Wysokość VAT z tytułu wynajmu apartamentu w celu podnajmu krótkoterminowego

Pytanie: Czy właściciel apartamentu wypoczynkowego ma prawo stosować 8% stawkę VAT, jeśli apartament udostępnia turystom poprzez umowę z firmą pośredniczącą, która otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi zakwalifikowanie swojej działalności do PKWiU 68.20.11.0 "Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi" a nie PKWiU 55? Urząd Statystyczny w Łodzi pisze: "Wymienione w piśmie udostępnianie przez właścicieli (na podstawie stosownej umowy długoterminowej, tzw. umowy o współpracy) umeblowanych apartamentów i mieszkań wraz z przynależnym miejscem parkingowym, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania, mieści się w grupowaniu: 68.20.11.0 " Pośrednik sugeruje stawkę podstawową, natomiast uważam, że ważny jest cel świadczonej usługi i jej charakter - celem jest najem krótkotrwały dla turystów, a więc raczej 8% VAT.

Odpowiedź: Tak, właściciel apartamentu może w przedstawionej sytuacji stosować stawkę 8%.

Uzasadnienie: Opodatkowane stawką 8% są, między innymi, usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU z 2008 r. 55; zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Oprócz typowych usług związanych z zakwaterowaniem (np. usług hotelowych czy usług świadczonych przez pensjonaty) z opodatkowania obniżoną stawką 8% korzystają usługi wynajmu apartamentów w cyklach dziennych lub tygodniowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 września 2015 r. - ILPP2/4512-1-475/15-4/JK).

Dotyczy to również wynajmu w celu podnajmu apartamentów na te cele. Potwierdzają to od pewnego czasu organy podatkowe (co jest o tyle istotne, że w przeszłości organy podatkowe były odmiennego zdania – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. - IPPP3/443-173/11-2/JF czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 r. - ITPP1/443-1229/12/IK), czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 dnia września 2015 r. (ITPP1/4512-653/15/BS) oraz z dnia 16 lutego 2016 r. (ITPP1/4512-1132/15/BS) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2016 r. (2461-IBPP2.4512.728.2016.2.JJ). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „wynajem lokali mieszkalnych na cele świadczonych przez najemcę usług innych niż mieszkaniowe, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, a jest opodatkowany stawką VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy jako czynność wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 163”.

A zatem właściciel apartamentu może w przedstawionej sytuacji stosować stawkę 8%. Jest tak bez względu na to czy przedmiotowy apartament oddaje firmie pośredniczącej w zarządzanie czy też jej wynajmuje w celu podnajmu przez tę firmę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 stycznia 2018 r. dla:        

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi