazdów. Często klientami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Ze względu na to, iż pojazd jest rejestrowany w wydziale komunikacji to właściwym dokumentem jest faktura VAT na osobę fizyczną. Na takich fakturach w pole NIP wpisujemy nr PESEL. Czy jest to właściwe działanie? Nr PESEL pojawia się później w […]

 • Opodatkowanie dostawy podatnika spoza UE towaru wysyłanego do innego państwa UE

  Pytanie: Jak rozliczyć opisaną transakcję: Polska firma sprzedaje towar firmie szwajcarskiej natomiast towar wysyłany jest przez Polską firmę bezpośrednio do firmy w Czechach. Faktura wystawiona jest na firmę szwajcarską z jaką stawką? O WDT? Czy musimy mieć VAT UE firmy czeskiej do której jedzie towar? Czy tu mamy transakcję trójstronną? Odpowiedź: Sposób postępowania zależy od tego czy […]

 • Zakupy związane z uczestnictwem w zagranicznych targach a import usług

  Pytanie: Bierzemy udział w targach we Włoszech. Otrzymaliśmy fakturę za: energię elektryczną, aranżację stoiska oraz sprzątanie. Faktura jest wystawiona z włoskim VAT (22%)Jak powinna być zaksięgowana przez nas ww. faktura? Czy powinniśmy rozpoznać import usług? Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji macie Państwo obowiązek rozpoznania importu usług aranżacji stoiska oraz sprzątania. Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu […]

 • Zakup usługi hotelowej za granicą a import usług

  Pytanie: Spółka wynajęła pokoje przez Booking w hotelu w Berlinie. Otrzymała fakturę z hotelu z adnotacją rezerwacja przez Booking i naliczonym vatem niemieckim. Czy wykazujemy w tym przypadku import usług? Odpowiedź: Nie, zakup wskazanej usługi hotelowej nie stanowi dla spółki importu usług. Uzasadnienie: Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których […]

 • Świadczenie usług pośrednictwa finansowego a zwolnienie podmiotowe z VAT

  Pytanie: JDG świadczy usługi pośrednictwa finansowego korzystając ze zwolnienia na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40. Od 09/2023r zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości w związku z czym nie spełnia warunków zwolnieia wynikających z Art. 113. [Zwolnienia podmiotowe]. Firma musi zarejestrować się jako podatnik vat czynny.Czy w tym przypadku automatycznie musi opodatkować vat […]

 • Otrzymanie faktury dotyczącej WNT z opóźnieniem

  Pytanie: Faktura VAT WNT otrzymana z opóźnieniem Dostawca z Niemiec wystawił fakturę WNT z datą 11 sierpnia 2023 r., którą otrzymaliśmy w dniu 24 października 2023 r. (dostawa towaru w sierpniu). Z jaką datą powinien być rozliczony VAT naliczony i należny? Czy można fakturę uwzględnić na bieżąco czy należy dokonać korekty VAT w miesiącu sierpniu? Odpowiedź: Przedmiotowe […]

 • Zakup programu komputerowego jako import usług

  Pytanie: Firma kupiła program antywirusowy z firmy z Cypru. Czy to będzie import usług? Odpowiedź: Tak, zakup ten stanowi dla firmy import usług. Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 […]

 • Rejestracja pojazdu samochodowego niezgłoszonego informacją VAT

  Pytanie: Spółka sprowadziła w lipcu z Francji uszkodzony samochód typu furgon z zamiarem przeznaczenia go do odsprzedaży. Nie złożyła VAT-23. W październiku dokonała rejestracji samochodu ale nadal utrzymuje, że jest on towarem handlowym.Czy w takiej sytuacji spółki powinna zapłacić VAT od WNT środka transportu z należnymi odsetkami licząc od 14 dnia po dacie faktury?Czy w […]

 • Obciążenie najemcy samochodu kwotą udziału własnego w szkodzie a VAT

  Pytanie: Spółka z o.o. wynajmuje samochody osobowe. W regulaminie najmu pojazdu jest punkt, iż udział własny w szkodzie zawinionej przez najemcę wynosi 4 000,00 zł. Dodatkowo jest punkt dotyczący kar umownych, gdzie nie jest wymieniona opłata za udział własny. Czy w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji z winy wynajmującej, spółka powinna wystawić fakturę opodatkowaną stawką 23% […]

 • Opodatkowanie VAT świadczonej dla kontrahenta z Niemiec usługi cięcia towarów

  Pytanie: Dla naszego kontrahenta z Niemiec dokonaliśmy cięcia ich towaru. Następnie pocięty towar został zwrócony do Niemiec. Czy jest to eksport usług i stawka 0%? Odpowiedź: Świadczenie wskazanej usługi cięcia towaru niemieckiego kontrahenta nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (nie jest to eksport usług, gdyż przepisy VAT nie znają takiego pojęcia). Oznacza to, że […]

 • Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi montażu parkietu

  Pytanie: Spółka w 28.07.2023 r. wykonała usługę montażu parkietu w budynku jednorodzinnym. Dnia 4.08.2023 r. została wystawiona na tą okoliczność faktura sprzedaży. Czy montaż parkietu należy zakwalifikować jako usługa budowlana i rozpoznać obowiązek podatkowy w momencie wystawienia faktury VAT? Odpowiedź: Uważam, że jeżeli wskazana usługa montażu parkietu została wykonana na rzecz podatnika (względnie na rzecz osoby […]

 • Rezygnacja ze statusu czynnego podatnika VAT

  Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi swoją firmę wykonując usługi projektowania graficznego oraz produkuje i sprzedaje kosmetyki naturalne. Proszę o informację w jaki sposób można zrezygnować z pozostawania czynnym podatnikiem VAT w przypadku zaprzestania wykonywania czynności powodujących opodatkowanie podatkiem VAT? Odpowiedź: Jeżeli wskazany podatnik zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą, lecz jako podatnik korzystający ze zwolnienia […]

 • Adnotacja „metoda kasowa” na fakturze

  Pytanie: Podatnik wystawił fakturę dla sądu bez adnotacji „metoda kasowa”. Obowiązek dodania tej adnotacji pojawia się gdy usługa prawna świadczona jest z urzędu. Co w sytuacji gdy sąd nie wyznaczył podatnika na pełnomocnika do tej sprawy, można nie dodawać tej adnotacji na fakturze? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy wykonana przez podatnika usługa została […]

 • Odliczenie VAT z tytułu zakupu radioodbiorników

  Pytanie:  Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza kupić radioodbiorniki które będą przyjęte na wyposażenie firmy. Radioodbiorniki będą znajdywały się w pomieszczeniu warsztatowym oraz na hali produkcji i zgodnie z przepisami BHP będą służyły do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Czy od takiego zakupu spółka ma prawo odliczyć VAT? Odpowiedź: Tak, według mnie spółka […]

 • Odliczenie VAT z tytułu zakupu usług noclegowych dla pracowników

  Pytanie:  Podatnik zajmuje się usługami maklerstwa okrętowego i obsługą statków zagranicznych. Pracownikom statku przebywającym w porcie musi zapewnić nocleg, podpisał umowę z hotelem aby uzyskać lepsze warunki, że będzie tam ich lokowal. Hotel wystawia fakturę za usługi noclegowe. Koszt jest łącznie wraz z innymi opłatami przerzucony na nabywcę zagranicznego. Czy może odliczyć VAT od takich […]

 • VAT z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego

  Pytanie:  Spółka posiada lokal usługowy zakupiony w czerwcu 2021 roku. Zamierza go sprzedać. Czy zapłacimy od tego podatek VAT? Jak to wygląda podatkowo? Nie zamierza kupić niczego innego. Odpowiedź: Dostawa (sprzedaż) wskazanego lokalu będzie co do zasady zwolniona od podatku VAT. Uzasadnienie: Dostawy lokali niemieszkalnych są co do zasady opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej […]

 • Odliczenie VAT z wystawionej przez leasingodawcę faktury za weryfikację i akceptację polisy ubezpieczeniowej

  Pytanie:  Czy z faktury wystawionej przez leasingodawcę za weryfikację i akceptację polisy OC< AC< NNW samochodu można odliczyć 100% VAT czy 50%? Auto jest w leasingu operacyjnym, używane jest w działalności gospodarczej oraz prywatnie. Odpowiedź: Uważam, że ze wskazanej faktury podatnik może odliczyć tylko połowę VAT. Uzasadnienie: Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z […]

 • Wykazywanie w pliku JPK_VAT sprzedaży dokonywanej jako zarejestrowany podatnik innego państwa członkowskiego

  Pytanie: Klient po przekroczeniu limitu zarejestrował się po stronie Słowackiej i tam składa deklaracje. W Polsce zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT ale nie jest zgłoszony do transakcji unijnych. Podatnik korzysta ze słowackiego pośrednika, który składa deklaracje na Słowacji z nadanym numerem NIP poprzedzonym SK. Na fakturze podatnik również wskazuje NIP słowacki. Czy w Polsce powinniśmy […]

 • Wyłączanie występowania WNT u podatnika zwolnionego podmiotowo ze względu na wartość nieprzekraczającą 50.000 zł

  Pytanie:  Przedsiębiorca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT. W trakcie 2024 r. będzie nabywał od kontrahenta unijnego maszyny. Spodziewa się, że wartość nabyć do końca 2024 r przekroczy 50.000 zł. Przy czym będzie to kilka nabyć, z których każde jednostkowe nabycie będzie w wartości niższej. Niemniej suma wszystkich zakupów może przekroczyć ww. wartość . Czy […]

 • Świadczenie usług psychologicznych a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

  Pytanie:  Czy podatnik świadczący usługi psychologiczne przyjmując płatności kartą płatniczą może korzystać ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej na podstawie par. 2 ustęp 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień? Odpowiedź: Tak, podatnik świadczący usługi psychologiczne przyjmując płatności kartą płatniczą może korzystać ze wskazanego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. […]

 • Stosowanie procedury uproszczonej do niektórych transakcji importu towarów

  Pytanie: Spółka dokonuje importu za pośrednictwem agencji celnych. Sporadycznie zdarza się import dokonywany przez firmę kurierską. Rozpatrywana jest możliwość zastosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Czy spółka może do części towarów stosować procedurę uproszczoną, a do części (dokonywanej przez firmę kurierską) rozliczenie na zasadach ogólnych? […]

 • Opodatkowanie usługi transportowej wykonanej w całości poza terytorium UE na zlecenie polskiej firmy

  Pytanie: Spółka z Wielkiej Brytanii wykonuje usługę transportową na rzecz polskiej spółki – usługa wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii. Spółka z Wielkiej Brytanii fakturuje usługę jako eksport usług dla kontrahenta z Polski na zasadzie odwrotnego obciążenia. Czy polska spółka która zakupiła taką usługę i refakturuje ją na rzecz innej polskiej Spółki powinna wystawić refakturę z polskim […]

 • Zmiana stawki podatku dla towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

  Pytanie:  Nasza Firma sprowadza ryby z Norwegii. W momencie zakupu ryby te znajdują się w Szwecji i zostały tam odprawione przez reprezentanta VAT firmy norweskiej. Sprowadzane ryby klasyfikują się co do zasady do zastosowania stawki VAT 5%, w okresie od 01.02.2022 do 31.03.2024 klasyfikowały się do zastosowania stawki VAT 0%. Na dokumencie od firmy norweskiej […]

 • Wysokość VAT w przypadku sprzedaży w cukierni

  Pytanie:  Podatnik aktywny VAT sprzedaje w ramach cukierni ciasta i wypieki cukiernicze. W zależności od miejsca spożycia są one sprzedawane na miejscu i na wynos. Wszystkie wyroby znajdują się w witrynach, klient decyduje czy chce kupić na miejscu czy na wynos, następnie obsługa pakuje zakupione produkty w kartonowe opakowania lub przygotowuje do spożycia na miejscu […]

 • Zakup usługi samochodu za granicą jako import usług

  Pytanie:  Firma otrzymała fakturę za naprawę samochodu służącego do celów mieszanych. Naprawa miała miejsce w Austrii. Rozumiem, że traktujemy to jako import usług i opodatkowanie leży po stronie usługobiorcy, jednak czy w VAT odwróconym powinnam wykazać tylko 50% VAT, ze względu na użytkowanie w celach mieszanych? Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji obowiązana do rozpoznania opodatkowanego […]

 • Opodatkowanie VAT usług tłumaczeń wykonywanych dla zagranicznej firmy

  Pytanie: Jestem podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności świadczę usługi tłumacza. Usługę wykonuję w Polsce zaś tłumaczenie wysyłam do usługobiorcy który swoją siedzibę i miejsce działalności ma w USA. Jakie obowiązki podatkowe ciążą na mnie w zakresie podatku VAT. Odpowiedź: Świadczenie wskazanych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Ich świadczenie powinien Pan zatem […]

 • Sprzedaż towaru na targach poza Unią Europejską

  Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. i wysłaliśmy na Białoruś maszynę, która miała stanowić ekspozycję na targach. Dokument celny ma datę 31 marca 2013 r. Targi odbywały się na początku kwietnia a maszynę zostawiliśmy póki co na Białorusi, gdyż prawdopodobnie zakupi ją klient białoruski. Do transakcji ma dojść w maju. Sprzedaż nastąpi fizycznie z terenu Białorusi. Czy dla […]

 • Stawka VAT na roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę

  Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi prace remontowe w budynku przeznaczonym na cele mieszkalne Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwanym przez pensjonariuszy. Wykonawca wynajmuje podwykonawce do pomocy w pracach na tym obiekcie. Czy wystawiąc fakturę na wykonawę jako podwykonawca może zastosować stawkę VAT 8%? Odpowiedź: Tak, podwykonawce może w przedstawionej sytuacji zastosować stawkę VAT 8%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Czynności polegające na […]

 • Stosowanie zwolnienia od podatku VAT do usług z zakresu medycyny estetycznej

  Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząi świadcząca usługi z zakresu medycyny estetycznej, może dla swoich usług zastosować stawkę VAT „zw”? Odpowiedź: Zasadą jest opodatkowanie usług medycyny estetycznej podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Tylko w niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie do świadczenia takich usług zwolnienia od podatku. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Nie wszystkie usługi medyczne […]

 • Rozliczenie korekty dotyczącej importu usług

  Pytanie: W miesiącu pażdzierniku 2014 otrzymaliśmy fakturę za import usług (usługa została wykonana w miesiącu październiku). Faktura została ujęta w rejestrze VAT dotyczącym tego okresu (podatek należny i naliczony). Dnia 20.02.2015 otrzymaliśmy korektę do tego importu usług. Czy musimy korygować deklarację za miesiąc 10/2014? Czy też możemy tę korektę ująć na bieżąco? Jaki zastosować kurs wymiany, […]

 • Ulga na złe długi a zmiana terminu płatności

  Pytanie: Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi, gdy umowa określająca nowe terminy zapłaty została zawarta po terminie okreslonym na fakturze. I tak; na fakturze ustalono termin zapłaty w dwóch ratach na dzień 10 października 2013 roku i 28 lutego 2014 r. Gdy firma nie zapłaciła w źanym z tych terminów, podpisano w dniu 10 […]

 • Sprzedaż gruntu a zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

  Pytanie: Spółka medyczna prowaddzi zarówno działalność zwolnioną, jak i opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zakupila grunt od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zatem Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu działki. Na działce miał powstać budynek Spółki wykorzystyany wyłącznie do działalności zwolnionej. Spólka poniosła koszty uzbrojenia działki od których nie odliczyła podatku VAT ze […]

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od niemieckiego podatnika za udział w seminarium

  Pytanie: Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika niemieckiego za uczestnictwo w seminarium? Otrzymalismy od podatnika niemieckiego fakturę za udział w seminarium w dniach 08.06-10.03.2015 r. Jest to szkolenie dla kadry zarządzającej połączone z ćwiczeniami (warsztatami praktycznymi). Faktura została wystawiona w dniu 19.03.2015 r. z niemieckim podatkiem Vat. Jak powinniśmy potraktować tę usługę? Czy jest […]

 • Korzystanie przez biura rachunkowe ze zwolnienia podmiotowego

  Pytanie: Czy osoba, która chce założyć biuro rachunkowe musi od początku działalności zarejestrować się jako podatnik VAT czynny? Będzie świadczyła usługi księgowe: prowadzenie KPiR, ryczałt, wyliczanie wynagrodzeń, rozliczenia ZUS, sporządzenie deklaracji i zeznań podatkowych (PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe). Odpowiedź: Nie jest wykluczone, że osoba, o której mowa, może skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji […]

 • Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu nabytego na podstawie faktury VAT MARŻA

  Pytanie: Spółka z o.o. zakupiła w październiku 2012 roku używany samochód osobowy od innej spółki z o.o. Spółka zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Sprzedawca wystawił fakturę VAT-marża. Spółka z o.o. chce sprzedać samochód w miesiącu kwietniu 2015 r. Czy przy sprzedaży samochodu musi naliczyć 23% podatku VAT? Czy powinna wystawić fakturę VAT marża? Jak zoptymalizować- korzystnie […]

 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji

  Pytanie: Spółka sprzedaje subskrypcje na dostęp do systemu komputerowego. Przykładowy tytuł faktury sprzedażowej: subskrypcja na okres 15/12/2017 – 14/03/2018. Kiedy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy w VAT (płatność za fakturę może być w miesiącu jej wystawienia lub późniejszym)? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk. Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2014 r. nie obowiązuje […]

 • Zatrzymanie zadatku udokumentowanego fakturą zaliczkową

  Pytanie: Firma zajmuje się sprzątaniem, zgodnie z umową zaliczki dokumentujemy fakturą zaliczkową, od której podatek VAT jest naliczany z dniem otrzymania zaliczki. W przypadku rezygnacji klienta z usługi, z dniem potwierdzenia odstąpienia od umowy wystawia fakturę VAT korygującą do 0 i zwraca zaliczkę, chyba że z umowy wynika, że przedpłatą jest zadatkiem a umowa zostanie rozwiązana […]