Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego

Pytanie: W maju 2016 r. otworzyłem działalność gospodarczą korzystając ze zwolnienia VAT. Niestety już w 10/2016 przekroczyłem limit fakturą na w sumie kwotę netto 13.910 zł z dnia 10.10.2016 r. Pomyliłem się opierając się na przepisach sprzed stycznia 2014 i wystawiłem fakturę dzieląc kwotę na tą do limitu i ta powyżej limitu, czyli od 8.379,84 zł nie naliczyłem VATu a od 5.530,16 zł naliczyłem VAT. Tak też do urzędu opłaciłem i tak klient odliczył podatek. Czy powinien to już zostawić, czy dokonać korekty faktury i deklaracji? Jak powinna wyglądać korekta sytuacji?

Odpowiedź: Opodatkowana podatkiem VAT była w przedstawionej sytuacji cała czynność, której dokonanie spowodowało przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego. Konieczna jest w tej sytuacji korekta wystawionej faktury i złożonej deklaracji VAT oraz wpłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Jest to jedyne zgodne z przepisami postępowanie we wskazanej sytuacji.

Uzasadnienie: Prawo do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego można w trakcie roku utracić na skutek przekroczenia obowiązującego podatnika limitu wartości sprzedaży (jak również na skutek dokonania czynności wyłączającej prawo do korzystania ze zwolnienia), tj. obecnie 200.000 zł (w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku wykonywali czynności podlegające opodatkowaniu) lub części tej kwoty odpowiadającej okresowi prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku (w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku nie wykonywali czynności podlegających opodatkowaniu). W 2016 r. następowało to na skutek przekroczenia limitu 150.000 zł lub części tej kwoty odpowiadającej okresowi prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku.

W przypadku takim zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (zob. art. 113 ust. 5 oraz 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Taki stan rzeczy istnieje od dnia 1 stycznia 2014 r. Wcześniej zwolnienie traciło w takim przypadku moc z momentem przekroczenia limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, a opodatkowaniu podlegała nadwyżka sprzedaży ponad kwotę limitu (zob. art. 113 ust. 5 oraz 10 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.). Powodowało to często, że czynność, która spowodowała przekroczenie limitu, była częściowo zwolniona od podatku, częściowo zaś opodatkowana. Rodziło to liczne wątpliwości, np. nie było jasne jak należy udokumentować taką czynność. Nadanie nowego brzmienia art. 113 ust. 5 oraz 10 u.p.t.u. wątpliwości te zlikwidowało.

W świetle powyższego opodatkowana podatkiem VAT była w przedstawionej sytuacji cała czynność, której dokonanie spowodowało przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego. Konieczna jest w tej sytuacji korekta wystawionej faktury (celem potraktowania jako opodatkowanej podatkiem VAT całej dokonanej czynności) i złożonej deklaracji VAT (celem zwiększenia kwot w pozycjach dotyczących sprzedaży opodatkowanej właściwą stawką VAT oraz zmniejszenia kwoty w pozycji dotyczącej sprzedaży zwolnionej od podatku VAT) oraz wpłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Jest to jedyne zgodne z przepisami postępowanie we wskazanej sytuacji.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 13 stycznia 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi