Odliczenie VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego

Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył miejsce parkingowe z zamiarem parkowania samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności (odliczenie VAT od samochodu 50%). Miejsce parkingowe zlokalizowane jest w budynku w którym mieszka podatnik. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego w pełnej wysokości, 50 % czy też w ogóle nie posiada takiego prawa?

Odpowiedź:W przedstawionej sytuacji podatnik jest uprawniony do odliczenia 50% kwoty podatku z faktury dokumentującej nabycie miejsca parkingowego.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W konsekwencji do odliczania podatku naliczonego uprawnia również nabywanie miejsc postojowych, które są pośrednio wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wskazać jednak należy, że od 1 kwietnia 2014 r. kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ograniczona jest, co do zasady, do 50% (zob. art. 86a ust. 1 u.p.t.u.). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 u.p.t.u.. Są to, między innymi, wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (zob. art. 86a ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.).

Należy jednak zauważyć, że – jak się przyjmuje - ograniczania wynikające z tych przepisów dotyczą wyłącznie zakupów towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem konkretnych pojazdów samochodowych przez dokonujących tych zakupów podatników. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. (IPPP1/443-442/14-4/ISZ), „w umowach o wynajem powierzchni biurowych wraz z miejscami parkingowymi, postojowymi, garażowymi brak jest określonych, konkretnych pojazdów samochodowych, które parkują na tych miejscach. Wynajęte miejsca postojowe, parkingowe oraz garażowe są wykorzystywane zarówno przez samochody należące do Klientów Spółki umówionych na spotkanie w biurze, jak i przez samochody służbowe Wnioskodawcy. Wynajem tych miejsc parkingowych, postojowych, garażowych nie jest wydatkiem ściśle i wyłącznie związanym z pojazdami należącymi do Spółki. Wobec tego, w przypadku tych wydatków, nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego o którym mowa w art. 86a ustawy”.

Jednakże w przedstawionej sytuacji – jak wynika z treści pytania - miejsce parkingowe zostało nabyte w celu parkowania na nim konkretnego samochodu. W konsekwencji – skoro jest to samochód, który nie uprawnia do dokonywania pełnych odliczeń – kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego miejsca parkingowego jest ograniczona do 50%.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 24 kwietnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi