Wysokość VAT na usługi stomatologa

Pytanie: Czy wszystkie usługi stomatologa są przedmiotowo zwolnione z VAT?

Odpowiedź: Nie wszystkie usługi świadczone przez lekarza dentystę (stomatologa) są zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnione przedmiotowo od podatku VAT nie są bowiem usługi świadczone przez takiego lekarza, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W przypadku lekarzy dentystów świadczących takie usługi w grę jednak wchodzi korzystanie z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione są od podatku VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Zwolnienie to obejmuje większość, lecz nie wszystkie usługi świadczone przez lekarzy dentystów (stomatologa).

Ze wskazanego zwolnienia od podatku VAT nie korzystają bowiem świadczone przez takich lekarzy usługi w zakresie opieki medycznej, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W szczególności dotyczy to usług stomatologii estetycznej, w tym usługi wybielania zębów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2011 r. - ILPP2/443-1140/11-5/SJ czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2013 r. - IBPP3/443-1131/12/AŚ).

A zatem nie wszystkie usługi świadczone przez lekarza dentystę (stomatologa) są zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnione przedmiotowo od podatku VAT nie są bowiem usługi świadczone przez takiego lekarza, które nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zauważyć jednak pragnę, że lekarze dentyści bardzo często korzystać mogą z tzw. zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu – jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekraczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest tak dlatego, że przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia nie uwzględnia się wartości sprzedaży usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie, między innymi, art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a u.p.t.u. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. - 0113-KDIPT1-1.4012.406.2017.RG).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 sierpnia 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi