Podatek od spadków i darowizn

 • Zwolnienie nabycia przez osoby z tzw. grupy '0' a notarialne poświadczenie dziedziczenia

  Pytanie: Osoba fizyczna nabywa spadek, w postaci gospodarstwa rolnego składającego się z budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, nieruchomości pół uprawnych, po zmarłym ojcu. Osoba ta nie wystąpiła do sądu o wydanie orzeczenia o nabyciu spadku, nie poświadczyła notarialnie faktu nabycie spadku (zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia). Po półrocznym terminie ustawowym na odrzucenie spadku osoba nabywa spadek (powstaje obowiązek […]

 • Darowizna przelana na konto dewelopera a zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

  Pytanie: Syn zakupił dla matki mieszkanie. Na ten cel wziął kredyt gotówkowy. Pieniądze z kredytu wpłynęły na konto syna, który dokonał przelewu na konto dewelopera. W tytule przelewu napisano „zapłata za mieszkanie umowa nr ….. (trzeba zaznaczyć że w umowie przedwstępnej widnieje matka) lokal ……, Pani ……”. Czy w takiej sytuacji można mówić o darowiźnie? Czy taka darowizna […]

 • Wypłata spadkobiercy należności za usługę wykonaną przez spadkodawcę

  Pytanie: Urząd Miasta będzie płacił nabywcy spadku (mężowi zmarłej żony) należność w wysokości brutto 5.500 zł za wykonaną przez zmarłą żonę usługę na rzecz Urzędu. Jakie obowiązki podatkowo-informacyjne posiada Urząd wobec Urzędu Skarbowego przy dokonywaniu wypłaty. Czy należy potracić z kwoty brutto podatek, a jeżeli tak to jaki? Odpowiedź: Urząd Miasta powinien w przedstawionej sytuacji wypłacić mężowi […]

 • Opodatkowanie darowizny podatkiem od spadków i darowizn a jej odwołanie

  Pytanie: Osoba z polskim obywatelstwem o wietnamskich korzeniach obecnie mieszkająca w Polsce (Obdarowany) zawarła ze swoim ojcem narodowości wietnamskiej (Darczyńca) w dniu 01 marca 2014 r. oraz w dniu 16 marca 2014 r. umowy darowizny środków pieniężnych w kwocie 10.000 dolarów amerykańskich każda, tj. na łączną kwotę 20.000 dolarów amerykańskich. Darowane pieniądze pochodziły z majątku własnego […]

 • Opodatkowanie spadku znajdującego się za granicą

  Pytanie: Sprawa dotyczy nabycia spadku po obywatelu niemieckim zamieszkałym w Niemczech (głównie nieruchomość położona w Niemczech) przez polskiego obywatela zamieszkałego w Polsce. Czy nabycie spadku powoduje powstanie polskiego obowiązku podatkowego? W przypadku odpowiedzi tak: Czy zapłacony niemiecki podatek od spadków w Niemczech z tytułu nabycia spadku obniża polską podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn? […]

 • Udzielenie i umorzenie nieoprocentowanej pożyczki

  Pytanie: Czy ojciec może udzielić nieoprocentowanej pożyczki córce na okres 4 lat? Czy córka w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyska przychód z tytułu świadczenie nieodpłatnego? Czy np. po dwóch latach ojciec może darować córce te pożyczkę? Czy taka darowizna może być zwolniona od podatku od darowizn i spadków? Pożyczka była dokonywana kilkoma […]

 • Darowizna nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku a obowiązek złożenia zeznania SD-3

  Pytanie: Czy w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości ok 4.500 (czyli mieszczącej się w kwocie wolnej od podatku), której nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, istnieje konieczność składania deklaracji SD-3? Odpowiedź: Nie, w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości około 4.500 zł na rzecz osoby zaliczonej do III grupy podatkowej nie ma obowiązku złożenia […]

 • Dział spadku a zgłoszenia SD-Z2

  Pytanie: Jak w formularzu SD-Z2 wykazać sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, w którym dział spadku występuje po 1/3 pomiędzy mężem zmarłej i jej dwójką dzieci, jeżeli sporządzono wyłącznie umowę o częściowy dział spadku udziałów w Spółce z o.o. Majątek, który pozostał obejmuje dom oraz środki pieniężne, których rodzina na dzień dzień dzisiejszy nie chce dzielić. Istnieje jednak […]

 • Przeznaczenie środków z majątku odrębnego na zakup wspólnego domu a podatek od spadków i darowizn

  Pytanie: Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Kupili dom za 1150 tys., w którym mają udziały po 50%, czyli po 575 tys. zł. Mieszkanie to zostało sfinansowane z: kredytu który wzięli wspólnie w kwocie 500 tys. (po 250 tys. od każdego z nich) oraz reszta 650 tys. ze środków, które uzyskał mąż ze sprzedaży swojego mieszkania, które było […]

 • Darowizna pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

  Pytanie: Czy darowizna pomiędzy małżonkami posiadającymi rozdzielność majątkową jest zwolniona z podatku z tyt. spadków i darowizn zawsze? Czy też na zasadach ogólnych zwolniona do kwoty 9637zł ? Czy też tylko jeśli zgłosi się ją do urzędu w ciągu 6 m-cy? Odpowiedź: Najczęściej darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i […]

 • Darowizna nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku a zeznanie SD-3

  Pytanie: Czy w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości ok 4.500 (czyli mieszczącej się w kwocie wolnej od podatku), której nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, istnieje konieczność składania deklaracji SD-3? Odpowiedź: Nie, w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości około 4.500 zł na rzecz osoby zaliczonej do III grupy podatkowej nie ma obowiązku złożenia […]

 • Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia SD-Z2

  Pytanie: Kiedy upływa termin sześciu miesięcy na zgłoszenie SDZ? Podatnik dostał darowiznę 13.04.2017 r. Kiedy upływa 6 miesięcy – 13.10.2017 r. czy 14.10.2017 r.? Odpowiedź: Termin dokonania zgłoszenia na formularzu SD-Z2 upłynął w przedstawionej sytuacji w dniu 13 października 2017 r. Uzasadnienie: Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków […]

 • Zeznanie SD-3 a kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

  Pytanie: Czy w zeznaniu SD-3 podaje się wartość nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości pod odjęciu kwoty wolnej przynależnej II grupie podatkowej (jestem bratankiem) czy podaje się tą wartość w 100%? Jeżeli wartość nabytego w spadku udziału w nieruchomości jest niższa, niż kwota wolna 7.276 zł i nigdy od spadkodawcy niczego nie otrzymałem to muszę […]

 • Zgłoszenie SD-Z2 darowizny otrzymanej od matki

  Pytanie: Między małżonkami istnieje wspólność ustawowa. Żona prowadzi przedsiębiorstwo, które chce darować synowi. Czy w tej sytuacji syn powinien złożyć odrębne zeznania SD-Z2 po 1/2 od matki i ojca, czy tylko 1/1 od matki? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy w przedstawionej sytuacji darowizny dokona tylko żona (za zgodę męża) czy małżonkowie wspólnie. […]

 • Otrzymanie nieruchomości w darowiźnie od rodziców a podatek od spadków i darowizn

  Pytanie: Czy darowizna nieruchomości o wartości 750 000 zł od rodziców, jest zwolniona z podatku od darowizn, jeżeli została zgłoszona do urzędu skarbowego? Odpowiedź: Nabycie w ramach darowizny od rodziców nieruchomości (np. o wartości 750.000 zł) jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn bez konieczności dokonywania zgłoszenia jej nabycia (na formularzu SD-Z2). Uzasadnienie: Nabycie przez osoby fizyczne […]

 • Otrzymanie przez pracownika vouchera na wycieczkę z okazji jubileuszu pracy

  Pytanie: Spółka z o.o. z okazji jubileuszu 20, 25-lecia stażu pracy wręcza swoim pracownikom prezenty o wartości powyżej 6000 zł. Wręczane prezenty spółka traktuje jako darowizny. Z podatku od spadków i darowizn rozlicza się sam pracownik. Jeśli przedmiotem prezentu jest voucher na wycieczkę wręczony w październiku 2023 roku, a pracownik zrealizuje ten voucher (pojedzie na wycieczkę) […]