Obrót nieruchomościami a kasy rejestrujące

Pytanie: Spółka prowadzi handel oraz sprzedaż deweloperską. Od długiego czasu posiada już kasy fiskalne, czy obrót nieruchomościami (t.j. fakturowanie zaliczek, sprzedaży) może podlegać zwolnieniu z stosowania kasy. Czy skoro już mamy kasy fiskalne to powinniśmy każdą sprzedaż dla osób fizycznych nabijać na kasę?

Odpowiedź: Nie, dokonywane na rzecz osób prywatnych dostawy (sprzedaż) nieruchomości nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Uzasadnienie: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w roku 2017 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) - dalej r.z.e.

Jedno z określonych przepisami tego rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obejmuje dostawę nieruchomości (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do r.z.e.). W konsekwencji dokonywane na rzecz osób prywatnych dostawy nieruchomości (w tym lokali) nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostawy te są dokonywane przez podatników posiadających takie kasy.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi