Stawka VAT na czyszczenie przepustów drogowych

Pytanie: Jesteśmy Spółką zajmującą się gospodarką ściekową. Działamy na terenie dwóch Gmin. Jedna z Gmin zleciła nam czyszczenie przepustów drogowych. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?

Odpowiedź: Wskazaną usługę powinniście Państwo opodatkować podatkiem VAT według stawki 8%.

Uzasadnienie: W mojej ocenie usługi czyszczenia (udrażniania) przepustów drogowych klasyfikowane są na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniu o symbolu 81.30.10.0, a więc należą do usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Grupowanie to obejmuje bowiem (jak wynika z objaśnień do tego grupowania dostępnych na stronach GUS - http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/), między innymi, pielęgnację i utrzymanie wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że świadczenie usług należących do wskazanego grupowania jest opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). W konsekwencji uważam, że wskazaną usługę powinniście Państwo opodatkować podatkiem VAT według stawki 8%.

Zastrzec jednak pragnę, że pewność w tej kwestii możecie Państwo uzyskać tylko w jeden sposób, a mianowicie występując z wnioskiem o wydanie opinii statystycznej dotyczącej usługi, o której mowa. Wniosek o wydanie takiej opinii można złożyć do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 grudnia 2017 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi